Wapenveld in oude ansichten

Wapenveld in oude ansichten

Auteur
:   A. Klein Kranenburg
Gemeente
:   Heerde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0107-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wapenveld in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ofschoon Wapenveld als dorp betrekkelijk jong is, komt het als buurschap al voor in de twaalfde eeuw. Deze oude buurschap had haar kern in de tegenwoordige Bruggenhoek. In de omgeving van de tegenwoordige Kloosterbrug lag omstreeks 1400 de buurschap Hulsbergen, waar in 1407 het fraterhuis 81.Hieronymusberg gesticht werd.

De Tachtigjarige Oorlog ging niet ongemerkt aan deze streek voorbij. Het fraterhuis werd omstreeks 1580 door de geuzen verwoest. Tussen 1824 en 1829 werd de Grift gekanaliseerd. In 1843 had voor Wapenveld een belangrijk feit plaats. De kerk in Heerde (waar ook de Wapenvelders kerkten) werd te klein. De kerkvoogden besloten de kerk te vergroten en de diensten zo lang in de school te houden. De Wapenvelders moesten dan maar in hun school aan de Ossenkampweg kerken. Dit beviel zo goed dat de Wapenvelders aan het Heerder kerkbestuur verzochten een eigen gemeente te mogen stichten. Heerde had hier geen bezwaar tegen. Op een stuk land ten noorden van "Het Zwarte Paard" werden een pastorie en een aardig koepelkerkje gebouwd. Bij de Manenbergerbrug lagen nu kerk, school en herberg en deze vormden het centrum van het nu kerkelijk onafhankelijk geworden Wapenveld. Omstreeks dezelfde tijd (tussen 1840 en 1846) werd de weg Apeldoorn-Zwolle verhard en van een klinkerpad voorzien en in 1839 stichtte L. van Gerrevink bij de Berghuizerbrug een machinale papierfabriek.

De hierna volgende serie afbeeldingen heeft betrekking op de periode van circa 1880 tot circa 1930 en in die tijd valt de opkomst van het dorp, zodat we van deze periode heel beknopt enkele belangrijke feiten zullen aanstippen. Deze periode wordt ook gekenmerkt door het feit dat een agrarisch dorp langzamerhand meer geïndustrialiseerd raakt.

In 1884 werd de papierfabriek van Van Gerrevink overgenomen door de heer H.G.D. Cramer, In 1887 werd de spoorlijn Zwolle-Apeldoorn geopend en kreeg Wapenveld een station. Ondertussen was er een nieuwe kerk gebouwd (de oude was in 1882 ingestort). Ook de Berghuizer papierfabriek werd na een

brand in 1898 nieuw opgebouwd, terwijl de heer Koker bij de Kloosterbrug een melkfabriek bouwde. In 1909 deed de telefoon hier zijn intrede. Alles ging echter rustig aan. In 1910 werd de maximumsnelheid in de kom van het dorp op vijftien kilometer per uur gesteld (tot 1932, toen het dertig kilometer werd). In 1911 werd het hervormde zaalkerkje verbouwd tot een kruiskerk. Het jaar daarop legde dominee Van Maas de eerste steen voor een christelijke nationale school aan de Kanaaldijk. De brandweer kreeg in 1913 een brandweerhuisje en in 1914 werd weer een nieuwe kerk gebouwd, namelijk de gereformeerde kerk. Ondertussen was de Eerste Wereldoorlog uitgebroken. Er werd een interneringskamp voor Duitsers aan de tegenwoordige Henk Cramerlaan gebouwd, het zogenaamde Duitse Kamp. Aan de Berghuizerlaan stopte sinds 1917 de trein bij de nieuwe halte Berghuizen. Niet lang na de Eerste Wereldoorlog stichtte de heer Klinkert een lakfabriek, die uitgegroeid is tot de tegenwoordige fabriek van Sikkens-Smits.

Het verenigingsleven kwam ook op gang. In 1911 was de christelijke gemengde zangvereniging "De Lofstem" opgericht, in 1917 gevolgd door de muziekvereniging "Oefening Na Arbeid" (ON A). Een hervormde school werd in 1922 geopend aan de Klapperdijk. Het jaar daarop verscheen, als concurrent van de trein, de eerste autobus. Ook de gezondheidszorg verbeterde door de vestiging van een dokter in het begin van de jaren twintig. Het kanaal werd verbreed (1928) en in 1930 begon de asfaltering van de Groteweg en werd het Groene Kruis opgericht.

De in 1933 opgerichte VVV kreeg als naam "Wapenvelds Bloei". Dit begrip "bloei" is ook toepasselijk op het inwoneraantal van het dorp. Dit bedroeg in 1890 nog 1200 en in 1977 circa 5800. Nog steeds gaat deze groei door, evenals de verandering van het uiterlijk van het dorp. Moge dit boekje voorzien in de behoefte om enkele beelden uit het verleden van Wapenveld aan de vergetelheid te ontrukken.

1. Het terrein van het tegenwoordige landgoed "De Dreef" stond in het midden van de vorige eeuw bekend als "Buitenzorg". Tegen het eind van de eeuw was de naam "Clara-State".

2. Deze villa, op de plaats van "Clara-State", werd bewoond door mevrouw De Leeuw, die een grote hondenkennel bezat. Op 17 april 1945 werd deze villa door de terugtrekkende Duitse troepen in brand gestoken.

3. Villa "Dennenoord", tegenover de plaats waar nu de verlegde Revelingseweg op de Groteweg uitkomt. Rond 1900 werd deze villa bewoond door de heer Voorbeytel Cannenburgh.

4. De tegenwoordige "Polberg" heette omtrent de eeuwwisseling "Villa Jacoba". Ten westen hiervan werd een jong bos aangelegd: het Jacoba-Park.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek