Warmond in oude ansichten deel 1

Warmond in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A.G. van der Steur
Gemeente
:   Warmond
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4144-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warmond in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het is opvallend hoeveel prentbriefkaarten en foro's er bewaard zijn van het toch kleine dorp Warmond, een dorp dat immers in 1900 nog geen 1700 inwoners telde. Het feit echter, dat Warmond reeds vroeg een aantrekkingskracht op toeristen uitoefende - onder meer dankzij de Kagerplassen, het Huis te Warmond en de kerkruine - zal hier debet aan zijn. Ook de studenten van het katholieke seminarie zullen vele prentbriefkaarten vanuit Warmond verzonden hebben. Het was dan ook zonder veel moeite mogelijk geweest meerdere van dit soort boekjes te maken. De keuze is nu zodanig gernaakt, dat vrijwel alleen dorpsgezichten die sedert de opname ingrijpend gewijzigd zijn, zijn opgenomen en er is ook naar gestreefd geen atbeeldingen op te nemen die reeds in andere publicaties over Warmond zijn afgedrukt. Dit geldt met name voor het in 1969 in Den Haag verschenen werk "Heeren en Bueren, Bijdragen tot de geschiedenis van Warmond".

Een voorwaarde om met succes een dergelijk boekje te kunnen samenstellen is niet alleen, dat er in het verleden foto's gemaakt zijn, maar ook dat deze bewaard zijn. In dit verband moet de naam van de Warmonder Arie de Hoog met ere genoemd worden, want met behulp Van zijn mededelingen en verzameling werd dit boekje samengesteld. Ook een andere Warmonder, mijn grootvader Alb. Oudshoorn, moet in dit verband genoemd worden, want ook hij vertelde mij vee! over de Warmondse toestanden van vroeger. Van de andere informan ten wi! ik de heer en mevrouw L. H. de Nie, de heer W. J. C. Schouten, mevrouw S. G. F. RijnsburgerOudshoorn en de inmiddels overleden heer J. C. van der Voet noemen.

De lezer wordt verzocht in de hierna volgende bladzijden driemaal het dorp te doorkruisen: eerst varen we over de Leede vanaf de molen van Cozijn naar het Warrnonder-

hek, vandaar rijden wij over de Oranje Nassaulaan en Herenweg naar het Oosteinde en tenslotte via het Huis te Warmond en de Dorpsstraat weer terug tot aan de Jan Steenlaan. Aan het eind van het boekje volgen dan nog enkele opnamen die op de Kagerplassen werden gemaakt.

Na ieder onderschrift zijn tussen haakjes enkele gegevens over de afbeeldingen opgenomen. De atkorting "st. 1914" betekent dat de oudste poststempel die op deze kaart werd aangetroffen 1914 was. Wordt een jaarta1 niet door "st" voorafgegaan, dan werd de datering op andere wijze verkregen, in veel gevallen door mededeling van inwoners van Warmond. Bij de prentbrietkaarten is voorts steeds de naam van de uitgever vermeld. Wanneer geen bronvermelding is opgegeven berust het origineel in de verzameling van de auteur.

De oudste kaarten, uit het begin van de twintigste eeuw,

zijn van "Dr. Trenkler Co., Leipzig". Bij deze kaarten is aileen onder de afbeelding een smal randje beschikbaar voor de naam van de afzender. De achterzijde is gehee1 gereserveerd voor de adressering. Kort daarop kwamen er ook andere kaarten in de handel. De oudste zijn van H. A. Osendarp, G. de Winter te Warmond, P. P. Vreeken en G. Heenk te Warmond, N. J. Boon te Amsterdam en B. C. Moor te Warmond.

Nag ouder dan de serie prentbrietkaarten van dr. Trenkler zijn een aantal grote, op karton geplakte, foto's van de Delftse fotograaf Henri de Louw (nr. 27 van dit boekje en biz. 88, 96, 97 en 106 van "Heeren en Bueren"). Dankzij een rnededeling van de gemeentearchivaris van Delft kunnen deze foto's gedateerd worden als "tussen 1875 en 1891", daar De Louw, geboren in 1851, van ]875 tot 189] in Delft heeft gewoond.

I'KO"LTJE ZrJ.D-HOLL.-U.D.

....,-_ ..

2 ..J'

..-- - ..

. - ....

?

1. Plattegrond van Warmond in 1865, aan het begin van de in dit boekje behandelde periode. In de jaren 1900-1930 zou er langs de Herenweg bebouwing verrijzen. Tussen 1910 en 1935 volgde de bebouwing van de Oranje Nassaulaan en rond 1920 die langs de spoorlijn tussen Herenweg en Leede. In dezelfde tijd ontstond de uitbreiding van de Bijleveldstraat, aan de noordwestzijde van Warmond en werd aan de noordoostkant van het dorp de wijk Warmunda gebouwd. (J. Kuyper, Gemeenteatlas van Zuid-Holland, 1865)

WARMOND

Gezich

~ Dr. Trenkler Co.. l"!)'lt2": 23 S:'.(). ~ac dr-uc< ve-eotee.

2. Warmond - Watersport. In aansluiting op de ornslagfoto, die uit 1928 dateert en de Leede in noordoostelijke richting laat zien, hierboven een gezieht in de tegenovergestelde riehting, ruirn twintig jaar eerder. Links staat de in 1805 gebouwde "molen van Cozijn", reehts een stuk weiland waar in 1924 de jachthaven 't Fort zou komen. In het midden het park van de buitenplaats Leerust met de koepel aan de Leede, de buitenplaats waar de burgemeesters A. Nederburgh en A. J. Scholvinck woonden. (omslag: foto, 1928; boven: kaart Trenkler, st. 1905)

3. Wanneer wij iets verder de Leede dorpinwaarts opvaren, natuurlijk in een van de houten zeilschepen, sloepgetuigd met gaffelgrootzeil, zoals op deze kaart voorkomen, zien wij, even voorbij Leerust, het hotel-cafe-restaurant Paviljoen De Leede, van H. Anjerna, Deze Haagse restaurateur vestigde zich in 1919 te Warmond en beheerde het, vooral bij toeristen bekende, paviljoen, (kaart "Leonar")

WARMOND

Goziel'~ op de W.:lrmonder~L(ledG

4. Tegenover Anjema stonden in de Zwanburgerpolder een tweetal huisjes. Het linker huisje, waarvoor in 1862 door C. N. Zuidwijk de eerste steen werd gelegd, behoorde bij een hier gevestigde scheepmakerij. Voor dit, met klimop begroeide, huis staan op deze foto enkele leden van de familie Kerkvliet. Links ernaast zou enkele jaren later de, lelijke, loods van de scheepswerf De Leede gebouwd worden. Geheel links op de foto de "molen van Cozijn", genaamd naar molenaar Arie Cozijn die van 1886 tot 1940 de molen bemaalde. (kaart H. A. Osendarp)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek