Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen een wandeling door de historie

Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen een wandeling door de historie

Auteur
:   A.J.M. Sengers
Gemeente
:   West Maas en Waal
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1349-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen een wandeling door de historie'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

"De Aal t." LL~ECVE~.

tïtg. U IJl'. urn pa g nc. 'l'iui.

11 Meijers scheepswerf

Ongeveer op de plek waar voorheen aan de Waalbandijk in Beneden-Leeuwen Van Hecks Houthandel was gevestigd, stond tot aan het einde van de jaren twintig de toen bekende scheepswerf van de gebroeders Meijer.

Op dit scheepstimmerbedrijf, waar vele inwoners uit BenedenLeeuwen en de nabij gelegen dorpen de kost verdienden, werden allerlei ijzeren boten gemaakt. Maar ook zeer grote zeevaartschepen, die tot ver in het buitenland hun bestemming vonden, waren afkomstig van deze grote Leeuwense scheepsbouw.

De woningen aan de Beneden-Leeuwense Irenestraat en Dijkstraat herinneren nog steeds aan het bestaan van de werf

In deze huizen - die de directie van genoemde scheepswerf voor haar werknemers het bouwen - hebben nog lange jaren hun gezinnen gewoond.

Leeuwen Scheepswerf

-'~ -~-$ ~: .~:';--" ~ ~: ~,.". . --~ ..??.. ~

7:~ i ;;.~;~~~~-~ ;.~:< ..::

_'.:::u~

- ~~

ot -

-:- ..

'(

e-

12 DeeersteT-Ford

Tot vandaag de dag exploiteert de derde generatie [urriêns in Beneden-Leeuwen een taxibedrijf

Grootvader Jan [urriêns, die in 1891 in Beneden-Leeuwen werd geboren, woonde aanvankelijk aan de Waalbandijk in BenedenLeeuwen. In de jaren dertig verhuisde hij naar de Zandstraat hoek Beatrixstraat in hetzelfde dorp. Naast zijn hotel-caférestaurant werd dus ook het taxibedrijf uitgeoefend.

Begin jaren negentig werd het pand vervangen door een groot flatgebouw, waardoor een gezellige taveerne uit het straatbeeld verdween, met al zijn herinneringen die een dergelijk horecabedrijf nu eenmaal in een lange reeks van jaren met zich mee brengt.

Op de foto zien wij links Huub van Heertum, terwijl rechts Johan de Koek, die later naar Cuijk vertrok, zijn voet op de trede zet. In de auto zit Jan Iurriêns, die dezeT-Ford kocht via het agentschap Telkamp. Deze Telkarnp had tevens een rijwielzaak en woonde op het Zij veld in Beneden-Leeuwen. Op deze plaats is thans de verfwarenwinkel van de familie Van Gelder gevestigd.

13 Twee voormalige boerderijen

De twee afgebeelde karakteristieke panden vormden tot in de jaren zeventig een onmisbaar element in de bebouwing van het dorpshart, namelijk de Zandstraat, van Beneden-Leeuwen. In beide woningen werd tevens het boerenbedrijf uitgeoefend. Het links aangegeven huis werd lange tijd bewoond door de familie Joh. van Oijen-van Lith.

In het woonhuis rechts heeft gedurende een lange reeks van jaren de familie Kuppen domicilie gehad, laatstelijk woonde daar nog dochter Mina. Kort na haar overlijden moest dit indrukwekkende pand plaatsmaken voor de aanleg van het Dorpsplein, met daaraan gelegen winkels en kantoren.

De plaatselijke gemeenschap heeft veel te danken aan de familie Kuppen, die onder andere in 1900 - toen de parochie BenedenLeeuwen werd gesticht - een groot perceel grond schonk om de nieuwe kerk met pastorie aan de Zandstraat te bouwen en een daarbij behorend kerkhof aan te leggen.

Mina Kuppen liet op haar beurt - bij testament - aan de dorpsgemeenschap ook een flink vermogen na. Daarvan kon een groot gedeelte van de bouw van het dorpshuis 'De Rosmolen' in Beneden-Leeuwen gerealiseerd worden.

14 Noordelijk gedeelte van het Zij veld

Op deze foto ziet men rechts de in de jaren dertig gebouwde villa die geruime tijd werd bewoond door de gebroeders en aannemers Toon en Nol de Kock.

Wegens uitbreiding van supermarktWillem Groenwoudt zal dit prachtige pand aan de slopershamer ten prooi vallen. Genoemde supermarkt is onder andere reeds gevestigd op de hoek Zijveld-Zandstraat in Beneden-Leeuwen.

Op die hoek met de Zandstraat. ook wel 't Huukske' genoemd, is nog het woonhuis met schuur van Jo Willems, ofwel in de volksmond 'Hanneke van 't Huukske', zichtbaar.

Jo was een nicht van de klompenmakersfamilie Van Kerkhof en trouwde later met Bart van Hulst.

Aan het einde van de straat ziet men, naast het transformatorhuisje van de PGEM, de Wilhelminaboom. Deze werd bij de troonsbestijging van koningin Wilhelmina in 1898 geplant. Links van die boom stond eertijds de boerderij van de familie Sengers, waarvan een gedeelte van het rieten dak met schoorsteen nog zichtbaar is.

Geheel links was het woonhuis met kledingzaak van Es de Kok gevestigd. In hetzelfde pand was tevoren het rijwielbedrijf van Telkamp ondergebracht. Telkamp had daar ook een agentschap voor de leverantie van 'l-Ford-auto's.

15 De jeugdleidsters van de 'Don Bosco-groep'

In het dorp Beneden-Leeuwen bestaat al een lange reeks van jaren een actieve jeugdbeweging. Reeds voor de oorlogsjaren waren er al verschillende groepen, die zich met amateurtoneel en allerlei jeugdactiviteiten bezig hielden, zoals bijvoorbeeld de 'Jonge Wacht'. Maar vooral na de Tweede Wereldoorlog kwam de jongerenbeweging in Beneden-Leeuwen goed op gang.

Er bestonden verschillende groepen waarbij de schoolgaande jeugd zich kon aansluiten, zoals Welpen, Rowans, Gidsen, verkenners enz. Op een vaste middag of avond in de week zijn er bijeenkomsten. Er was zelfs een blokhut, waarin allerlei nuttige bezigheden werden bedreven. Toen de vorige blokhut wegens woninguitbreiding moest verdwijnen werd er op een ander terrein een nieuwe voorziening gerealiseerd.

Ook werd in de loop van de tijd de uniformkleding min of meer aan de eisen des tijds aangepast. Naast hun regelmatig terugkerende verenigingsactiviteiten worden er ook jaarlijks jeugdkampen georganiseerd. Zo is de hierbij behorende foto in het Noord-Brabantse Dongen gemaakt.

De toen functionerende jeugdleidsters van 'Don Bosco' , lieten zich bij deze gelegenheid fotograferen want het was voor het plakboek toch altijd de moeite waard een mooie herinnering

te bewaren. Op de foto zien wij, van links naar rechts: Jo van Leeuwen, die sinds haar huwelijk met Nol van Sommeren in het naburige Puiflijk woont. DaarnaastThea van Dodewaard uit

Beneden-Leeuwen, die meer dan 35 jaar de leiding over deze jeugdgroep had.

Voorts zien wij ClasienArts, die metThijs Fransen trouwde en in het Maas en Waalse Horssen woont.

Gehurkt, vanaf links, Cis Arts. Zij trouwde met Jan van Lubeek en vertrok naar Hernen nabij Wijchen. Daarnaast Annie van Gelder-Meijer (inmiddels overleden) en ten slotte Lien MoerenMulders, die in Roermond woonachtig is. Jo van Leeuwen en Clasien Arts vormden tijdens de vakantiekampen de kookstaf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek