Warmenhuizen in oude ansichten deel 2

Warmenhuizen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Klaas Westra
Gemeente
:   Harenkarspel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5783-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warmenhuizen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Omstreeks 1928 trots poserend voor de vijfhonderdste spoorwagen met kool die de firma L. Kalverdijk gaat verzenden. We zien hier op deze foto meest transporters. Achteraan op de wagon, van links naar rechts: Piet Quant, Jan van Rijn en schipper Jan Schrijver. Staand: Broer Groot, Hein Kemper, Cees Bas, Kees Kemper (de Krul) , een spoorwegbeambte, Uul Slot, Lou Kalverdijk, Ab Barten, Piet Berkhout, Niek Prank, Arie de Groot en keurmeester Piet Pronk. Op de voorgrond links: Puck Kutterink, Jan Slikker en Henk Kutterink. Het kleine jongetje voor Arie de Groot is Tinus de Groot.

50. Inwijding van het nieuwe Mariabeeld voor het patronaat omstreeks 1922. Het is een plechtige gebeurtenis, zoals we aan het knielbankje kunnen zien. Kapelaan Bik houdt de wijwaterkelk vast, terwijl pastoor Willemse het beeld zegent. Links herkennen we ook burgemeester Burger met zijn vrouw. Naast het vaandel staat aan de linkerkant Willem Dekker. Op de achtergrond de woning en het cafe van Jan te Biick, later van de familie Starn, en de kosterswoning.

51. De gymvereniging voor het patronaat, omstreeks 1922. Op de voorste rij zittend, van links naar rechts: Jo Wiering, Niek Kossen en Dorus Meijer. Daarachter: Rainier Mosch, Piet Slijkerman, Jo Kossen, Kees Reinders, Arie Gomes en The Smit. Derde rij, staand: Piet Put, Siemen Potveer, Jan Commandeur, Jan Mosch, Martien Pronk, Tinus Goudsblom, Herman Quant, Willem Pronk, Jan Smit, Bertus Huiberts, Jan Tesselaar en Niek Pronk ("Breidel"). Achterste rij: Dirk Smit, Piet Quant, Jan Smit, Hein Mosch, Jaap Roozendaal, een onbekende, kapelaan Bik, Kees Pronk, Jaap v.d. Berg, Piet Smit en Gert Potveer.

52. Het lO-jarig bestaan van v.v. V.LO.S.-W, hier samen met de gymvereniging voor het patronaatgebouw, op 9 mei 1937. Voorste rij, van links naar rechts: Gerard Mosch, Piet Meijer, Jan Pronk, Math. Bruin, Martien Pronk Tz., Sjaak Koot, Toon Overpelt, Theewis de Groot, Hik Starn, Kees Koot, Broer Kemper, Jan Kraakman, Wim Ligthart, Piet Blokker, Willem Kemper en Klaas Molenaar. Tweede rij: Martien Masch Cz., Niek Ligthart, Tinus de Groot, Piet Jonker, Siemen Potveer, Broer Groot, Niek Jonker, Wouter Koot, kapelaan Burksen, Jaap van Baar, Arie Reinders, Herman de Groot en Klaas Molenaar. Derde rij: Niek Bakker, Cees v.d. Burg, Jaap Smit, Cor Kauw, Cor Hoogeboom, Jaap Pronk, Jan Blankendaal, Siem Ligthart, Gert Groot, Piet Molenaar, Martien Mosch, Jan Groot, Cor Groot, Piet Groot, Niek Wester, Joh. van Wonderen, Jan Mosch, Piet v.d. Berg, Broos Groot en Kees Pronk. Vierde rij: Dick de Ruijter, Cor Tijm, Cor Beemsterboer, Piet Starn, Jacob Tesselaar, Jan Ligthart, Gert Tesselaar, Bernard van Duin, Jan Beemsterboer, The Bakker, Cor Jongejan, Arie Groot, A. Groot, Meidert Dekker, Jan Groot, Jan .Bazartje" Groot, Piet Molenaar, Jan Dekker en Piet van Wonderen. Achterste rij: Klaas Pronk, Siem Molenaar, Cor Bakker, Gert Zoon, Jan Hoogeboom, The Hoogeboom, Cor Zonneveld, Martien Komen, Cor Schipper, Jan Reinders, Wouter Zoon, Jan Spaan, Niek Ligthart, Siemen Groot, Jan Pronk, Piet Kemper, Cor Srnit, Gert Molenaar, Niek Pronk, Dorus Meijer, Herman Quant, Piet Quant, Niek Pronk, Theewis Smit, Jan Pronk en Gert Groot.

53. Bij de waranda van de Theresiaschool in 1926, na de schoolsplitsing, de meisjes voor het eerst gescheiden van de jongens, onder de hoede van de zusters ursulinen. Voorste rij, van links naar rechts: Lena Goudsblom, Aal Molenaar, Han Bleeker, Marie Bommer, Marie Smit, Annie Dekker, Lien Groot, Lien Kemper en Marie Molenaar. Tweede rij: Trien Ligthart, Griet Mosch, Anne Bakker, Nel Beukers, Jans Latenstein, Grietje Groot, Dieuw Klaver, Jo Blokker en Eva Stet. Derde rij: Corrie Vlugt, Corrie Quant, zuster Tresiana, Jo Starn en To de Wit. Links boven Marie Sikking en rechts boven Nel Nannes.

54. De klas van zuster Tresiana in de Theresiaschool in 1926. Een kijkje in de klas, tijdens de les nog weI. Aile meisjes hebben de aandacht geheel op zuster Tresiana gericht, aileen Jans Latenstein, geheel rechts, heeft meer oog voor de fotograaf. Let u even op het oude schoolbord, de houten banken, de schoolplaten aan de wand, de kaart van Nederland nog zonder Wieringermeer maar met een nog open Zuiderzee ... En wat te denken van al die vlechten in het haar? Mooi toch!

55. St. Jozefgezellen voor het patronaatsgebouw, omstreeks 1930. Zittend, van links naar rechts: D. v.d. Molen, meester Koot, J. Smit, J. Bakker, meester Semee, pastoor Lasance, W. Molenaar, P. Zomerdijk,A. Burger en W. Berkhout. Staand, tweede rij: P. Zutt, S. Goudsblom, een onbekende, W. Bommer, B. Spaan, Jz. Groot, J. Molenaar, J. Ligthart, G. Stet, J. de Nijs, N. Jonker en P. Stet. Derde rij: T. de Moel, J. Wiering, J. Berkhout, W. Molenaar, P. Dekker, T. Beukers, P. Jonker, W. Hoogeboom,A. Reinders, J. Smit en G. v.d. Molen. Vierderij: P. Pronk,J. Kemper.J. Kossen.D. Zutt, C. Ooijevaar, P. SJijkerman en B. Zomerdijk.

56. De rooms-katholieke kerk in 1924. Een unieke blik op de kerk vanaf het noorden. De boerderij van Schilder en de huizen van Mekken, Vader en Bleeker zijn gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe rooms-katholieke meisjesschool "St.-Theresia" en het bijbehorende zusterhuis. De grond ligt braak, wachtend op de komende bouwactiviteiten.

57. Gelovigen gaan hier in 1920 ter bedevaart naar Heiloo. Bovenaan, van links naar rechts: de weduwe Commandeur, wonend op het buffelpaadje, achteraan in het midden van de drie woningen, Beth v.d. Molen, gehuwd met Jan Vreker, woonde eerst in de boerderij naast de rooms-katholieke kerk (op de plaats van het voormalige zusterhuis), daarna in het huis waar nu drukkerij Marjan gevestigd is. Thijtje Schuit-v.d. Molen woonde op de plaats waar nu de kapperszaak van Pronk staat. Jans Mekken, met houten been, was naaister en woonde met broer Arie in het huis naast de boerderij v.d, Molen (op de plaats van de Theresiaschool). Geheel rechts staat een onbekende. Vooraan zitten: Uda Schouten, zij had een winkeltje schuin tegenover de rooms-katholieke kerk (nu parkeerterrein), waar zij kerkboeken, rozenkransen, beeldjes, sigaren en sigaretten verkocht. In het midden de vrouw van Piet Schuit, zij woonde in de Oostwal net over de Noorderbrug rechts. Dan Afie Molenaar, zij woonde met broer Willem (Zwarte Willem) op het Beemsterpad.

58. Met zijn allen op de foto voor cafe De Lindeboom, in 1924. Voorste rij, liggend: Niek Jonker Pz., Jan Goudsblom, Willem Wiering, Willem Bakker Jz., Jaap Kauw, Jan Kemper (pater) en Jan Kauw. Daarachter, zittend: Arie Goudsblom, Willem Molenaar, W. Goudsblom, Piet Molenaar Dz., Jan Commandeur, Marie Mars, Marie Molenaar Ddr., Simon Molenaar Dz., Annie Smit Pdr. en Neel Smit Pdr. Derde rij rechts: Piet van Wonderen, Bertus Zomerdijk, Corrie Quant, Marie Bleeker, Naatje Groot Kdr. en Grietje Groot Kdr. Daarachter: Neel Vos, Marie de Ruiter en Aal Molenaar. Vierde rij: Hein Masch Gz., Jan Kleibroek, ? Kutterink, Piet Bleeker, Freek Masteling, Klaas de Geus, Piet Pronk Tz., Ad Nicolai, Jo Konijnenberg, Piet Delver, Cor Moerbeek, Anne Kemper, Piet Zomerdijk, Willem Bommer, Jan Masch Gz. en Trijntje de Vet. Achterste rij: Jan Smit Pz., Dirk Smit Pz., Hendrik de Vet, Jaap v.d, Berg, ? Bas, Willem de Vet, Jaap Sieuwertsen, Niek Prank Jz., Kees Pie, Jan Barsingerhorn en op de schouder Jan van Wonderen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek