Warmenhuizen in oude ansichten deel 2

Warmenhuizen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Klaas Westra
Gemeente
:   Harenkarspel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5783-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warmenhuizen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het is alweer bijna twintigjaar geleden dat het eerste boekje met afbeeldingen van oude ansichtkaarten bij de Europese Bibliotheek is verschenen. Sindsdien hebben nog enkele andere boekjes over Warmenhuizen het licht gezien.

Alweer een boekje met ansichtkaarten, vraagt u zich misschien weI af? Dat is ten dele waar. Maar voor veel mensen is het kijken naar deze foto's een teruggaan in de tijd en praten over vroeger, terwijl het voor de jongere generatie een tijdsbeeld is van hoe hun ouders en grootouders leefden en werkten. Werken in Warmenhuizen betekende veelal werken op de bouw, of als tuinder in het Geestmerambacht, zoals we op veel foto's kunnen zien.

Het is mij opgevallen dat er veel mensen zijn die ansichtkaarten en foto's verzamelen of in hun bezit hebben, maar die daar verder geen enkele informatie bij hebben. We zijn nu in de tijd beland dat als er op oude foto's geen namen staan vermeld, deze fo-

to's als levend beeld verloren dreigen te gaan. Want wat is een foto als men niet meer weet wie erop staat? De meesten van die afgebeelde mensen zijn aIlang overleden en de mensen die er nog zijn weten het veelal niet meer.

Toen mij gevraagd werd dit boekwerkje samen te steIlen, heb ik dit direct aangenomen. Vader Sjouke was in april overleden en dan word je er keihard mee geconfronteerd dat niet aIleen je vader, maar ook een vraagbaak is weggevaIlen. Ik heb toen gevraagd aan zijn vrienden Ger Nieuwland en Herman Quant of zij mij wilden helpen met het identificeren van namen op foto's en ansichtkaarten. "Natuurlijk," was hun antwoord. Maar helaas zijn ook deze Warmenhuizenaren ons in deze zomer ontvallen. Nog meer red en dus om beslist niets meer uit te steIlen.

Met de hulp van velen is het dan toch gelukt om tot dit resultaat te komen. Iedereen bedankt voor de hulp! In het bijzonder wil ik bedanken: Corrie Dek-

ker-Quant, Wim Gutker en Hennie PaardehaarBakker voor hun eindeloos geduld tijdens de vele middagen en avonden.

Laten we maar vlug gaan kijken in de geschiedenis van het Warmenhuizen van voor 1940. Veel kijkplezier toegewenst.

november 1993

Klaas Westra

Geraadpleegde literatuur:

De oude kerk van Warmenhuizen, J.L. LutjeharmsJ. Westra 1949.

De geschiedenis van Warmenhuizen, A. Mekken 1966.

Warmenhuizen toen en nu, F.J. Beemsterboer 1968.

Warmenhuizen in oude ansichten, P.A. Beemsterboer 1974.

125 oudefoto's van Warmenhuizen, drukkerij "Marjan" 1981.

Een kijkje in de geschiedenis van Warmenhuizen, stichting "Vrienden Dude Ursulakerk" te Warmenhuizen 1982.

Provinciale monumenten Warmenhuizen, provinciaal bestuur Noord-Holland 1988.

De Noorder-stoomtram, Wim Verboom 1989.

Foto's beschikbaar gesteld door:

C. Bommer, B. Buiter, A. Dalenberg-Rijpma, C. Dekker-Quant, W. Gutker, T. Hoogeboom, N. Kemper, A. Mijlhoff, H. Paardehaar-Bakker, T. Pronk, H. Quant, A. Slikker-Bouwes, W. de VriesPie, A. Weener-Kalverdijk, J. Westra Jbz., K. Westra Jbz., J. van Wonderen.

1. Luchtopname van Warmenhuizen ten noorden van de oude Ursulakerk, 1939. Onderzien we de oude kerk methet kerkhoflaantje en het kerkhof. Daar iets boven aan de linker kant de pompsloot, met daarboven de openbare lagere school. Van het Oud Wulpendorp is nog geen spoor te bekennen. Op gelijke hoogte zien we aan de oostkant van het dorp de vishouwer. lets noordelijker de Fuik, waar het nog een echte Fuik was. Voor de Fuik rechtsaf de Oostwalin. Voorbij de bocht langs een smallandpaadje herkennen we het molenhuis. Als meest noordelijke huis zien we de woning van de familie Vlam. lets verder richting Tuitjenhorn ligt de "nieuwe" ijsbaan.

2. Lucbtopname van Warmenbuizen ten zuiden van de oude Ursulakerk, 1939. Naar bet zuiden afzakkend berkennen we bet begin van de Burgemeester Burgerstraat. Ten westen daarvan zien we de veiling met links daarvan bet spoorlijntje. We gaan nu naar bet zuiden over bet zwarte padje, tangs bet spoorlijntje tot de zuiderbrug. Volgen we bet spoorlijntje verder naar bet zuiden, dan zien we als me est zuidelijke gebouw de zuurkoolfabriek, met daarboven de Fabrieksstraat. Vanaf de zuiderbrug naar bet westen loopt de Oudewal, met daaraan nog de gasfabriek. De weg vervolgt richting "bossie", bij de Westfriese dijk.

3. Oostwal86 en 84 in volle glorie, omstreeks 1919. Links het huis van Jan Vlam en Guurtje Nieuwland, gebouwd in 1913. In het gras zit Dieuw Vlam, de latere vrouw van Jaap Swan. In de deuropening staat Ma Vlam, getrouwd met Lou Kalverdijk. Op het bankje zit de vrouw des huizes, Guurtje Nieuwland. Rechts staat Lou Kalverdijk. Het pand rechts is het nieuwe huis van Lou Kalverdijk uit 1915.

4. "De witte bioscoop" in de Oostwal omstreeks 1933: een van de eerste rijtjeshuizen in Warmenhuizen in die tijd. Wie woonden daar zoal? Geheellinks de familie Legdeur, die een schilder- en behangersbedrijfje had. Daarnaast de familie Dirk Gieling, dan de familie Dirk Mosch en geheel rechts de familie Jan Vlam (de organist). Op de foto zien we, vanaflinks: bakker Cor Bommer, Liesje Legdeur aan de hand van Geertje Gieling en Mieke Mosch.

5. Winter in het begin van de jaren twintig. Dit is waarschijnlijk een van de laatste foto's van de molen, waar Arie de Wit molenaar was. We zien op de foto Marie en Nelie de Wit op het pad staan, terwijl Kees de Wit aan de kant zit en met zijn voet voelt ofhet ijs al sterk genoeg is. Begin 1927 is deze korenmolen in vlammen opgegaan. Het molenhuis staat er tot op de dag van vandaag nog, op de hoek van de Sportlaan en de Dergmeerweg.

6. Kooltijd op Oostwal108, op 11 november 1938. Nog even een kooltje voor de fotograaf vasthouden en dan toch maar snel de SintMaartenlampions en schortjes te voorschijn halen, zullen de jongens ongetwijfeld hebben gedacht op de middag voor keuveltjesavond. We zien hier, van links naar rechts: Bertus Barsingerhorn Jz., Jaap Barsingerhom, Willem Koorn, Piet Barsingerhom, Rie Barsingerhorn, Jan Barsingerhorn en Trien Barsingerhorn-Kroon. Op de achtergrond de schuur van de gebroeders Dekker: Hil, Toon en Piet. Geheel rechts zien we nog Hil Dekker tussen de kolen staan.

7. Oostwal, net voorbij de bocht van Betje en Willem Wognum, omstreeks 1910. Nu is dit Oostwal1l4, het huis van de weduwe Jb. Gutker, Etje Vlam. Zij bewoonde dit huis samen met haar dochter Jannetje Gutker; beiden zien wij op bovenstaande foto. Later werd dit huis bewoond door zoon Willem Gutker en Grietje Swaag met hun kleinzoon Jan Kliffen. Let u eens op de symmetrie van de woning, alles is in een rustige balans. De speklagen in het metselwerk verstevigen het horizontale beeld.

8. Oostwal143, voormalig cafe "Ret laatste stuivertje", in 1920. Begin deze eeuw was dit een soort herberg, waar ook de vrachtrijders van buurdorpen zoals de firma Spaans uit Kalverdijk met hun paard en wagen aanlegden. Bet en Willem Wognum hanteerden toen de bierpomp. We zien beiden hier voor hun woning staan. Na de familie Wognum werd het huis bewoond door de familie Cor Moerbeek, de familie Dirk de Ruijter en als laatste de familie Gerard Suiker. Ret huis is in 1987 gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek