Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Toonstra
Gemeente
:   Eemsmond
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6249-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11 Noorderstraat

Voor de aanleg van de Juffer Marthastraat moest al het verkeer naar Usquert of Baflo door de Noorderstraat. Op deze opname uit 1923 is de straat nog vrij smal. Voor het toegenomen verkeer werd de straat enige jaren later verbreed. De erfscheidingen voor de huizen verdwenen of werden achteruit geplaatst.

Links de woning Noorderstraat 10 van H. Groenwold, daarachter op nummer 8 woonde A.J. Zuidema die het beroep van schuitenvaarder had. Tevens was hij bier- en limonadehandelaar. Zuidema voer twee keer per week, op maandag en donderdag met de schuit "Zwaluw", naar de stad Groningen en reisde de dag erop naar Warffum, het schip beladen met allerlei goederen. Daarachter, nauwelijks zichtbaar, de nu verdwenen oude herberg "Kolwinter" van P. Bulthuis, tevens paardenhandelaar. Rechts in het hoge gebouw Noorderstraat 1 woonde H. Havinga, smid en handelaar in landbouwwerktuigen. Verder waren er een kruidenierswinkel en een klein cafe aan verbonden.

Tot 1919 hadden de gebroeders J,G. en L.P. Pentermann hier een grossierderij en een groot- en kleinhandel in gedistilleerd, wijnen en likeuren onder de naam "Het Wapen van Hunsingo".

Ook werd een stoomdorsmachine geexploiteerd. Daarnaast werd nog gehandeld in vIas. Tussen 1914 en 1919 werd het bedrijf uitgebreid met een vlasfabriek in de Oosterstraat (nummer 40) en een aan de Wadwerderweg te Usquert.

De grootvader van de gebroeders, Johann Heinrich Pentermann was afkomstig uit Pente bij Brahmse in het koninkrijk Hannover. Hij vestigde zich in 1828 in Warffum en begon daar een handel in manufacturen en een pettenmakerij in de Noorderstraat, thans nummer S.

Het bedrijf van H.Havinga werd overgenomen door zijn zoon A,J. Havinga. Deze liet het pand in 1955 afbreken en bouwde op dezelfde plaats een nieuwe auto garage met woning.

Het herenhuis rechts van nummer 1 werd in 1913 gebouwd voor L.P. Pentermann. Later was hier tot 1965 de Boerenleenbank gevestigd. Bewoner en kassier was 1. Groenwold, opgevolgd door P. de Wit.

12 Hoofdstraat

De Hoofdstraat in de jaren twintig. Links het "Hotel Gemeentehuis'' van M. Hamstra, tevens commissionair. Op de bovenverdieping was een bovenzaal met toneel van ruim 200 m- waar veel verenigingen en clubs bijeenkomsten hielden en uitvoeringen gaven. Op de begane grand, links van de voordeur, was de gelagkamer. Daarachter was een vertrek waar de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente vergaderde en een keer per jaar zitting hield om de vaste huren van de beklemde meiers te innen. Het kerkvoogdij-archief werd hier in een brandkast bewaard.

Ook de gemeentraad vergaderde er en tot 1887 was de gemeentesecretarie in het gebouw gevestigd. Daarna kwam de secretarie in het pand rechts. Later werd het verbouwd tot slagerij wat het tot 1976 geweest is, onder andere van A. Bouwkamp en G. Straatsma.

Het derde gebouw rechts was oorspronkelijk het post- en telegraafkantoor; van 1915 tot 1928 was het gemeentehuis en daarna tot 1956 weer een hulpkantoor van de P.T. T.. Tot 1962, toen het telefoondistrictWarffum als laatste in Nederland werd geautomatiseerd was de telefooncemrale er nog in aanwezig. Daarna werd het verbouwd tot cafetaria.

Links van het postkantoor de brood-, koek- en banketbakkerij van ].A. Dijk. In het lage huis naast het hotel was tot 1947 het kruidenierswinkeltje en cafe van mejuffrauw Jacoba Werkema.

13 Brand in Hotel Gemeentehuis

Op donderdag 3 januari 1935, 's morgens om half zes brak brand uit in het hotel Gemeentehuis. Het gezin van de kastelein, G. Engelage, bestaande uit man, vrouw, drie kinderen en een dienstbode, kon zich bijtijds in veiligheid stell en.

Het vuur was ontstaan in de gelagkamer en breidde zich zeer snel uit. Aan blussen viel niet meer te denken, zodat de brandspuiten van Warffum en Usquert slechts de belendende percelen, die wel enige rook- en waterschade opliepen, konden behouden. Bezittingen van Warffum's Mannenkoor en het muziekgezelschap Euphonia gingen verloren. Ook het kerkvoogdij-archiefliep schade op. De vrijstaande schuur bleefbehouden.

De marechaussee stelde een onderzoek innaar de oorzaak van de brand. Het terrein werd later bij het huis links, de oude kosterij, getrokken. Bewoner was toen notaris B.A. Keijer. In 1969 werd op deze tuin het "Vrouw Franssens Gasthuis" uit Groningen herbouwd.

14 Hoofdstraat

Het zuidelijke deel van de Hoofdstraat omstreeks 1930.

Links de smederij van ]. Iwema, voorheen de gebroedersWilkens. N a Iwema kwam smid K.H. van der Berg, tot 1977.

Dan komt het huis van schilder M. Borgman, daarna J Hoexum en R. Buitenwerf. Vervolgens de bakkerij van J Huisman, sinds 1934 van G.N.Alkema en dan het huis van mejuffrouw

A. Dwarshuis.

Aan de rechterkant de waning van J Bakker, assurantien en commissiehandel; daarachter de pastorie van de Gereformeerde Gemeente, bewoond door dominee H. de Zwart.

Omstreeks 1934 is de weg verbreed en zijn de hekjes links en rechts verdwenen of achteruit gezet. Tegen de gevels werd een trottoir van betontegels gelegd.

AIle winkels en zaken op deze foto zijn in de loop van de jaren verdwenen.

15 Luchtfoto

De bebouvving tussen het Oosterkerkpad, Hoofdstraat (voorgrond) en Oosterstraat (rechts) van boven gezien omstreeks 1948.

Het plein linksboven aan het Oosterkerkpad is de speelplaats van de openbare kleuterschool. In 1962 kwam in dit gebouw een leesbibliotheek.

Aan de Hoofdstraat de gereformeerde kerk uit 1886 met pastorie. Daarachter het in 1936 gebouwde verenigingslokaal Pro Rege. In het huis rechts van de pastorie op de hoek van de Oosterstraat woonde de familie]. Bakker. Hij verkocht kunstmest en veevoeders.

Het deel van de Oosterstraat vanaf de Hoofdstraat tot de Schoolstraat werd vroeger de Oudeweg en soms Oosterweg genoemd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek