Wageningen in oude ansichten

Wageningen in oude ansichten

Auteur
:   A.G. Steenbergen
Gemeente
:   Wageningen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4138-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wageningen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

.. ' .

. J.:- .'

~. ~ .~

Srationstraat.

WA.GT.~lXGEN.

49. Een kijkje in de Stationsstraat omstreeks 1904. Vooral aan de reehterzijde van deze straat is veel gesloopt. Reehts staat de 1eerlooierij van de firma Roes, in 1905 door een felle brand verwoest. In het herbouwde pand vestigde zich in 1931 Sehimmelpenninek sigarenfabriek. Naast de looierii was het Stationskoffiehuis van C. van Iprenburg. De gebouwen reehts aehteraan waren van de Maatsehappij tot Nut van het Algemeen. Zij werden voor enkele jaren gesloopt en meer naar de stadszijde verrees een moderne spaarbank van deze instelling. De winkel, links in het midden, behoorde aan bakker Haagsman.

Wageningen,

~tatiOl]~we.z.

50. Kennelijk is hier net de ambachtsschool van ,,'t Nut" (links) uit. Aan belangstelling is geen gebrek. Present is oak Kees Hakke met zijn harmonika. Rechts in het midden, achter de bomen, stand de christelijke school. Na 1907 werd deze school gebruikt als goederenloads voor de Oostertram. De huisjes op de achtergrond vormden het begin van de Dijkgraafseweg. Thans is dit het begin van de Rooseveltweg. De Stationsstraat heette oorspronkelijk Buurtsesteeg. Op het terrein van het station werd de paardenmarkt gehouden.

51. De blikvanger op deze van circa 1870 daterende foto van de Bergstraat is hotel "De Wereld", toen nog een groot herenhuis met aan de voorzijde een open veranda. Het hotel was eigendom van de familie Steuk. Rechts is de doorritschuur met het hoge puntdak van het oude logement nog aanwezig. Naast de lindebomen, die v66r de boerderij van de familie Hermsen stonden, zien we een travalje of noodstal, behorende bij de smederij van Viets. In het hoge herenhuis rechts woonde later burgemeester Wunder.

',l;Qf

WAGE 'I 'GE - Benrekcmscre weg.

52. Met de Bennekomsche weg wordt de Grintweg bedoeld. Vanaf ongeveer dit punt tot aan de Bergstraat heet het tegenwoordig Bevrijdingsstraat. Ter orientatie het volgende: het hekken en de boom links behoorden bij de villa "De Hul", in 1942 afgebroken voor het doortrekken van de Otto van Gelreweg. Rechts onder ziet u de inrit naar het stationsemplacement. Vanaf het hoge herenhuis tot aan de Gerdesstraat zijn alle huizen en winkels geamoveerd ten behoeve van de aanleg van onder andere de Stadsbrink.

Het trumstation U 'ogellillgell t lijn Ede Waeoninzen) met locomotief .'5 serie 690b.

53. Het stationsemplacement van Wageningen, vanwaar men vanaf 1882 tot 1937 met de tram naar Bennekom of Ede kon, werd aangelegd op de vroegere Paardenmarkt. Het besloeg een terrein dat nu zo'n beetje wordt ingenomen door de Stadsbrink. Cornerhouse en Simon de Wit staan op de plaats van het oude stationsgebouw, op de foto in het midden. In deze omgeving is Wageningen wel radicaal veranderd. Het goederenvervoer bleef nog lang doorgaan, zij het dat het station inmiddels werd verplaatst naar een terrein achter de mouterij. In 1968 werd het lijntje voorgoed opgeheven.

mXG. NAUTA, VELSEN.

38 9

WAGE INGEN, - ·Stationsstraat.

54. De tram, getrokken door de stoomlocomotief "Bello", is hier op weg naar Ede. Puffend en blazend neemt zij de bocht naar de Grintweg. U kijkt hier vanaf deze weg op de toegang tot het emplacement, toen nog de Tramweg geheten, in tegenstelling tot de mededeling op de kaart. Helemaal rechts zien we een stukje van de tuin van bloemisterij Bresser. De lange rij huisjes vormde bepaald geen paradijs om te wonen. Het grote hills links (achter de tram) heeft de laatste jaren v66r de afbraak dienst gedaan als garage bedrijf. In de buurt hiervan staat tegenwoordig de HEMA. Tja, van "de trem" naar de Stadsbrink is een hele stap!

55. Deze landweg met sehilderaehtige boerderijen en de koeien hoedende jongen zult u tevergeefs zoeken. Door stadsuitbreiding is het landsehapsbeeld hier radicaal veranderd. Deze opname van omstreeks 1925 geeft namelijk een gedeelte van de Hollandseweg tussen de (Oude) Bennekomseweg en de Churehillweg (Grintweg) weer. In de volksmond werd deze weg "de poepesteeg" genoemd, daar de soldaten uit Ede omstreeks de eeuwwisseling op hun marsen deze weg als eerste stopplaats gebruikten. Links staat de boerderij van de familie Nap, reehts die van de gebroeders Van Dreven. Op de rogge- en aardappelvelden staan nu flats.

56. Deze landelijke rust op en langs de Tarthorsterweg is ook al verleden tijd, Op dit punt staan thans de woningen van de Haverlanden. De boerderij, waarin onder meer de familie Van de Peppel woonde, stond op de hoek van de Bornsesteeg. De Tarthorsterweg (en nu ook de Tarthorst) herinnert aan de versterkte boerderij die aan deze in oorsprong onverharde weg stond. De schilderachtige, van latere tijd daterende boerderij "Tarthorst" van de familie Van Amersfoort met de tabaksschuur werd in 1969 afgebroken.

57. Wanneer men de Tarthorsterweg in westelijke richting afliep, kwam men op de Dijkgraaf bij de Witte Brug. Ret afwateringskanaaltje de Dijkgraaf liep onder deze brug door en vervolgde aan de andere zijde van de weg zijn weg in de richting Bennekom. Men passeerde aan de rechterkant de boerderij "De Hoef", waaraan in deze omgeving de nieuwe woonwijk aan de Rooseveltweg herinnert. De Dijkgraaf zelf werd in dit gedeelte gedempt. De foto geeft de toestand van omstreeks 1925 weer: WeI een radicaal verschil met de situatie van thans.

58. De Diedenweg, een zeer oude weg door de Eng, was van oudsher met meer dan een wat verharde landweg. De Harnjesweg kruiste oorspronkelijk op deze hoogte de Diedenweg. Voorbij de bocht staat de boerderij van de familie Meinders met de tabaksschuur. Aan de overzijde staan thans flats. Nog met zoveel jaren geleden werd de Diedenweg rechtgetrokken en gereconstrueerd. Over een gedeelte van de oude Harnjesweg werd de verkeersweg, de Ritzema Bosweg, doorgetrokken naar de Rijksstraatweg (Generaal Foulkesweg). Omstreeks 1925 ontrolde dit panorama over de Eng zich voor ons.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek