Warga in oude ansichten

Warga in oude ansichten

Auteur
:   R. van Wijngaarden
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4142-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warga in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. Een landelijk tafereeltje. De melk van de boeren werd zowel over land als over het water door rnelkriiders en melkvaarders opgehaald. Hier zien we melkvaarder Freerk Kalsbeek met ziin volgeladen schouw met melkbussen bij de boerderij van Kees Pieters Terpstra in de Grote meer. Deze boerderij met zijn tentdak was de enige van dit type in Warga en is al vele jaren geleden afgebroken. Sinds 1971 staat er nu het riante woonhuis van de heer J. Bles, directeur van de Centrale Botermakerij.

36. Ret verenigingsleven heeft in Warga altijd een voorname plaats ingenomen. Ben van deze verenigingen was het zangkoor waarvan hier een foto, genomen omstreeks 1900. De mannen hebben voor deze gelegenheid de stijve boord om en de dames zijn met hun mooie japonnen keurig uitgedost.

37. Het onderwijzend personeel van de openbare lagere school en dat van de bewaarschool omstreeks 1904. In het midden, zittend tussen de dames, bovenmeester Sjoerd Boersma; verder ziet U staand van links naar rechts: Sikke Hoekstra, Oege Sybrandy en Willem Hofstra. Zittend van links naar reehts: juffrouw Sjollema (hoofd van de bewaarschool), Anna Raven, Janke Douma en Anna Pompstra, de laatste als "kakjuffer" (helpster) behulpzaam in de bewaarsehool.

38. Het echtpaar Sjoerd en Harmke Feenstra dat model heeft gestaan voor het kinderboek "Afkes Tiental" mocht niet ontbreken. Hier ziet U het echtpaar met hun jongste dochter Aaltje voor het in 1909 betrokken huisje dat stond aan de Gele Akker op de hoek van de Vermaningsteeg. Is het woninkje waar ze woonden toen het boek geschreven werd reeds jaren geleden afgebroken, ook de afgebeelde woning is inmiddels onder slopershanden gevallen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek