Wageningen in oude ansichten

Wageningen in oude ansichten

Auteur
:   A.G. Steenbergen
Gemeente
:   Wageningen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4138-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wageningen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Daar waar de Otto van Gelreweg op de Generaal Foulkesweg uitkomt, heeft jarenlang de eekmolen "De Ooievaar" gestaan. In deze molen werd eikenschors (eek) tot run vermalen. Door de leerlooierij in de Stationsstraat werd de run als looistof gebruikt. Toen deze leerlooierij kort na 1905 de looistoffen zelf vervaardigde, kwam aan de activiteiten van "De Ooievaar" een einde en werd hij gesloopt (1908). Bij de molen, onder andere op de plaats waar nu het notarishuis staat, stonden enkele eekschuren. In de zeventiende eeuw stond er reeds een molen in gezelschap van een standaardmolen, de latere "De Eendracht". De laatste eigenares van de eekmolen was de familie Rutgers.

70. Naast de eekmo1en stond de villa "Over-Betuwe", eigendom van Pieter Pauw uit Zaandam. Hij vestigde er zich met zijn gezin in de zomer van 1908. In zijn vorige woonplaats was hij hoofd geweest van een zaak en hij had zich daar a1s raadslid en wethouder verdienstelijk gemaakt. In Wageningen hoopte hij herste1 te vinden voor zijn gezondheid. Reeds in hetzelfde jaar stierf hij. Mevrouw Pauw, geboren Pont, die zich in Amsterdam vestigde, schonk de villa aan Wageningen met het doe1 onder de naam "Pieter Pauw Stichting" een instelling in het leven te roepen voor ziekenverp1eging voor aile gezindten. Hieruit is het 1atere en huidige ziekenhuis voortgekomen.

W, GEXL'GE:I. 210tel ,/1), cVereldJ,.

a. ~2r' ~ I- It! - /2. - '01

j

71. Op de p1aats van logement "De Waerelt" werd in de tweede he1ft van de negentiende eeuw een nieuw hotel gebouwd dat werd gedreven door de familie Steuk en na 1902 door de familie Snackers. Rechts ziet u de reeds lang verdwenen rails van de tramlijn AmhemWageningen. Ter hoogte van het hotel was een wissel met een kleine rangeermogelijkheid. Achter het hek liggen de wandeltuinen van het hoteL Links ziet u de tuin met het huis van de tabakshande1aren Koch. Later vestigde zich hier notaris Sluis en momenteel zijn er een banketzaak en een kapperswinkel in de benedenverdieping ondergebracht.

I

"

, ,-

--...

.... .:

) ' .?..

. .

~ .. --,

~.- --,

. .. /..., ,

72. .Karakter van de woningen van de buitenrand van het oude Wageningen, vermoedelijk omstr. 1750" staat er onder de tekening van de bij talloze Wageningers zo bekende cafeetjes van Van Brakel en Troost. De tekening werd in 1930 gemaakt door architect A. Baart (ontwerper van de technische school) naar een oude prent uit 1830. De nog in tact zijnde panden herinneren aan de tijd waarin op de Rijn zalmvisserij werd bedreven. Let u op de geveltjes die goed van verhouding zijn. De befaamde veldkeitjes, de steentjes van "Heintje van Trijn", die er v66r lagen, werden in 1956 verwijderd. Waarom?

Wageningen Veerstraat

73. Een van de oudste straten van Wageningen is wel de Veerstraat, de straat dus die naar het Lexkesveer gaat, Omstreeks de eeuwwisseling zag het er z6 uit: een met veldkeien geplaveide weg met een open goot voor het afvalwater. Aan de overzijde zien we de rijtjes woningen waaraehter de gasfabriek stond, Het witte huisje reehts was het sigarenwinkeltje en de seheersalon van Wassen Dammingh. Links ziet u villa "De Driesprong", eompleet met een tuin, in 1874 gebouwd als notariswoning op de plaats van een blok arbeiderswoningen, "De Hucht" geheten.

74. Vanaf de dijk keek men jarenlang over de volkstuintjes en het weiland tegen de achterzijde van de huizen in de Veerstraat. Van de lange rij woningen (rechts) werd op 15 november 1905 de eerste steen gelegd door Chr. van Triest. In de laatste jaren zijn enkele ervan uitgebrand en afgebroken. Rechts achter staan de gebouwen van de rijks-hbs aan de Wilhe1rninaweg (1896/97). In het midden pronkt de molen "De Eendracht" nog met zijn wieken. In een stormnacht in november 1940 vlogen zij eraf. Op de p1aats van het weiland en de tuintjes zijn thans de spee1weide en het sportfondsenbad (1954).

Her "pijk. "AGF.~IX(H:~.

75. Het Spijk heette voorheen onofficieel het Melkpad. Het werd door de boeren uit de stad en de Benedenbuurt gebruikt om naar het vee in de uiterwaarden te gaan. Van het Spijk werd omstreeks de eeuwwisseling deze prentbriefkaart de wereld ingezonden. Het is het gedeelte tussen de Dijk en de tweede brug naar het Bowlespark. Rechts ziet u de huizenrij van de leerlooierij in de Stationsstraat, gebouwd ten behoeve van het personeel. De smalle voetbrug op de achtergrond is inmiddels vervangen door een brede brug,

76. In vier hoge, door burgemeester Torck in de achttiende eeuw gestichte herenhuizen in de Heerenstraat werd in 1876 de rijkslandbouwschoo1 ondergebracht. Nog altijd vormt dit blok huizen, in 1877 uitgebreid met twee vleugels, het bestuurscentrum van de 1andbouwhogeschool. Een ze1dzame opname uit 1901 toont ons de achterzijde van het hoofdgebouw, gelegen aan de rand van de botanische tuin aan de zijde van het Spijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek