Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Toonstra
Gemeente
:   Eemsmond
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6249-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26 Pastorieweg

De Pastorieweg gezien naar het zuiden omstreeks 1938, toen hier nog veel middenstanders woonden en werkten.

Rechts de woning van de weduwe 1. van Geuns, dan de melkhandel van H. Maring, de schoenwinkel en schoenmakerij van S. Werkman, de levensmiddelenwinkel van E.]. Saathof, horlogemaker en opticien E. Nieuwenhuis, een woning en de smederij en rijwielhandel van de gebraeders F. en J. Oudman. Al deze bedrijven bestaan met meer.

Links van de weg in het eerste huis woonde boderijder en expediteur Kees Maring. In het vierde huis was de Sperwer kruidenierswinkel van Klaas Hoek. In 1939 is deze winkel verplaatst naar Hoofdstraat 16 en vandaar in 1966 naar Noorderstraat 20. Van 1949 tot 1978 had Arend Spoelma hier een visbakkerij en viswinkel. Op de hoek van de Kerkstraat was de manufacturenwinkel van de familie Damminga, nu B.F. Cordes.

De grate boom op de achtergrand staat voor de pastorie van de Hervormde Gemeente; het gebouw werd van 1902 tot 1938 bewoond door dominee N. Lofvers.

27 Canadese bevrijders

Canadese militairen in de Noorderstraat, april 1945.

Links tussen de bomen de waning op de begraafplaats, toen nog eigendom van de Hervormde Gemeente. De woning werd bewoond door de beheerder Hidde Tempel met zijn gezin. Hij was tevens koster van de hervormde kerk en tuinman van het oude kerkhof en de pastorietuin alsmede voorganger bij het begrafenisfonds Warffum.

Op de achtergrond het hotel Van Dijk waarin de Canadezen tijdelijk hun verblijfhadden.

Rechts is gedeeltelijk het witte huis te zien van de farnilie Bouman, mineraalwaterfabriek en bier- en limonadehandel. Sinds 1986 is mer de RABO-bank.

28 Noorderstraat

De Noorderstraat voor de brug over het Noordpolderkanaal in de jaren dertig. De betonnen brug verving in 193 1 een houten voorganger waarbij de gemeente het eigendom en onderhoud overnam van het waterschap Hunsingo. In 1990 was deze nieuwe brug weer aan vervanging toe.

Over de brug begint de Westervalge en mer is nog een vrij uitzicht op het geboomte rond Breedenburg.

links, gedeeltelijk te zien, het zogenoemde "Lasthuis", een blok van vijf oorspronkelijk zeven, aaneengebouwde eenkamerwoningen met achterhuis.

Rechts de tuin van het gemeente-gasthuis.

Aan de overkant van het kanaal, voor het molenhuis van korenen pelmolen "Eureka" , ligt de Breedsteropslag. Hier konden de landbouwers van Breede en omgeving hun produkten verschepen. Nu is mer een parkeerterreintje.

29 Warfheem

Het bejaardentehuisWarfheem kort na de verbouwing en uitbreiding in 1954.

Dit tehuis was in 1910 gebouwd als gemeente-gasthuis met rwaalf kamers en voorzien van centrale verwarming. Om de bouw mogelijk te maken leende de gemeente Warffum dertienduizend gulden. Uit zuinigheid werden de muren opgetrokken van kalkzandsteen. Warffum had hiermee een voor die tijd uitstekende voorziening.

In 1929 kocht de gemeente een nieuwe auto-brandspuit. Hiervoor werd tegen het gasthuis een autosralling met werkplaats gebouwd.

In 1970 werd Warfheem nogmaals verbouwd en uitgebreid, maar na enige jaren voldeed het al niet meer aan de eisen die aan dergelijke imichtingen gesteld werden. Het huis werd gesloopt en op dezelfde plaats kwam eind 1983 een nieuwWarfhe em gereed.

Achter het gasthuis was vroeger de vuilnisbelt en een opslagplaats voor de gemeente. In 1956 is een nieuwe belt in de Noordpolder in gebruik genomen.

30 Westervalge

Het meest oostelijk deel van de Westervalge in de jaren veertig, gezien naar het dorp.

De weg was oorspronkelijk een kleiweg en is in 1864 begrind. In de zomer van 1930 is het voorzien van asfalt.

Links het herenhuis van oud-Iandbouwer]. de Boer. Van 1953 tot 1986 was hier het transportbedrijf van M. Puma en zoon. Daarachter de burgerwoningen van de families H. Bos, M. de Haan en R.J. Bril. Hiernaast de veehouderij van Klaas Zuidema, later Harm Bolhuis Gzn.

Rechts van de weg weidegrond. Hier stonden in 1933 en 1938 de tenten voor de toen georganiseerde landbouw- en nijverheidstentoonstellingen. In 1959/60 verrees hier een nieuwe openbare lag ere school.

De wat achteruit geplaatste witte villa is onder meer bewoond geweest door A. van Bruggen, oud-landbouwer op Groot Hoisum. Van oktober 1956 tot december 1978 was hier het hulppostkantoor gevestigd onder de directie van].H. Blink die van 1 955 tot 1970 ook wethouder was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek