Warga in oude ansichten

Warga in oude ansichten

Auteur
:   R. van Wijngaarden
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4142-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warga in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Warga

)fieuwe J( oek

tJitgave van G. R. de jong, Varga.

25. De oude Leeuwarderweg vanuit het noorden gezien. De weg is verhard met macadam. Aan de zijkanten zijn open goten voor afvoer van het regen water. Bij de Molesteeg staat Albert Visser bij de meelwagen. Ook hier staat het privaat, waarvan de omwonende gezinnen gebruik maken, aan de open bare weg. Rechts de huizen die hier in 1902 door baas Abram zijn gebouwd.

26. Nog eens de oude Leeuwarderweg, nu met reehts de omstreeks 1912 opgeriehte smederij van Pieter Zwart. Een slijpsteen, benodigd voor het natslijpen van de gemaakte sehaatsen, is pas aangevoerd. Links zien we de forse hagedoorn als erfseheiding van de voortuinen van de daar aanwezige bebouwing met als bijfunetie het opvangen van het stof dat de maeadamweg gaf. In of vlak aehter de haag zien we de lindebomen, waarin de houtduiven hun nesten hadden. Dat dit mogelijk was, getuigd wel van de rust die toen nog allerwegen aanwezig was.

Groet nit Warga.

~

I

"

27. De Nieuwehoek, ontstaan omstreeks 1750 is met zijn bedrijvigheid steeds een belangrijk deel van het dorp geweest. Op de voorgrond zien we de timmerwinkel van Abram Keimpes Hoekstra, waar op het eind van de vorige en in het begin van deze eeuw de beroemde Wargaaster schaatsen als handwerk werden gemaakt. Verder zien we de al eerder genoemde oliemolen met op de achtergrond de in 1874 door Hendrik Hendriks Postma opgerichte scheepshelling, vanaf 1889 in eigendom bij de familie Van der Werff.

28. Hier zien we het personeel van baas Abram, zoals de timmerbaas en schaatsenfabrikant Abraham Keimpes Hoekstra algemeen werd genoemd. Menigeen zal wel een of meer van deze mannen herkennen al is het dan ongeveer zestig jaar geleden dat deze foto werd gemaakt.

29. Nog eenmaal de molen op de Nieuwehoek, nu gezien vanaf .Jiet hellingsland". De vele schepen (toen nog van hout) die voor de walliggen, wijzen er op dat we in de nabiiheid van de scheepswerf zijn. Ook uit deze foto blijkt duidelijk, welk een groot verlies het dorp geleden heeft door het verdwijnen van deze prachtige molen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek