Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen een wandeling door de historie

Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen een wandeling door de historie

Auteur
:   A.J.M. Sengers
Gemeente
:   West Maas en Waal
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1349-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wamel, Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen een wandeling door de historie'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

16 Even rust aan de Waalbandijk

Linnard Lemmers geniet van zijn pijpje en rust even uit tegen een ijzeren boot voor de woning van de familie Van der Staaij aan de Waalbandijk in Beneden-Leeuwen. De familie Van der Staaij kocht dit huis van Grad ]urriëns. Evenals de vorige eigenaar was ook de familie Van der Staaij caféhouder. Maar daarnaast behoorden de Van der Staaijs tot een bekende schippersgeneratie. Heel wat familieleden van hen hebben in binnen- en buitenland vele rivieren bevaren.

Linnard Lemmers, die een eindje verderop westwaarts aan de Beneden-Leeuwense Waalbandijk woonde, was in zijn tijd een bekende huisslachter.

De foto is gemaakt tijdens de strenge winter van 1939-1940, toen kruiend ijs en grote ijsdammen gevaar voor een dijkdoorbraak vormden.

17 De start van AutobedrijfRossen

Aan de vroegere Hogeweg in Beneden-Leeuwen, nu Zandstraatwest, waar thans de famile Van Echteld verschillende bedrijven exploiteert, begon Wim Rossen zijn auto- en motorreparatieinrichting. De foto laat dus de plaats zien waar Wim Rossen, de grondlegger van het bedrijf, met zijn werkzaamheden startte. Wim, een voortvarend ondernemer, verplaatste nadien zijn bedrijf naar de Zandstraat, waar momenteel opticiën Van Tiem gevestigd is.

Rossen, die helaas door oorlogsgeweld om het leven kwam, was gehuwd met Cato Arts. Deze trouwde later met Hent Smits, afkomstig uit het naburige Afferden. Eind jaren vijftig was het autobedrijf met bijbehorende garage zodanig gegroeid, dat er aan de Beneden-Leeuwense Van Heemstraweg een modern autobedrijf annex showroom en garage werd gebouwd en wel onder de naam 'Autobedrijf Rossen' ,genoemd naar de oprichter van deze bekende auto-onderneming.

Op de foto zien wij, van links naar rechts: een monteur, verder Wim Rossen, Wim Arts en met de gaffel Piet van Echteld, de grootvader van Piet, die thans nog ter plekke woont.

Dan is verder te zien Hannes Arts, de vader van Wim en Cato. Hannes zit in de startblokken om de pas gerepareerde motor te testen.

18 Hotel en hout-en ijzerhandel

Op de plaats waar geruime tijd de galanteriezaak met aanverwante artikelen van de familie Bernard Kolvenbach-van Swam was gevestigd, stond vóór die tijd een hotel. Dat horecabedrijf stond dus midden in het dorp Beneden-Leeuwen

J. van Swam, de grootvader van Fientje Kolvenbach, had ter plaatse ook een houthandel, plus een bedrijf in ijzerwaren. Daartoe diende de schuur, die rechts op de foto staat afgebeeld. In de loop der jaren werd het hotel dus door een winkel vervangen waar letterlijk van alles te koop was. Het was dan ook een groot gemis voor het koopminnend publiek toen deze winkel verdween.

De hierboven beschreven bedrijfsruimte werd geruime tijd geleden door de zogenaamde harmoniezaal van 'Koning Willem III' vervangen.

Bernard Kolvenbach, de vader van Fientje, was geruime tijd koster in de Beneden-Leeuwense parochie. Hij hanteerde in zijn jonge jaren tevens het dirigeerstokje van Harmonie 'Koning Willem III', die omstreeks de eeuwwisseling werd opgericht en nog altijd in de Beneden-Leeuwense gemeenschap een zeer actieve plaats inneemt.

De harmoniezaal- zoals dit pand in Beneden-Leeuwen wordt genoemd - werd eind van de jaren veertig tot een bioscoop omgebouwd en kreeg toen de naam 'Liontheater'.

Thans is in dit gebouw een manufacturenzaak ondergebracht.

Leeuwen.

19 'De Verloren Zoon', een Maas en Waalse toneeltreffer

In Beneden-Leeuwen bestond al voor de Tweede Wereldoorlog een zangvereniging onder de naam 'Kunst en Vriendschap'. Dit gezelschap telde een flink aantal leden en leverde van tijd tot tijd flinke prestaties. Ook verschillende leden van het plaatselijke rooms-katholieke kerkkoor gaven hun stem ten beste in deze mannenzangvereniging.

Tijdens de oorlog moest men de activiteiten noodgedwongen stopzetten, maar meteen na de bevrijding ging men weer met volle moed aan het zingen. De vereniging trok verschillende jongere leden aan en er ontstond ook een gemengde zangvereniging.

Er werd een nieuwe dirigent-organist aangetrokken, namelijk de heer Gerard Theunissen uit Tiel, die de repetities van de heren verzorgde. Mevrouw Van Haagen-Dols, de actieve echtgenote van huisarts Chris van Haagen, leidde de oefenavonden van de dames, die van haar tevens extra zangtheorielessen ontvingen. Mevrouw Van Haagen, die een hoge leeftijd wist te bereiken, heeft gedurende een zeer lange tijd het orgel in de Beneden-Leeuwense St Alphonsuskerk bespeeld. Zij had grote muzikale talenten. Bij de uitvoeringen van de zangvereniging zat meestal mevrouw Van Haagen aan de grote piano en dirigeerde Gerard Theunissen het hele (en grote) gemengd koor. Inmiddels was ook de toneelvereniging nieuw leven ingeblazen en gingen toneel, zang en harmonie samen onder één naam

verder: de 'Kunstkring' , die door haar gezamenlijke krachtsinspanning vele goede uitvoeringen op haar conto wist te schrijven. Al voor de oorlog werd het toen reeds vele bezoekers trekkende toneelstuk 'De Verloren Zoon' op de speelplaats van de voormalige St. Jozefschool opgevoerd. Maar kort na de bevrijding wist de inmiddels aangetrokken bekwame regisseur, Bernard de Lorijn, dit bijbelse gebeuren wederom voor het voetlicht te brengen.

Die uitvoering omstreeks 1947 gebeurde toen echter op een veel grotere en spectaculaire wijze. Regisseur De Lorijn wilde er een treffer voor heel Maas en Waal van maken en slaagde daar op een buitengewone wijze in! Het aangrijpende toneelstuk, uitgevoerd door de toneelvereniging, zangvereniging, harmonie, met herauten te paard enz. maakte een enorme indruk. Het stuk boeide bezoekers uit de hele streek van het begin tot het einde en er werd lang over nagepraat. In Beneden-Leeuwen werd het stuk op velerlei verzoek diverse keren extra opgevoerd en wel bij 'De Doorbraak', nabij het watersnoodmonument, dat daar werd opgericht ter herinnering aan de dijkbreuk ter plaatse op 1 februari 1861.

Op de foto ziet men, rechts op de voorgrond, in gebogen houding onder anderen Helm van de Geijn, die met zijn bewogen en doortastende stem aan het prachtige spel extra vorm en inhoud wist te geven.

20 Harmonie KoningWillem III

In 1901 werd in Beneden-Leeuwen Harmonie KoningWillem III opgericht. Hoofd van de school G. Kersemakers werd de eerste voorzitter, en onderwijzer Hol secretaris. Halverwege de jaren dertig werd nabij de Wiel in Beneden-Leeuwen een foto gemaakt. Op de voorste rij, van links naar rechts: Wim van der Aa, die thans in Druten woont; Jo van Elk, zoon van Frans d'n Brouwer, woonachtig in Arnhem; Al van Tiem, Het Zand, vader van opticiën Aloys van Tiem; Adriaan Kruisbergen, touwslager,laatstelijk wonend in Puiflijk, en Kees van Lent, Beatrixstraat. Daarachter:Thé Genissen, loodgieter, afkomstig uit Tiel, die tot zijn overlijden aan het Zijveld woonde; dan Adrie Eltink, die met zijn broer in Wijchen een grote meubeltoonzaal had. Daarnaast Gert Soetekouw, die tot zijn overlijden aan de Akkerstraat woonde. Naast hem Gerard van Haren, onderwijzer aan de BenedenLeeuwse St. Jozefschool. Naast hem harmonie-directeur Jan de Jong uitTiel en voorts de nadien naar Wijchen vertrokken en aldaar overleden Wim van de Geijn. Naast Wim houdt Dorus van Emmerloot zijn muziekinstrument vast. Dorus is - net als zijn buurman op de foto, Gradus Hol (Oosterpas) - ook overleden. Op de derde rij, staand, Henk van Dinther (t), zoon van Piet van Dinther, schoenmaker Zandstraat; Jan Meijer (t) (Beatrixstraat), Wim Bosch (t), de latere meubelfabrikant van Goretti. Een plaats verderop een werknemer van de toenmalige smid Gosselink uit de Dijkstraat. Verder Herman de Haas (Leliestraat) ,

Gerrit van Aanholt, v/h Beatrixstraat, Wim Peters Gr.zn. (t) Irenestraat. Dan Johan van Tiem, vader van aannemer Geert van Tiem, die tot zijn overlijden aan de Burg. Wouters straat woonde; Albert Eijckmans, uit Boven-Leeuwen, tot zijn overlijden wonend aan de Zandstraat. Naast Eijckmans Jas Martens, die in Druten woont en nog steeds muzikaal in de running is. Dan ontdekken wij een broer van Henk van Dinther, die Herman als roepnaam had. Herman (t) was belastingambtenaar in Druten. Rein Franssen (t), die toen aan de Irenestraat woonde sluit deze rij. Bovenste rij: Hendrik van Lent, die 'het vaandel blaast'; Klaas van den Hurk (afkomstig uit de Bonderweg) en tot zijn overlijden woonachtig aan de Leliestraat. Hannes van Wamel (t)

(St. Iosephstraat.) staat hiernaast, terwijl Johan van den Hurk (broer van zojuist genoemde Klaas) nog aan het Zij veld woont. Dan Wim van Gert Zondag, die een ruilverkavelingsboerderij runde aan het zuidelijk einde van het Zijveld. Naast Wim Zondag Hent Smits, Tulpstraat. Verder naar rechts Gradus van Lent (t), Irenestraat. VerderThé van der Aa, die naar Best vertrok. NaastThé staat Wim van Gradus Lemmers uit de vroegere Koningstraat (thans Van Heemstraweg) . Ook deze Wim Lemmers is er niet meer. Dan volgt Wim Gubbels (t) (verzekeringsagent,) en hekkensluiter is Frans Rademakers (t), die aan de Irenestraat woonde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek