Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Toonstra
Gemeente
:   Eemsmond
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6249-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warffum (1915-1965) in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31 Groeten nit Warffum

Een kaart met vijf afbeeldingen uit 1959.

Linksboven de Schoolstraat met van links naar rechts de woning van de hoofdonderwijzer, de openbare lagere school en de oude kosterij.

Rechtsboven de villa Welgelegen aan de Stationsweg, bewoond door de in 1960 overleden F.H. Iansenius de Vries. In het midden het interieur van de hervormde kerk.

Rechtsonder de Lasthuistil met het bejaardentehuis Warfheem. Linksonder het zwembad aan de Onderdendamsterweg. Door het Nutsdepartement werd in 1903 een zwembad ingericht in de spoordokken die ontstaan waren bij de aanleg van de spoorlijn in 1892/93. Dit bad kwam echter in vervaI maar in 1935 werd door de "StichtingWarffum's Zwembad" een geheel naar

de eisen van de tijd ingericht zwembad in gebruik genomen. In 1956 onderging het bad een grondige opknapbeurt. De randbaIken van de bassins werden vernieuwd en een nieuwe loopbrug en duiktoren zijn geplaatst. Helaas werd het bad in verband met de volksgezondheid omstreeks 1964 afgekeurd.

In 1966 kwam op Breede een nieuw zwembad gereed. Het oude bad is nu een viswater.

32 Haantil

De Zuiderhorn is het gedeelte van de gemeente Warffum dat globaal begint ten zuiden van de spoorlijn en zich uitstrekt tot de Scheeftil bij Menkeweer. De lengte is ongeveer vijfkilometer. Door de Zuiderhorn loopt het Warffumer maar. De weg ernaast, de Onderdendamsterweg, is de oude trekweg, eeuwenlang de belangrijkste verbinding met de provinciale hoofdstad.

Deze opname uit 1957 laat de Haantil zien. Hier komt het Rasquerdermaar in het Warffumer maar.

Achter de brug de veehouderij van]. Schuitema. Tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling Delt-Oude Weer is dit bedrijf verdwenen. De opstallen zijn in 1964 afgebroken.

33 Breede

Tot de gemeente Warffum behoort ook het kerkdorp Breede. In 1950 telde het dorp, inclusief de Breedster Oudedijk, een kerk, een pastorie, zes boerderijen en negentien huizen. De afgebeelde foto is van 1951. In het midden de hervormde kerk, links ervoor staat de pastorie waar van 1912 tot 1949 dominee A. van Riemsdijk woonde.

Bij de pastorie behoorde vroeger een boerenbedrijf. Hieruit kreeg de predikant een be!angrijk dee! van zijn inkomsten. Later werden de pastorie!anden verhuurd. De schuren werden overbodig en bij de komst van domine Van Riemsdijk zijn ze in

1911 afgebroken; het woongedee!te werd verbouwd. Op het vrijgekomen terrein werd een nieuwe begraafplaats aangelegd en een schuurtje gebouwd. Van 1952 tot 1970 was de pastorie achtereenvolgens conferentieoord en recreatiecentrum, daarna werd het weer in gebruik genomen als woning.

De kerk is gebouwd in de 13e eeuw en heeft een torentje uit 1680. In de kerk staat een 17e eeuwse herenbank met het wapen van de familie Sickinghe, de vroegere eigenaren van Warfumborg en Breedenburg. In 1849 is een orgel in de kerk geplaatst.

Rechts boven de kerk staat het voormalig schoolgebouw met de onderwijzerswoning. Links achter de kerk de voorbehuizing van een boerderij waarvan de schuur omstreeks 1916 is afgebroken. Het huis werd verbouwd tot twee arbeiderswoningen. Aan de overzijde van de weg van Warffum naar Rasquert staan merendeels arbeiderswoningen.

Het zesde huis van links was het kruidenierswinke!tje van mejuffrouw Frouwke Huizinga. Ook in het eerste huis links is nog enige tijd een kruidenierswinkeltje geweest. Voor 18641ag de weg ongeveer 150 meter noordelijker en was het een kleiweg. Achter de huizen is in 1960/61 een nieuwe verkeersweg aange!egd.

34 Breede

Op deze prentbriefkaart uit 1923 van Breede staan van links naar rechts: de hervormde pastorie (gedeeltelijk zichtbaar) de hervormde kerk, de voormalige lagere school en de onderwijzerswoning.

Tot 1971 was Breede een zelfstandige kerkelijke gemeente, daarna is ze samengevoegd met Warffum.

In de zeventiende eeuw was hier al een school. In 1881 gaf de kerkvoogdij van Breede opdracht tot het bouwen van een nieuwe school voor 36 leerlingen. Onderwijzer was toen, sinds 1849, Jacobus Roegholt. Hij bracht de school tot grate bloei. Na zijn overlijden werd de school op 1 augustus 1895 gesloten. De onderwijzerswoning werd daarna bewoond door P. Kuipers die van 1896 tot 1924 onderwijzer was aan de openbare lagere school te Warffum. Hij was ook organist in de kerk van Breede.

In 1906liet de kerkvoogdij de oude kosterij afbreken en vervangen door een nieuwe. Het schoolgebouw werd, nadat het in de oorlogsjaren nog als noodwoning was gebruikt, in 1952 voor fl. 7 7 7 ,- op afbraak verkocht.

Het graenland vooraan had de naam 't Hoogje.

3S Wilco

Een overzicht van de conservenfabriek Wilco in 195 1. In 192 6 stichtten de gebroeders I.E. en H.H. Willemsen, landbouwers op de boerderij Smeersum, een groentedrogerij. Omdat hier geen goed water beschikbaar was, werd in 1 929 in Assen een conservenfabriek gebouwd. N adat de fabriek in Warffum op de provinciale waterleiding was aangesloten werd hier met een groenten- en vruchtenconservenafdeling gestart. Ook werden vruchtensappen gefabriceerd. In 1953 gingen de bedrijven in Assen en Warffum ieder zelfstandig verder. De fabriek in Warffum werd voortgezet onder de naam Rixona Conserven b.v ..

Omstreeks 1970 werd de productie van groentenconserven gestaakt. De fabriek ging aardappelpoeder voor de voedingsmiddelenindustrie produceren, zoals basisproducten voor ondermeer chips en het bekende RAS-patates frites-poeder.

In 1985 is het bedrijf overgenomen door de Cebeco - Handelsraad.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek