Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Toonstra
Gemeente
:   Eemsmond
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6249-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21 GroetuitWarffum

De dominee's til over het Noordpolderkanaal omstreeks 1927. Eerst lag hier een houten til. Een til is een vaste, niet beweegbare brug. In 1924 is deze til vervangen door een van beton, voor bijna vierduizend gulden.

In het midden, voor de toren, de timmerwerkplaats met woning van E. Smith, later J.A. Smit.

Rechts van de brug de in het begin van de jaren twintig aangelegde Groot Hofstraat.

Het Noordpolderkanaal werd in 1825 gegraven vanafhetWarffumer maar tot aan het afwateringskanaal in de Noordpolder. Het kanaal diende hoofdzakelijk voor de afvoer van landbouwproducten uit de polder.

Door de aanleg van het kanaal moesten vier tillen, een schutsluis en een keersluis gebouwd worden.

22 Torenweg

Het zuidelijk deel van deTorenweg omstreeks 1923. Geheel links het blok van drie middenstandswoningen dat in 1921 is gebouwd door de StichtingWarffumerWoningbouw. Deze huizen werden onder andere bewoond door leraren van de RHBS. De noordelijkste woning is lang bewoond geweest door mejuffrouw J.A. Haan die van februari 1909 tot september 1941 onderwijzeres was aan de openbare lagere school.

Rechrs van de weg enige burgerwoningen. Het elektriciteitsnet is nog bovengronds, zoals blijkt uit de houten palen links van de weg.

23 Panorama Warffum

Het zuidelijke deel van de bebouwing tussen Hoofdstraat (links) en Torenweg (rechts), omstreeks 1948. Daartussen loopt van noord naar zuid het Zuiderkerkpad, ongeveer halverwege gekruist door een verbindingspad tussen bovengenoemde straten.

In het dorp bevindt zich een aantal van deze paden, vroeger lijkpaden genoemd. In 191 7 kregen ze officteel de benaming Noorder- Ooster- en Zuiderkerkpad. Ze zijn van zeer oude datum toen de wegen nog onverhard waren. De smalle paden waren beklinkerd zodat de aanwonenden kerk en kerkhof met

schoon schoeisel en droge voeten konden bereiken.

Op de achtergrond de in 1932 aangelegde Cronjestraat, genoemd naar de daar staande en in 1912 afgebrande pel- en korenmolen Cron]e. Deze molen was een zeskantige met riet gedekte korenmolen.

Achter de Cronjestraat de spoorlijn en enige boerderijen in de Zuiderhorn.

24 Torenweg

De Torenweg gezien vanuit de Noorderstraat omstreeks 1938. Links het schuurtje dat behoort bij het huis Noorderstraat 9 waar mejuffrouw Geertruida Smit een snoep- en kruidenierswinkeltje dreef Dan het kruidenierswinkeltje van de weduwe A. Zuidema-Kuipers.

Na de volgende twee huizen twee schuren, waarvan de eerste gebruikt werd als stalling voor de dorsmachine van de Cooperatieve DorsvereenigingWarffum en Omstreken. Daarachter, nauwelijks zichtbaar, het huis van kleermaker A. Medendorp, nog een woning en de woning van schoenmaker P. van derTuuk.

In het eerste huis rechts hadden de gebroeders Jezaya en Hartog van der Hal een rund-, schaap- en varkensslagerij. Deze familie is in 1942 in het concentratiekamp Auschwitz (Polen) om het leven gebracht. In de jaren vijftig is het pand afgebroken.

Daarachter de bakkerij van G. Smit, eerder B. Abels. Van 1954 tot 1981 was hier de zuivelhandel van achtereenvolgens E.H.B. Zuidema,]. van der War, ].G. Kuipers en 1. Wieringa gevestigd.

In het vijfde huis (met schoorsteenkap) was de woning met werkplaats van huisschilder K. Sikkema Izn, sedert 1 mei 1965 van G. W Kolkman. In 1880 begon Jan Sikkema sr. hier een schildersbedrijf Enige huizen verder was nog de herenkapsalon van K. Klunder. Behalve het schildersbedrijf bestaan de genoemde winkels en zaken niet meer.

25 Kermis Warffurn

Eens per jaar is het kermis. Op deze opname uit 1960 staat de fraaie draaimolen van H. Harms uit Rolde. Binnenin de molen is een mooi klinkend orgel van het fabrikaat Ruth, vervaardigd omstreeks 1900. De draaimolen staat op de Torenweg bij de Noorderstraat. Rechts is een deel van het cafe Struivinga

(R. Hoek) te zien.

In oude almanakken werd al vermeld dat in Warffum op de eerste woensdag na de 1Se [uni jaarmarkt en kermis is. In vroeger tijd werd de jaarmarkt op een zondag gehouden, maar op herhaald aandringen van de classis Middelstum van de Gereformeerde (nu Hervormde) Kerk werd deze vanaf 1 762 naar een werkdag verplaatst. Van 192 2 tot 1971 werd de kermis gehouden op de eerste zaterdag en zondag na de 21 e juli. Tegenwoordig is dat het geval tijdens het eerste weekend in september.

De avond voor de kermis werd vroeger ook gevierd en had de naam "petjemarkt". De jongens sloegen elkaar dan de petten af en gooiden ze op de kramen. In de cafes werden de dranken geproefd om alvast wat in de stemming te komen.

Vaste onderdelen van het feestprogramma tijdens de kerrnisdagen waren kinderspelen en sportdemonstraties of sporrwedstrijden. Van 1939 tot en met 1968 gaven bekende artiesten een variete-voorstelling zondagsmiddags op het sportterrein achter deRHBS.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek