Warmenhuizen in oude ansichten deel 2

Warmenhuizen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Klaas Westra
Gemeente
:   Harenkarspel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5783-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warmenhuizen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Doorrijstal met herberg De Moriaan, omstreeks 1919. Op het bord lezen we: "C. de Gens-Cafe en kolfbaan -de Moriaan- telefoon into no. 1 voetpornp." Het bordje daaronder vermeldt: "Bondshotel." Tussen de stal en het cafe is het huisje van De Geus nog zichtbaar. In 1919 verkocht Cornelis de Geus de zaak aan Hendrik Slikker, die samen met zijn vrouw Catharina Woud De Moriaan tot 1954 runde. Daarna nam zoon Jan de zaak over.

WARM6NHUIZEN, DORPSrRAA7

40. Omstreeks 1917 hier een doorkijkje tussen De Moriaan en de stal in de richting van de roorns-katholieke kerk. Aan de linkerkant de nieuwe huizen van schoenmaker Kroon, Rol en Tesselaar, gebouwd na de brand in 1913, waarbij de stolp van Kroon, het langhuis van Kwant, Goudsblom en Van Trienen alsmede het huisje van Nannes geheel afbrandden. De ouderen zullen zich misschien nog herinneren dat de gevel van de winkel van Faber links nog lang roetachtige sporen heeft gedragen. Onderaan de trap herkennen we Klaas de Geus, uitgever van deze kaart.

41. Dorpsstraat vanaf de stal bij De Geus naar het zuiden, omstreeks 1920. Links zien we het huisje van kapper Pieter Rol, iets verder, na de winkel van Faber (nu AH), de huizen van Quant en Bakker, met de bomen in de voortuin. Verderweg ook nog het huis van Vader en Mekken dat tot op de weg staat. Daarwas het toen gewoon erg sma!. Van sloop ten behoeve van hetzustershuis en de Theresiaschool is op deze foto nog niets te zien.

42. Het veiling- en stationsgebouw in 1924. Rechts op de foto het veilinggebouw dat nog tot 1928 dienst deed. Daarnaast het veilingkoffiehuis, geopend in 1921, met als pachter Klaas Wit. In het midden "De razende aap", in 1916 gebouwd als verloflokaal, later na de opening van het nieuwe koffiehuis in gebruik als opslagloods en nog later was het gebouw in gebruik als paardesta. Links zien we het trammetje van het station vertrekken in de richting van Schoor.

43. Aanvoer van kool per schuit naar het oude veilinggebouw in maart 1925. Toen de koolprijzen weer zodanigwaren opgelopen dat van lonende prijzen kon worden gesproken, werd de aanvoer weer groter. Juist met het oog op de hoge prijzen in het seizoen ervoor, was de voorraad bewaarkool zeer groot, maar door de open winter en weinig vraag vanuit het buitenland waren de prijzen te laag. Nadat het een week ervoor was gaan winteren zag men de bouwers weer glunderen. Geduldig wacht men hier voor het veilinggebouw tot men aan de beurt is. Links vooraan in het kleine schuitje zien we Aris Vergaij,

44. Het nieuwe veilinggebouw voor .Warmenhuizen en omstreken", in 1929. Als blijkt dat de oude doorvaarveiling te klein geworden is, besluit men tot de bouw van een nieuw veilinggebouw. Op 18 december 1928 wordt het gebouw feestelijk in gebruik genomen. De bouw ervan is uitgevoerd door W. Kemper en C. Hoogvorst. Als in 1968 de nieuwe veilingvereniging .Langedijk en omstreken" van start gaat, is er voor dit gebouw weinig hoop meer. Op 27 juni 1969 wordt hier de laatste veiling gehouden en enkele jaren daarna reeds wordt dit markante gebouw gesloopt.

-------------------~~-.~-~---~- ..

Warmenhuizen

Tramstalion .

45. Station Warmenhuizen omstreeks 1915. Wacht men hier op de Noorderstoomtram naar Alkmaar of Schagen, of poseert men hier voor de fotograaf, die Klaas de Geus opdracht geeft voor het maken van een nieuwe ansichtkaart? Links zien we het privaatgebouw. De privacy van het urinoir wordt beschermd door een houten hekwerk. Links in het stationsgebouw bevond zich het goederenlokaal, in het midden het bureau van stationschef Kutterink en rechts was de wachtkamer.

46. Het vertrek van de laatste tram vanuit Warmenhuizen naar Schagen, 7 oktober 1933. De tramdienst Schagen-Warmenhuizen wordt opgeheven, na twintig jaar dienst te hebben gedaan. Stationschef Kutterink schudt de hand van de wagenbestuurder. Daarachter kijkt conducteur Van Dok belangstellend toe. De lijn W armenhuizen- Alkmaar bleef tot 4 oktober 1947 voor het personenvervoer bestaan.

47. Aan de linkerkant op deze foto van rond 1930 zien we de spoorwagons klaar staan, waar de verkochte kool in wordt afgevoerd. Het beroep van tuinder was ook in die tijd zeer wisselvallig, met hoogte- en dieptepunten. Topjaren waren 1917. 1918, 1919, 1921, 1924,1928 en 1929, met een veilingomzet van meer dan een miljoen gulden. Dieptepunten voor de tuinders waren de jaren 1923, 1932, 1933, 1935, 1936, 1937, jaren waarin de veilingornzet niet meer dan 500.000 gulden bedroeg. Rechts zien we de opslagloodsen (later werden dit koelhuizen) van de firma Gert Sevenhuijsen en de firma Lou Kalverdijk.

48. Maart 1925: het laden van de kool op de laad- en loswal. De kool wordt door de tuinders vanuit de schuit opgegooid en doorgegeven aan de transporters. Die zorgen ervoor dat de kool netjes in de spoorwagons geladen worden. Transporters zijn in die tijd: Uul Slot (leider), Piet van der Molen (Rotje), Kees Kemper (de Krul) , Jan van Rijn, Piet Quant, Niek Pronk (Slappe Niek) , Willem Jongejan (de Woerd), Cees Bas, Piet Vergaaij en Broer Groot. Op de achtergrond zien we nog een schuit met vaten zuurkool, die daarachter met een kraantje in de spoorwagon werden geladen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek