Wageningen in oude ansichten

Wageningen in oude ansichten

Auteur
:   A.G. Steenbergen
Gemeente
:   Wageningen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4138-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wageningen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~ageningen, Parkstraat

39. De Parkstraat, de huidige Niemeijerstraat, die bij "Hof van Gelderland" in de Nude uitkomt, herinnerde aan het wandelpark dat na de dijkverlegging in 1856 op de binnendijks gelegen Distelkarnp aangelegd werd. Ornstreeks 1874 werden in dit park herenhuizen en villa's gebouwd door de vennootschap "Nieuw-Wageningen". In 1882 volgde door de gerneente de stichting van de open bare school I. Na de verwoesting van deze school werden na de oorIog door de firma Tiernessen de eerste flats op het vrijgekornen terrein gebouwd.

Wageningen.

40. Ret groepje kinderen staat hier aan de ingang van de Nudestraat, door de uitgever van de kaart "Neuden" genoemd. Oorspronkelijk, tot 1856, lag hier een stuk van de Grebbedijk die bij de Nudepoort naar het zuiden afboog. Deze Ius werd in 1856, na de dijkdoorbraak van 1855, reehtgetrokken. Op het stuk uiterwaard "De Distelkamp", dat binnendijks kwam te liggen, verrees na 1870 een woonwijk. De hoge herenhuizen reehts, waarin onder meer de famille Holtus woonde, vormde de afsluiting. Links de tuin en inrijhek van huize "W e1gelegen", waarin aehtereenvo1gens jonkheer Sehimmelpenninek, De Voogt en notaris Van Rijn woonden.

41. Wageningen bezat tot 1966 een kleine scheepswerf, gelegen op een 1andtong in de haven. Door de vergroting en reconstructie van het havencomplex (1965-1968) moest de werf, geexploiteerd door de firma Jansen, verdwijnen. In 1896 had de gemeente deze werf van een particulier gekocht en sindsdien verhuurd, onder meer aan de bekende gebroeders Van Rijswijk. Op de hellingen van de werf 1agen voornamelijk schepen die gerepareerd moesten worden. Er werden ook roeiboten gemaakt voor verhuur. De firma Jansen had het genoegen een nieuw schip te bouwen, het veertig meter lange Rijnvaartschip "Jodi" (1964).

Gezil'ht Y>1l1 II!" .irll dijk ~e ,,,- llgellillgell.

~

42. De op deze prentbriefkaart afgebeelde huizen (1901) zijn praktiseh aile nog aanwezig. Links ziet u de villa van de familie Hanenberg; ertegenover hotel "Hof van Gelderland". Het bepleisterde pand reehts achter tegen de kruin van de dijk is het diikstoelhuis (1859), gebouwd ter vervanging van de dijkstoel aan de Nudepoortbrug. Op dit punt boog tot 1856 de dijk in noordoostelijke richting naar de stad af. Opval1ende is de tuinaanleg aan de voet van de dijk. Daar loopt nog altijd een gedeelte van de oude Middenweg.

??

3734

43. Op de straatweg naar de Grebbe, de Nude, ter hoogte van de afweg van de Grebbedijk, was het goed rusten op de kruiwagen. Zonder gevaar voor snelverkeer kon men rustig op straat naar de verrichtingen van de fotograaf kijken. In de huisjes aan de voet van de dijk woonde het personeel van de pannenbakkerij, die ertegenover stond. Rechts de oude boerderij "De Ungel' van de familie Daniels. De schuur staat er nog en begint duidelijk tekenen van verval te tonen.

naar de Greece.

44. Een bekend punt in de Nude, de straatweg naar Rhenen (1820/22) is nog altijd de buitenplaats "Nudenoord". Gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw heeft zij sindsdien vele eigenaars en bewoners gehad, onder wie de legendarisch Jacob Marcus Rozenik wel de meest bekende is. Het koetshuis (links) moest omstreeks 1930 worden afgebroken op last van de toenmalige bewoonster, daar het er lOU spoken. De Nude, voorheen een rustige weg, is de laatste jaren veranderd in een brede autoweg met een intensief verkeer. Met de rust is het gedaan.

45. Voordat men met de tram vanuit de Nieuweweg de Lawickse Allee inreed, keek men in een lange, reehte, met populieren beplante laan: de Kapelleveenschelaan. Tegenwoordig heet het daar de Haagsteeg, de oorspronkelijke naam. Langs deze laan beyond zieh de touws1agerij van Bongers, waarvan u reehts door de bomen vaag het touwslagershuisje ziet. Tussen de twee bomen reehts kijkt u tegen de "Dikke boom", een oude lindeboom waaronder in voorbije jaren buurspraak werd gehouden. De boom die in 1935 werd gerooid ten behoeve van het verkeer, werd ook weI "de kindertjesboom" genoemd.

46. In 1726 werden op last van de Magistraat van Wageningen het Nieuwe Kanaa1 en de Binnenhaven gegraven ten behoeve van onder andere de afvoer van turf uit Veenendaal. Ret Nieuwe Kanaal mondt uit in de Grift of Grebbe, eveneens een gegraven kanaa1 vanuit Veenendaal. Tot 1939 boom de de beurtvaartschipper uit dit dorp naar onze stad met de griftaak. De Binnenhaven liep tot 1923 door tot aan drukkerij Vada. Toen werd een dee1 gedempt tot aan het proefstation voor zaadcontrole (links achter). In 1962 volgde de demping van het deel tot het "Station voor Maalderij en Bakkerij".

Ung , Firma A. Opborst. No. 14226.

47. De Lawiekse Allee ontleent haar naam aan het goed en het huis "De Lawiek" dat tot in de negentiende eeuw in deze omgeving stond. Omstreeks 1908 zag de Allee er z6 uit. Duidelijk herkenbaar zijn de rails van de Oosterstoomtram waarover een paar maa1 per dag de tram met een boeht de Stationsstraat inreed (links). Reehts onder ligt de Dijkgraafseweg (thans Rooseveltweg) met de Dijkgraaf, die onder de weg door in de graeht uitmondde. Het eerste bruggetje gaf toegang tot de protestantse bewaarsehool; het tweede vormde een verbinding tussen de Lawiekse Allee en het Plantsoen.

· (;F.·1.·(;:~ ix ·OGEL·!.· Hl

. T.TIO. '<;1' ii"

48. Om een stukje Wageningen in vogelvlucht in noordwestelijke richting te kunnen maken klom de fotograaf zo'n vijftig jaar geleden naar het hoogste torenraam van de rooms-katholieke kerk. Rechts op de voorgrond staan de gebouwen van het oude station, thans het territorium van Simon de Wit. De lange rij huisjes aan de vroegere Dijkgraafseweg wordt nu ingenomen door de Rooseveltweg. De zogenoemde Indische Buurt was er nog niet. In de verte ontwaren we de eerste contouren van het Rode Dorp. Er is op dit punt wel enorm veel veranderd!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek