Warga in oude ansichten

Warga in oude ansichten

Auteur
:   R. van Wijngaarden
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4142-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warga in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. De kinderen naar school, de mannen bij de boer aan het werk en de vrouwen in huis, dat verkIaart de rust op de KIeineburen op een mooie zomerdag omstreeks 1908. In de vaart is nog wat drukte, doch ook dit zal niet lang meer duren, want de stoomboot is al door de kIeine brug en het schip voIgt. Aanstonds zal oude Eelke de brug weer laten zakken en ook hij zal op het bankje in het zonnetje de rust zoeken.

, Kleine Buren VV'arga.

21. De Kleineburen vanuit "de haven" gezien, We leven in een tijd van nieuwigheden en vooruitgang. Langs de vaart is .Jiet nieuwe licht" aangebracht. Bij Jan Faber is een kleine geboren, een meisje, genaamd Oeke. In de kinderwagen geniet ze van de buitenlucht. Een belangrijk middel van vervoer in het begin van deze eeuw en dan vooral bij de timmerman in gebruik, was de platte kruiwagen. Een tweetal zien we hier afgebeeld.

22. Gezieht op het noordeinde van de Kleineburen en de Nieuwehoek in 1902. Van links naar reehts zien we de koperslagerij van Steven Veltman (later Durk Hobma, groenteboer en de drogisterij van Betje Sjollerna). Dan volgt de bakkerij van Lute Hil, met daarnaast het huis van dokter Hansrna. Het grote huis wat dan komt is de herberg "Het wapen van Idaarderadeel" en op de aehtergrond de oliemolen, toebehorend aan Jan Hannes (Kooistra) en Sjouke Hoekstra. De bakkerij, het doktershuis, de herberg en de molen zijn thans afgebroken.

Groete uit Warga

23. De bezoeken aan familie of kennissen gebeurde door de boeren in het begin van deze eeuw veelal met een sjees of tilbury. De boerin met het brede gouden oorijzer op zat dan keurig uitgedost naast de boer, die het Friese zwarte paard met zijn lange manen en staart voor deze gelegenheid extra had opgepoetst. Met Thijs Terpstra (Thijs en Aal) die het paard even vasthoudt, poseert men hier voor de fotograaf. Achter de tilbury's zien we nog wazig de Grote brug en de kerk.

24. De Nieuwehoek (thans oude Leeuwarderweg) met reehts de steeg die toegang gaf tot de Keereweer. In de deur staat Anita, een doehter van Jan Idske, die hier een kruidenierswinkeltje had. Het "huske" (privaat) en de linnenrakken zijn tegen de buitenmuur in de steeg aangebraeht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek