Warmenhuizen in oude ansichten deel 2

Warmenhuizen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Klaas Westra
Gemeente
:   Harenkarspel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5783-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warmenhuizen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De laatste loodjes voor de oplevering van de nieuwe openbare lagere school in het Dud Wulpendorp, eind 1924. We zien de firma K. Westra druk bezig met het leggen van de tegels voor het schoolplein. We herkennen op de foto, van links naar rechts: Jaap Westra, een onbekende, Siemen Mosch Pz., Cor Moerbeek, Jaap Veter, Dirk Wittebol en J. Molenaar. (De laatste 3 kwamen uit de Zijpe.)

20. Opening van de nieuwe openbare lagere school aan het Oud Wulpendorp, op 2 februari 1925. Bij deze gelegenheid werd bovenstaande foto gemaakt, met van links naar rechts, zittend: J.e. Leyen, architect te Bergen, ontwerper van de school; Jb. Swan, wethouder; J. Burger Jz., burgemeester van Warmenhuizen en Harenkarspel; J. de Groot, wethouder; en T. Donia, hoofd van de school. Staand: W. Gutker, P. Slot, K. Westra, aannemervan de school; H.G. Rijs, gemeentesecretaris; dominee G. Hornstra, K. Molenaar, J. Hof, schoolarts G. van Hesteren en C. Nannes.

21. Nieuwbouw in Warmenhuizen, 1928. Het huis van Willem Gutker is nog niet bewoond. Daarnaast zien we de boerderij van Cees Gutker, later bewoond door onder anderen Gert Vlugt en Jan Zon. Dit is de plaats van het huidige postkantoor. Op de achtergrond de boerderij van Swan. Op de foto poseren, van links naar rechts: let Otto, voor het huisje van Cees Barsingerhorn en Piet Vlam Jz., Ger Donia, Cor Groot en Piet Groot (beiden zoons van postbode J. Groot) voor het huis van Jan Vlam en Ma Nobel. Daartussen staat het huis van Piet Vlam en Neeltje Buisman.

22. Het paard naar de wei varen, zo ging dat in vroeger tijden. Vroeger voer men aileen met de kloet, hier zien we de eerste buitenboordmotor zijn intrede doen. Achterop zit Aris Vergaij, staand met de kloet Piet Mijlhoff en staand met het paard Rie de Moor. Zij varen op de achtersloot, die parallel achter de Dorpsstraat lag, naar de wei in het Geestmerambacht. Het land op de achtergrond zou in de jaren zeventig gebruikt worden als lokatie voor de Vogelenbuurt.

23. De boerderij op de baanwerf van de familie Pie, in 1904. Poserend voor de boerderij zien wij, van links naar reehts: Cees Pie jr., Cees Pie sr., Maartje Pie-Bakker, Antje Pie-Kroon, Marie Pie (later gehuwd met Jb. Westra), Neeltje Pie, Piet Pie (latere bewoner van de boerderij), boerenkneeht Cees Mink, Jan Pie en Klaas Pie. Let op de beide "kistgaten" in het rieten dak. Dit zijn kokervormige openingen in het rieten dakvlak, in dit geval met een raampje voor de liehtinval op de zolder.

24. Warmenhuizen gezien vanuit het oosten, in de tijd dat al het landwerk nog met paardekrachten gedaan werd. Het Geestmerambacht was hier nog een en al rust, het domein van weide- en watervogels zoals kieviten, grutto's, tureluurs en waterhoentjes, futen, eenden en zelfs een enkele dodaars. Op deze plaats raast nu het verkeer over de Warmenhuizerweg. We zie hier Willem Gutker Cz. met het aanaarden van vroege aardappelen op de voorste Hoogeweid tegen het Debbemeertje, eind mei.

25. Gezicht op de hervormde kerk omstreeks 1928. In die tijd was de kerk sterk in verval geraakt en de eerste poging om tot restauratie te komen was mislukt. Het toenmalige kerkbestuur met aan het hoofd de president-kerkvoogd wilde van restauratie niets weten omdat het zoveel geld kostte. Tot slopen van dit prachtige gebouw is het gelukkigniet gekomen. Tach zou het nag tot 1947 duren voor er daadwerkelijk een "Stichting tot Restauratie de Ned. Herv. Kerk" in het leven werd geroepen. Dat was de eerste stap naar het werkelijke behoud van dit monument.

26. Entree van de toren omstreeks 1932. Dat het verval van een gebouw tot schilderachtige plaatjes kan leiden is op bovenstaande foto te zien. Plaatselijke kunstenaars zoals Tjeerd Sotemann en Jaap van Baar hebben dit gebouw dan ook meermalen vereeuwigd. De huidige entree dateert van 1964, toen de restauratie van het kerkgebouw was voltooid. Vergelijkt u, als u voor de kerk langs wandelt, de toegang op deze foto eens met dezelfde entree nu.

27. Ret zangconcours van de Noord-Hollandse zangersbond op 27 juni 1926. Wat een drukte op de weide voor de kerk; het was een gebeurtenis van belang. Op de achtergrond zien we de verschillende attracties, waaronder een zweefmolen. Ook zien we een tweede podium; en wat te denken van de speciaal voor deze gelegenheid geplaatste lantaarnpalen? Let ook eens op de grote verscheidenheid aan hoofddeksels in die tijd.

Vogelvlucht Warmenhui~eit

(.ZULD EINDE) "

. 4'/ ~---*- ~~-

~:il/i{. Tu~/nmann ell Bch"uten. Wa.1'"1nenhuizl!.n.

28. Gezicht vanaf de toren van de Ursulakerk in zuidelijke richting, omstreeks 1904. Links onderaan zien we de boerderij van Dalenberg, later van Vlugt. Daarvoor stond ook nog een woonhuis van de familie Dalenberg dat later is gesloopt. Daarnaast de rentenierswoning van Dalenberg, waar nu schoenhandel Oud is gevestigd. Daarnaast staat nog een oud langhuis. Op die plaats is kort daarna het huis van Si:itemann, nu een Chinees restaurant, verschenen. Verder zien we het dak van het huis van Piet Rempt; later heeft de familie Ger Nieuwland daar jaren gewoond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek