Wageningen in oude ansichten

Wageningen in oude ansichten

Auteur
:   A.G. Steenbergen
Gemeente
:   Wageningen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4138-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wageningen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

(y :J,g.,,,,, WAGESL'GEN I

29. Ben opname van dit gedeelte van de Hoogstraat, niet ver van de Beuningstraat, mag zeker niet ontbreken. Dit jaar (1974) werd nameliik een aantal winkelhuizen op de hoek van deze straat ten behoeve van nieuwbouw afgebroken. Het nieuws van de ontdekking van onderaardse gangen (?) daar ter plaatse bereikte ons via het NOS-journaal! Op de hoek was voorheen de mode- en wijnzaak van Lubbers met daarnaast de winkel van confiseur A. Vermeer. Op de andere hoek stond de drogisterij van A. Bertoen, later van Z. Blijkshof. Vandaar de gaper boven de deur (links). Brtegenover, naast de bovenerker, was het kantoor van Van Gend en Loos en een filiaal van Albert Heijn (1912).

30. Waar nu op de hoek van de Rouwenhofstraat en Hoogstraat het modehuis De Windt is gevestigd, stond voorheen hotel "De Roos". Rieraan hebben tal van Wageningers nog herinneringen. Ben van de eigenaren, Lohman, had naast het trapje een zaaltie waar veel Wageningers de polka hebben leren dansen. Het huis met het trapje werd bewoond door kleermaker Hagen. Daarnaast, in het pand met het ronde uithangteken, was de bierbottelarij van Bongers. Later werd dit pand betrokken door schilder Hoogstede. Hotel "De Roos" heette in de vorige eeuw "Het Gelderlands Welvaren",

WAGE I GE

Hoogstraat.

5094

31. De zijde van de Hoogstraat tussen de tegenwoordige Markt en de Kapelstraat ging in 1940 totaal tegen de vlakte. Hoe dit gedeelte er oorspronkelijk uitzag ziet u op deze prentbriefkaart (1908). Ben bekende zaak die er was gevestigd, is wel de piano- (later meubel)zaak van w.e. Viets geweest (de eerste winkel reehts). Brtegenover, op de hoek van de Rouwenhofstraat, kon men logeren in hotel "Het Gelderlands Welvaren" van de heer De Roos. Het was tevens een stalhouderij. Op deze p1aats bevindt zieh thans het modehuis De Windt.

Wagenmgen funusho]'

32. De societeit voor heren van de betere stand "De Harmonie", die sinds 1833 een eigen gebouw bezat aan de Nudepoortbrug, stichtte in 1880 een nieuw lokaal op het voormalige bolwerk Junushoff. Dit bolwerk kreeg burgemeester Johan Junius (op de kaart van Van Geelkercken is de "i" in J unushoff vervallen) in 1643 in erfpacht voor de aanleg van een tuin. In het nieuwe gebouw waren een zaal voor toneeluitvoeringen en concerten en een koffiekamer voor de heren van de societeit ingericht. In 1948 ging het oude en vertrouwde Junushoff in vlammen op,

WAGENINGEN. Noorder Plantsoen.

33. Ook in het Noorderplantsoen, thans de P1antsoenweg, hebben in de 1aatste jaren grote veranderingen plaatsgevonden. De school op de achtergrond werd in 1855/56 gebouwd als algemene armenschool. Na verschillende vergrotingen werd zij in gebruik genomen als handelsdagschool om ten slotte te worden gesloopt. Afgebroken werd ook de in 1888 gebouwde gereformeerde of dolerende kerk, rechts achter. Dit alles moest gebeuren ten behoeve van de aanleg en doortrekking van de P1antsoenweg over de afgegraven Lange Wal.

34. Een brand, uitgebroken in een van de huizen in de Riemsdijkstraat, is wellicht de reden geweest voor het maken van deze winterfoto. Jaar en datum zijn onbekend. Er was in ieder geval veel volk op de been. De rechterzijde van deze straat werd voor een groot deel verwoest in de meidagen van 1940. Het hoge herenhuis, rechts in het midden, was het onderkomen van het Leger des Heils. Aan dezelfde zijde stond ook het kantoor en de drukkerij van H. Veenman en Zonen. Rechts is nog een gedeelte van de Julianaschool zichtbaar. De foto werd genomen in de richting van de Hoogstraat.

35. De Walstraat, de vroegere Nude- of Kortewal, zag er omstreeks 1900 z6 uit met de hoge iepen en het romantisehe tuinhuisje reehts. Tegenwoordig staan aan de Walstraat studentenflats en door het vroegere Noorderp1antsoen langs de stadsgracht werd de Plantsoenweg aange1egd om een noodzakelijke verbinding te krijgen met de nieuwe woonwijken in de Nude. Op dit punt lag in de periode dat Wageningen een vestingstad was een bolwerk met de Van Strae1entoren.

WAGE INGEN, - Stadswallen. 61G

36. Veer 1940 had men over de stadsgracht dit fraaie zicht op de Walstraat, die voor de bouw van enkele studentenflats in 1964 werd afgegraven. De naam bleef gelukkig behouden. In het zogenaamde Slangengat werd in 1903 de synagoge van de joodse gemeente gebouwd. Daarnaast, het tweede gebouw van links, hadden de doopsgezinden sinds 1901 hun kerk, waaronder de koster woonde. In de herenhuizen tegen de stadswal was onder andere de familie Lonkhuizen gehuisvest. De sioel en de doopsgezinde kerk werden in mei 1940 verwoest.

lj,tg H. c. K"JI'HOfST. WagClJIDg<lI.

ae~p :.~> :w~~~erk. Wageningen.

7 F"7~ ~~~-~//. ~.;/M.

37. Vanuit het Emmapark had men zo'n zeventig jaar geleden dit zicht op de achterzijde van de huizenrij in de Boterstraat. In het hoge herenhuis met een "klassieke" geve1 vonden de studenten-leden van het Wagenings Studenten Corps "Ceres" vanaf 1908 tot 1926 een onderdak voor hun ontgroeningsfeesten en de dagelijkse borrel. Hoog boven de huizenrij vormde de toren, met een "omgekeerde parap1u" als spits, een opvallende blikvanger. Ook dit gedeelte verdween in 1940 uit het stadsbee1d a1s gevo1g van de oorlogshandelingen.

38. In 1874 werden de westelijk ge1egen Krullewal en de Eendenpoel geslecht en in gereedheid gebracht voor de bouw van woningen. Deze nieuwe uitbreiding van de stad kreeg later de naam van Emmapark. Op de Eendenpoe1, het vroegere Rijnbo1werk, verrees als eerste het huis van notaris Hondius, dat in latere jaren als kantongerecht in gebruik werd genomen. De brug over de gracht (rechts) verbond het centrum met Nieuw-Wageningen. In mei 1940 brandden het kantongerecht en het ernaast gelegen graanpakhuis van Bot en Doekes uit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek