Wageningen in oude ansichten

Wageningen in oude ansichten

Auteur
:   A.G. Steenbergen
Gemeente
:   Wageningen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4138-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wageningen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Omwille van de "vrijstaande linde in onbebladerden toestand" werd omstreeks 1900 deze opname gemaakt. We staan hier in de tuin van villa "Vada" (het tegenwoordige politiebureau) en kijken over een gedeelte van het Bowlespark in de richting van de Markt. Op de achtergrond een dubbel pakhuis, in de vorige eeuw gebouwd door de joodse tabakshandelaar J. Jacobs. Het is een herinnering aan de vroegere tabakshandel in onze stad. In 1926 werden de pakhuizen afgebroken ten behoeve van de bouw van de rooms-katholieke bewaarschool. Tussen het politiebureau en de school verrees in 1964/65 het kantongerecht.

20. Verborgen achter de machinefabriek van Ledoux (een oud tabakspakhuis) in de Boterstraat stonden twee woningen in de zogenoemde Kromme Hoek bij een gedeelte van de vroegere stadswal. Omstreeks 1960 werden deze huisjes gesloopt. De laatste bewoners waren de heer Van Leeuwen en de weduwe Van de Peppel. Deze romantische opname geeft de toestand in voorbije jaren weer. Langs de huisjes liep een pad van veldkeitjes. De pomp ontbrak evenmin en voor de ramen bingen smetteloze Lancastergordijnen. Op de plaats van het pakhuis en de twee woningen staat thans de telefooncentrale.

21. Ben ze1dzaam "kiekje" van de Boterstraat, genomen in 1914. U bevindt zieh hier dieht bij de vroegere Marktstraat (links). Behalve het huisje met het trapgeveltje (rechts) zijn de overige panden uit het stadsbee1d verdwenen. De naam Boterstraat is een herinnering aan de vroegere boterhandel die in of nabij deze straat werd gehouden. Links ziet u de kruidenierswinke1 van Aalders. Daarnaast stond de woning van timmerman J. van Baak, In het huis met de trapgeve1 woonde de porder, tevens water-en-vuurman. Bovendien dreef hij nog een snoepwinkeltje.

22. Tot 1902 was de toegang over de Bergpoortbrug naar de Hoogstraat zeer nauw. De opname uit omstreeks 1897 geeft deze toestand goed weer. Het rijk met rec1ame "versierde" torentje met het uurwerk was en is een herinnering aan de Bergpoort. Deze poort werd rond 1720 herbouwd en kreeg een koepeltorentje met een slaguurwerk. In 1820 werd deze poort gesloopt. Aehter het torentje beyond zieh de portierswoning. Begin 1900 besloot de gemeente de ingang de verbreden en sloopte daarvoor het herenhuis (links), waar Joh, van Lonkhuijsen woonde.

Uitg. Firma A. Ophorst. Xo. U222.

BERGPOORT. W 40 E1' I?' G EN.

;/. ~

23. Het resultaat van de verbreding van 1902 toont u deze opname uit omstreeks 1907. Tot de meidagen van 1940 heeft de oostelijke ingang van de stad er aldus uitgezien. Het grote winke1pand links bood onderdak aan kapper Scheerder. Bovendien was er een filiaal van bloemisterij Wolterson en Van Essen gevestigd. Wat bij de verbreding in 1902 niet verdween was de beruchte bajonetbocht in het begin van de Hoogstraat, een herinnering aan Wageningen als vesting. In het hoge huis in het midden, waar de straat de "knik" maakte, woonde Van Rijn.

Wageningen

Hoogstr:cf (Orcnje HoteiJ

24. De Hoogstraat omstreeks 1900, gezien vanaf de Molenstraat in westelijke richting. Voor een groot deel zijn de bovenverdiepingen van deze panden hetzelfde gebleven. Op de begane grond is er in de loop der jaren heel wat verbouwd en vertimmerd. Blikvanger is het voormalige Oranje-hotel, thans Matsers warenhuis, destijds onder de directie van de heer Van de Rook. In de gelagkamer van dit hotel plachten in die jaren veel studenten hun vrije tijd door te brengen. De winkel met de koeiekop boven de deur is de slagerij van Herman Mozes, die in de deuropening staat.

.:: 4t.. . ~~.

25. De Hoogstraat was in grootvaders tijd een gezellige straat, waar men rustig kon winkelen zonder hinder van het drukke verkeer. Het gedeelte vanaf het Oranje-hotel in de richting van de Bergstraat gaf omstreeks de eeuwwisseling dit beeld. De lantaarn links verlichtte 's avonds de Schuijlensteeg. De wat vooruitstaande winkels links achteraan staan op de hoek van de Schoolstraat. De ijzerwinkel van Mortier stond ertegenover op de hoek van de Molenstraat. Een bekende zaak aan de rechterzijde was de klokkenwinkel van Nic van Zilfhout.

Hoogstraat

26. Ook op dit stuk van de Hoogstraat, vanaf de Nieuwstraat in de richting van de Bergstraat, zijn de quenastkeien nog aanwezig, evenals de aparte stoep en met de hekjes en paaltjes. Hier volgen enkele namen van bekende zaken: de klok aan de winkelpui behoorde aan H. Wijers, die handelde in koloniale waren, comestibles en vleeswaren. Dan kwam het kassiersbureau van S.A. van Minden, later de Twentse Bank. Aan de overzijde, het pand met de lantaarn op de hoek van de Nieuwstraat, staat de winkel van Dierkes. Mietje Holleman met de potten- en pannenwinkel woonde daarnaast.

27. Kort na de reconstructie van de Hoogstraat (1904) zag het gedeelte vanaf de Walstraat er zo uit. De keien zijn vervangen door Waalklinkers en langs de straat liggen met beton verharde voetpaden. Behalve bij mejuffrouw A. van Stalborch, die geen afstand deed van de v6ar haar huis gelegen stoep. De dame (rechts) staat voor de winkel van bakker De Heus. Links, nog net zichtbaar, ziet u het raam van de leerwinkel van Isaac van de Waal met daarnaast de winkel van slager Van Crevel.

tJa~er:ingel1

C~.-V'~

28. Wij blijven nog in de Hoogstraat, de winkelstraat van Wageningen, waarvan thans enkele opnamen volgen van na de reconstructie in 1904. We staan hier met ver van de Nieuwstraat (rechts). Op de hoek staat de eigenaar van de boek-, papier-, muziek- en kunsthandel een praatje te maken met een schilder. Daarnaast, eerste pand rechts, kon men Indische levensmiddelen kopen bij W.J. de Graaff. Ik wil u erop wijzen dat naast de winkel van Dierkes aan de andere hoek van de Nieuwstraat nog een pand staat met een klokgevel. In het tweede pand links zat sigarenfabrikant Kraaijvanger en Co.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek