Warmenhuizen in oude ansichten deel 2

Warmenhuizen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Klaas Westra
Gemeente
:   Harenkarspel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5783-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warmenhuizen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Schipper Jan Schrijver, hier met zijn boot aan de walliggend bij zijn woning naast de noorderbrug in de Oostwal. Tegenwoordig staat hier de woning van de familie Adrie Pronk Cz. Het schip de "Voorwaarts" werd in 1912 gebouwd te Alkmaar en kwam in de jaren twintig in het bezit van Jan Schrijver. Deze verlengde het schip en voorzag het van een 24 pk Deutz-gloeikap. Met dit soort schepen werd onder andere steenkool naar de gasfabriek vervoerd. Zoon Cor heeft dit schip later van zijn vader overgenomen. Op de foto Jan Schrijver met zijn huishoudster. Rechts op de voorgrond zien we nog zoon Cor met Willem Jonker.

10. De helling van Piet Otto bij de noorderbrug, omstreeks 1920. Naast de helling van Potveer in de Krankhoorn, was er ook aan het begin van de Dorpsstraat een schuitenmakerij. We zien hier Piet Otto bij een op het droge gehaalde praam staan, die hier zeker voor een onderhoudsbeurt was, want de onderkant wordt gebreeuwd en geteerd zodat deze er weer even tegen kan. Otto bouwde zijn pramen meestal binnen in de schuur en als ze klaar waren werden ze op rollen naar buiten gebracht en te water gelaten. Een praam was altijd van hout en kon 4 ton bevatten, oftewel vier koeien. Er waren ook halve en driekwart pramen, respectievelijk 2 en 3 ton. Een vIet is altijd van ijzer. We zien er hier een tussen de pramen liggen. Herman Quant heeft de helling in de jaren veertig van Piet Otto overgenomen en bad daar, naast de scbuitenmakerij, ook nog een kistenfabriekje. In de jaren vijftig nam Tinus "Turrie" Tesselaar de zaak over. De laatste eigenaar op dit bedrijf was Piet Smit, die bier tot de ruilverkaveJing zijn jachtjes bouwde.

11. Begin jaren twintig in "Ons huis" op de hoek Fuik-Dorpsstraat. We zijn hier aanbeland bij de landbouwhuishoudcursus op de vrijdagavond. Wie zijn er zoal op cursus? We zien, van links naar rechts: Corrie Strijbis, later getrouwdrnet Bram Biersteker; Maartje Delver, zij kwam uit de Zijpe; een onbekende onderwijzeres, Hil Gutker, Janke Koedijker, later getrouwd met P. Wildeboer; Klaasje Vlam Cd., later gehuwd met S. Jonker uit de Egmondermeer; Marie Pie, later getrouwd met Jaap Westra; Maartje Gutker Wd. (grote Ma), later echtgenote van P. v.d. Molen; en Anna Swan, later echtgenote van H. Hart te Oudkarspel.

12. De fotograaf moet het er maar druk mee hebben gehad, want elke tuinder is in deze week op de foto gegaan. Deze foto is van 10 november 1938. We zijn nu in de Fuik beland. Men is nog druk bezig om de schuitte lossen. De mannen hebben alle drie een schortje voor bij het werken om de kool nog een beetje op te knappen, zodat deze schoon in de schuur kwam te liggen. Dit diende om het rotten van de kool in de ongekoelde schuur zo veel mogelijk tegen te gaan. Van links naar rechts zien we hier: Jan Barsingerhorn Jz., Cees Groot, Jaap Wortel en Piet Barsingerhorn Jz.

13. Een gezicht in de Dorpsstraat met wipbrug in noordelijke richting omstreeks 1928. Aan de rechterkant de boerderij van Jaap Swan en Dieuw Vlam, daarachter de villa van Jb. Swan en Grietje Francis. Over de brug zien we de schuur en boerderij van Willem Gutker Jbz. later van Piet Barsingerhorn. Deze boerderij is in 1952 verbrand. Herkennen wij in de persoon bij het hek Willem Gutker Cz.? Let ook eens op de vormgeving van het fraaie houten hek; schoonheid in eenvoud.

14. Dorpsstraat met wipbrug in de jaren dertig. Links de boerderij met schuur van Willem Gutker en Grietje Swaag, later van Piet Barsingerhorn en Pietertje Veter. Over de brug weer de villa van Jb. Swan en Grietje Francis, later van de familie Beemsterboer. Deze wipbrug was belangrijk voor de varende tuinders en boeren, want men kon om de noord gemakkelijk van oost naar west varen, bijvoorbeeld naar de veiling, waar alles per schuit of vlet werd aangevoerd.

Groete uit Warmenhuiz:en

Vii!!: H, Tuynmann en Schaule

15. Gezicht vanaf de wipbrug in zuidelijke richting omstreeks 1905. In het schuitje staat, met hoed en baard, uitgever Schouten. Het jongetje met kloet zou Hendrick Sevenhuijsen zijn. We zien iets verder de Dude houten brug van het Krabbedammerpad, met daarvoor het brandspuithuisje. Geheel rechts, schuin tegenover de kerk, de boerderij Nooitgedacht. Van Oud Wulpendorp is in deze tijd nog lang geen sprake.

16. Een zomerse dag in Warmenhuizen omstreeks 1934. Dit is een opname vanaf dezelfde positie als de vorige kaart. De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een nieuwe betonnen brug over de sloot naar de nieuw-gebouwde open bare lagere school, met in beeld het woonhuis van meester Donia. Links achter de brug zien we nog het huisje met schuurtjes van Cees Barsingerhom. Wat doet dat jongetje daar rechts op het dak?

17. Volop drukte met het binnenhalen van de kool uit het Geestmerambacht op 9 november 1938. Dit was een arbeidsintensief karwei in die dagen. Eerst werd de kool op het land gesneden, vervolgens in de koolmand gestapeld, dan naar de schuit gedragen. In de schuit werden de kolen uit de koolmand netjes opgestapeld. Ais de schuit vol was werd veelal kloetend op huis aan gevaren, later had men meestal een motorschuit. Thuis aangekomen moest de kool weer in de mand, zoals we op deze foto zien, waarna de mand met kool de schuur in gedragen werd, veelal ook de trap op naar de zolder, alwaar de kool weer netjes werd opgestapeld. We zien hier, van links naar rechts: Teun Kwant, Klaas Groot en Cees Gutker Cz.

18. Sne! naar de buren voor de vo!gende kiek. We zijn hier op 9 november 1938 nog steeds in de Dorpsstraat, nu op nummer 33 bij de familie Swan. Hier wordt hard gewerkt, de schuit is al bijna leeg en aan al de bladeren in de schuit te zicn gaat de kool smetteloos de schuur in. In de schuit zien we, van links naar rechts: schoonvader Jan Vlam, Jaap Swan, Ab Dekker, Hark Dekker, Jan Swan en Jaap Swan. Op de achtergrond zien we nog een stukje van de sloot "de vishouwer" genaamd. Op de achtergrond de Oostwal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek