Warga in oude ansichten

Warga in oude ansichten

Auteur
:   R. van Wijngaarden
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4142-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warga in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Oroete

uit

WarJr-l.

i I

t .

30. De herberg "Ret Wapen van Idaarderadeel" op de Nieuwehoek dieht bij de grote brug wat Sybren Ruurds Nijdan daar in 1870 heeft laten bouwen. De herb erg werd, toen deze foto in ongeveer 1910 werd genomen, bewoond door Durk Kloprna. De heer G. Dokter heeft in de twintiger jaren er een slagerij van laten maken. Diens opvolger, weer een Sybren Ruurds Nijdan en kleinzoon van de opriehter zag de slagerij 29 september 1957 door brand verwoest worden.

31. .Precies 1 uur begon de optocht. Een heerliike aanblik leverde deze op: de jonge menschen van beider geslacht, verreweg de mesten nog in den opgang van hun leven, met flinken pas marcheerende. Men kan het hen aanzien, dat kracht en levenslust in hun aderen bruisen". Dit schreef de Leeuwarder Courant over de uitvoering van de Friese turnclubs, die op hemelvaartsdag, 9 mei 1907 te Warga werd gehouden. Voorop gaat "D.D.I." als ontvangende vereniging met zes dames en ongeveer vijftig mannen.

Warga, Weg naar Wartena.

32. Hierboven zien we de weg naar Wartena, ook weI Kerkbuurt genoernd, die tussen 1860 en 1870 is aangelegd. Het gebouw rechts vooraan was de bewaarschool, waarvan het speellokaal tevens als gymnastiekzaal dienst deed. Het ronde geval in de voortuin van de woning van het hoofd der school (nu van de familie Meinderts) was een transformatorhuisje. Links op de hoek van de weg naar Warstiens zien we de schoenrnakerij van Piebe en Tryn . Het meisje links vooraan is Ruurdje Sinnema van Folkerts Piet.

Warga. Kerkeburen.

33. Ret grate huis links vooraan heeft dokter Sybrandy daar omstreeks 1900 laten bouwen. Nadien is het jaren lang door dokter Maathuis bewoond geweest. Ret huis in het vele groen verscholen is dat van het hoofd der school, Lieuwe van der Goat. Op de achtergrond zien we de houten Grote brug en rechts bij de aardkar (een driewielig door de boer gebruikt voertuig) Sikke Bakker, de zoon van de wagenmaker.

~ ,.

34. De Wartenasterweg in 1902 met op de achtergrond de katholieke kerk. Ret doktershuis rechts op de foto is aan die kant het laatste in de bebouwing. Ret stuk land er naast werd als terrein voor het schoolfeest enzovoort gebruikt. Links op de achtergrond zien we de nog jonge boompjes van de in 1900 in gebruik genomen nieuwe begraafplaats.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek