Warmenhuizen in oude ansichten deel 2

Warmenhuizen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Klaas Westra
Gemeente
:   Harenkarspel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5783-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warmenhuizen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. "Nooitgedacht" omstreeks 1918. Dit was een woonhuis van het zogenaamde burgermans- of rentenierswoningtype, zoais dat officieel heet. Gebouwd in 1879. In de deuropening staat Trijntje de Geus met haar man Jan de Geus. Financieel ging het de familie slecht, zodat op 5 oktober 1921 hun hele bezit te koop kwam. De kop van het aanplakbiljet luidde aIs voIgt: .Belangrijke veiling te Warmenhuizen van de kapitale Boerenhofstede 'Nooit Gedacht', daarnaast staande Rentenierswoning, benevens perceelen uitmund Wei- en Bouwland te Warmenhuizen, Landbouwerswoning met perceelen uitmuntend Wei- en Bouwland te Schoorldam en perceel uitmuntend Weiland te Oudkarspel, te zamen groot 33 Hectaren 90 Aren 17 Centiaren."

30. De eerste steen van dit pand werd gelegd door Klaasje de Geus Pd., oud 10 jaar, op 16 april 1912, zo lezen we op de steen in de gevel. Als we de foto goed bekijken zien we dat het huis niet helemaal af is. De goot zit er nog niet aan en de tegeltjes bij de voordeur zijn nog niet gezet. We zien hier de rentenierswoning van Piet de Geus en Jantje Mink. Nu staat hier de woning van Gerard van Duin, Poserend zien we de familie met het werkvolk. Van links naar rechts: Alie de Geus, Trijntje de Geus, Jantje Mink, Piet de Gens, Willem de Geus, timmerman Siemen de Geus, Piet de Geus, Dirk van Baar, Bertus Moorhof', Tijmen Guiken en Janus Dudok. Op de voorgrond zitten Klaasje de Geus en Cornelis van Baar.

31. De winnaars van het zangconcours gaan op 27 juni 1926 feestend door de Dorpsstraat. Op het meegedragen vaandellezen we "Zangv. Concordia". Waar deze vereniging vandaan kwam kan de schrijver u niet vertellen. Interessanter op deze foto is de stolpboerderij aan de linkerkant van de weg, nu Dorpsstraat 115. De boerderij werd bewoond door Piet Rempt. Later woonde Tsjeerd Sotemann in deze boerderij, waar hij zijn schildersbedrijfje gevestigd had. In 1962 is de boerderij gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe woning voor Jan Westra.

...... ,

j ! ?.

. ,.. i> ..

32. Gezicht vanaf de hoek van cafe De Moriaan richting oude Ursulakerk, omstreeks 1905. Rechts zien we de wegsloot, die langs de Dorpsstraat liep. Dat is nu het wandelpad langs de Dorpsstraat. Op de achtergrond zien we de boerderij "Nooitgedacht" en tussen de bomen staat ook nog het huisje van De Geus. Tientallen jaren later zou hier de Burgerstraat met de toenmalige nieuwbouw verschijnen.

33. Gezicht in de richting van de hervormde kerk, eind jaren dertig. Dit is een beeld dat de ouderen onder ons nag heel goed kennen, oak een beeld dat meer dan dertig jaar onveranderd is gebleven, tot de ruilverkaveling in 1968 hierin verandering bracht. Links is het burgemeestershuis van H. Nolet, daarachter het huis van Ab Barten, daarnaast de waning van de weduwe van Piet de Geus, Jantje Mink, later van Klaas Wit. Deze voorste woningen konden in die tijd al bereikt worden over de wipbrug naar de Burgerstraat. De andere huizen waren bereikbaar over een bruggetje vanaf de Dorpsstraat.

34. Dorpsstraat naast De Moriaan, 1906. Deze reusachtige boom stond in de voortuin bij de familie Westra. Het huisje links werd bewoond door Jan Westra, diens vrouw Hendrina de Groot en hun dochter Grietje. Voor het huis poseren hier: de aannemer Klaas Westra, op het hek zittend met hoepel Klaas Westra (in 19100verreden door een houtwagen), achter het hek Marijtje Gutker (gestorven in 1907 in het kraambed van haar zoon Sjouke), met schop Jaap Westra en met hoepel Jan Westra. In 1974 heeft de firma Westra beide huizen verkocht en is het bedrijf verplaatst naar de Huisweid.

35. Gezicht op de Burgerstraat, gezien vanaf de Dorpsstraat in de jaren dertig. Op de voorgrond de wipbrug tegenover De Moriaan. Links staat het huis van Jan Tesselaar. Op de hoek zien we de nieuwe manufacturenzaak van Arie Reinders, "De kleine Bijenkorf". In de jaren vijftig begonnen Cas en Trien Blokker in deze winkel een zuivelhandeJ. Pas na de bouw van het toenmalige postkantoor werd het linkerdeel van de straat veranderd in Posthoorn.

36. Eind jaren twintig op de kolfbaan bij Slikker. De dansgroep geeft een voorstelling en het is een drukte van belang. Laten wij u deze groep even voorstellen. Voorste rij, van links naar rechts: Arie Kroon, Cees Gutker, Hendrik Slikker, Arie Hopman, Niek Sevenhuijsen, S. G. Rijpma, Tjeerd Donia en Klaas Faber. Achterste rij: Sijtje Kroon-Wagenaar, vrouw Hornstra, Jannetje Gutker, Hil Gutker, Trijntje Sevenhuijsen-Dil, Grietje Faber-Zijlstra, Geertje Rijpma-Buiskool en Tjitske Donia-Harkema.

37. Herberg De Moriaan met doorrijstal en paardestallen, omstreeks 1904. Geheel reehts is het winkeltje van Rens Zomerdijk. We zien links de kar met paard van kastelein Cees de Geus Azn., diens vrouw Maartje Jonker, dan dokter Mulder met zijn vrouw Clazina BJorn en haar zuster. Links voor de stal staat meester Cornelis de Geus. Het land ten noorden van De Moriaan was nog volle dig onbebouwd. Van de wipbrug en de Burgerstraat is in deze tijd nog geen sprake.

38. Optocht ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, op 28 september 1923, hier voor de stal bij Slikker. Links is het huisje van Rens Zomerdijk. De zes indianen en de twee cowboys poseren nog even voor de fotograaf. We zien, van links naar rechts: Piet Quant, Sjouke Westra, een onbekende, Kees Pie, Jan de Groot (Krabbendam), Tinus de Moor, Piet Bas en Jan Ligthart (Schoorldam). Let u even op de vrij grote reclame voor kleding van Spaander in Alkmaar en Hoorn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek