Warga in oude ansichten

Warga in oude ansichten

Auteur
:   R. van Wijngaarden
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4142-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warga in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

WARGA

Groote Bru~ ,

5. In het begin van deze eeuw voeren elke donderdag een vijftig- tot zestigtal stoomboten uit aile mogelijke plaatsen uit Friesland en zelfs daarbuiten (de afgebeelde , Johan van de Kornput" kwam uit Steenwijk) door Warga naar de markt in Leeuwarden. Vrijdags ging de terugtocht langs dezelfde route. Geen wonder dat de brug die dagen geregeld open was. In het "stap" staat een vrouwtje de potten en pannen te boenen. Met de zwarte wollen schort voor werkt ze door zonder op te zien; ze heeft a1 zoveel boten langs zien varen!

6. Ben kijkje op de Groteburen zo ornstreeks 1910. Verkeer is er niet, maar te oordelen naar wat er op de weg ligt is er niet lang geleden een paard en wagen gepasseerd. Ben linnenrak met de was kon in die jaren nog zonder bezwaar op straat staan, Ben keer per jaar was het hier druk, daar de jaarlijkse kerrnis zich er afspeelde. Op de linkerzijde van de weg Iangs de heg van de hervormde pastorie stenden de diverse kramen met oliebollen, nougat en speelgoed, Ben schiettent maakte de zaak compleet.

7. Wat een rust! Geen auto, geen paard en wagen en geen fietser is erdie de kinderen beletten voor de fotograaf te poseren. Aehter het geboomte reehts is het notarishuis verseholen. Links en reehts zien we een uithangbord aangebraeht met aan elk een keurig gepoetst koperen bekken, het symbool van de seheerbaas. Hier woonden respeetievelijk Kees de Groot en Piet van der Veen, beiden kleermaker van beroep, maar daarnaast ook seheerbaas en haarsniider.

Warga

(;je/e flkke!

Uitgave van G. R. de Jong, Var2'3.

8. Een reeds in de zeventiende eeuw bestaande straat in Warga was de toen doodlopende Gele Akker, die zich langs de noorderzijde van de Foudering uitstrekte. De grond waar, ter linkerzijde, de doopsgezinde kerk (de tweede) met het kosterhuis en de door T. van Buren in 1895 gebouwde verfwinkel is te zien, maakte toen nog deel uit van de terp, waarop de hervormde kerk, de pastorie en school gebouwd waren en die in de zestiger jaren van de vorige eeuw is afgegraven.

9. Hier zien we nagenoeg het eind van de Gele Akker. De zijde van de voormalige terp is al grotendeels bebouwd. Waar de luiers hangen is de Vermaningsteeg, genoemd naar het eerste godshuis van de doopsgezinden, dat hier stond. De gezinnen die de in deze steeg aanwezige woninkjes bevolkten, waren zeer kinderrijk, zodat het totaal aantal bewaners sams vijftig en meer bedroeg. Als men dan weet dat op het einde van de steeg twee privaten waren, dan is het weI te begrijpen, dat dit weI eens prablemen apleverde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek