Warnsveld in grootmoeders tijd

Warnsveld in grootmoeders tijd

Auteur
:   A.M. Walsemann
Gemeente
:   Warnsveld
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4648-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warnsveld in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In 1971 is het eerste boekje "Wamsveld in oude ansichten" verschenen, dat al weer jaren uitverkocht is. Hierdoor ontstond het idee om een tweede deel van Warnsveld in oude ansichten en foto's samen te stellen. In het eerste boekje is maar een beperkt aantal oude prentbriefkaarten opgenomen en later bleek, dat er nog veel meer aardige oude ansichtkaarten en foto's van Wamsveld bestaan. Een nieuwe uitgave lijkt daarom gerechtvaardigd.

In een boekje als dit, dat nu "Warnsveld in grootmoeders tijd" heet, zullen ouderen nog veel herkennen en er herinneringen aan ontlenen. Jongere inwoners en andere geinteresseerden krijgen een indruk hoe Warnsveld er van 1885 tot 1940 uit zag. Bij vergelijking van de kaarten met het heden zal men zien dat een aantal panden en straatbeelden, soms met mooie bomen getooid, verdwenen of grondig veranderd zijn, Menigeen zal dit betreuren. Evenwel, er is in Warnsveld nog een cultureel erfgoed dat de moeite van het behouden meer dan waard is. Niet altijd zijn de eigenaren financieel in staat om dit zelf te onderhouden, maar met een bijdrage van de overheid zal dat veelal wel lukken, Uiteraard wordt hier niet gesuggereerd dat aile oude situaties gehandhaafd dienen te blijven. Een voorbeeld hiervan is de hervormde kerk in het dorp Warnsveld. Wanneer men de oude situatie van voor de restauratie vergelijkt met die van daarna, dan zullen velen beamen, dat dit een verbetering is. Het afbreken van enkele panden, waaronder de voormalige open bare lagere school, gelegen ten zuiden van de kerk, geeft dit gebouw een fraaier aanzien.

Als men bepaalde ansichten vergelijkt met de huidige situatie en er ter plaatse ook nog eens gaat kijken, dan kan men soms nog een beetje van de oude sfeer proeven.

Zeer erkentelijk ben ik een aantal oudere Warnsvelders en enkele andere informanten. Zij verschaften mij de nog ontbrekende kennis voor het maken van de teksten onder de afbeeldingen. Ik hoop dat er geen of weinig onjuistheden zullen voorkomen.

Het fotomateriaal gebruikt in dit boekje, is voor een deel afkomstig uit eigen verzameling. Daarnaast is er nog een aantal ansichtkaarten en toto's geleend van het gemeentearchief te Warnsveld en van verschillende particulieren. Ik ben hiervoor zeer dankbaar.

Door mid del van dit boekje is geprobeerd om de gehele gemeente Warnsveld in oude ansichtkaarten en foto's weer te geven. Het zal daarbij opvallen, dat van bepaalde gebieden niets of weinig opgenomen is. Zo zijn er maar weinig oude kaarten voorhanden van de buurtschappen Bronsbergen, Leesten en Warken. Ook zijn er niet veel oude afbeeldingen van Vierakker en Wichmond.

De meeste foto's zijn gemaakt van het dorp Warnsveld, en dan vooral van de Dorpsstraat, die nu Rijksstraatweg heet. De Dorpsstraat was vroeger de hoofdader in de gemeente Warnsveld. De prentbriefkaarten en foto's zijn in dit boekje op een bepaalde wijze gerangschikt. Zo komen we Warnsveld binnen vanaf Zutphen over de Rijksstraatweg en wandelen verder tot het voormalige hotel "De Kap". Vervolgens zien we de andere straten van het dorp Warnsveld in beeld komen. Hierna verlaten we het dorp.

Ook is er nog een aantal groepfoto's in dit boekje opgenomen. Wanneer men de foto's gaat bekijken, is het de moeite waard om er een vergrootglas bij te nemen. Men ziet dan sorns nog meer op de kaart en het geeft als het ware een dimensie extra.

cJJy WarTlGOe£d.

At. 3067 Uchtdr. J. M. Scbaltbmp, Bl,liklloot.

1. Vanuit het weiland een blik op de weg van Zutphen naar Warnsveld omstreeks 1915. In het verleden stond deze weg bekend als de Warnsveldse Dijk. Deze liep vanaf de voormalige Laarbuitenpoort te Zutphen tot de hoger gelegen gronden bij het landgoed Baank. In de loop der eeuwen ontstonden in de dijk dijkwijls gaten, veroorzaakt door hoog water. Voor het dichten van die gaten werd soms mest gebruikt. Dit gebied stond jaarlijks een periode onder water. Door het afsluiten van de Baakse Overlaat is dat voorbij. Daar de brug geen functie meer had, is deze in 1969 afgebroken.

2. Van de entree van Warnsveld zijn in de loop der jaren vee I foto's gemaakt. Dit is een van de oudste die v66r 1889 gemaakt moet zijn, omdat er nog geen tramrails liggen. Het huis voor de kerk, ook wei huize "Alpha" genoemd, werd in 1835 gebouwd. Aanvankelijk stond op deze plaats een boerderij. Aileen de schuur is nog als een restant terug te vinden, achter de woning, aan de zijde van de kerktoren. Van 1835 tot 1851 had het huis verschillende eigenaren. In 1881 kocht J.P. VerLoren van Themaat het pand, dat in het bezit van de familie bleef tot 1975. In dat jaar overleed een van de dochters, mejuffrouw A.D.J. VerLoren van Themaat. In 1976 heeft een neefhet huis overgenomen.

3. In de periode van 1910 tot 1915 zag de entree van Warnsveld er zo uit. In vergelijking met de voorgaande foto ontdekken we enkele veranderingen. Er zijn tramrails aangelegd en er staan elektriciteitspalen. Aan de rechterzijde achter de bomen is nag de open bare lagere school te zien. Voorheen was de ingang van huize "Alpha" aan de westzijde van dit huis gelegen, zoals op de vorige foto nag goed te zien is. Bij de voormalige voordeur is nu een erker.

4. Dit is het eerste huis aan de Rijksstraatweg, "De Hof", gefotografeerd omstreeks 1920. Vanaf ongeveer 1600 heeft hier steeds een pand gestaan. Meestal functioneerde het als herberg, bijvoorbeeld onder de namen "De Flapschotel" en "Het witte Paard", Circa 1830 is het pand grotendeels afgebroken en herbouwd. Hierna is het eigendom van verschillende personen geweest. Vanaf 1935 was het huis in handen van de familie VerLoren van Themaat, die aan de overzijde van de Rijksstraatweg woonde. Tenslotte verkochtten zij het in 1974 weer aan andere bewoners.

..

Dorpstraat - Warnsveld.

Ultiav ?. La Ri ??. ~ £ Voorh~~. ZwoIl? Ho.1593.

5. Zo zag dit deel van de Dorpsstraat er in het begin van deze eeuw uit. Links staat het bekende caferestaurant "De Pauw", met een veranda ervoor. Het pand brandde tijdens de Tweede Wereldoorlog af. Naast "De Pauw" was de ingang naar de tuin. Op zondagmorgen, als de boeren naar de kerk gingen, stalden zij hun rijtuigjes, zogenaamde Utrechtsche wagentjes met overkapping, op het terrein achter "De Pauw". Voor de oorlog werd daar op koninginnedag ook het vogelschieten gehouden.

6. Deze foto uit 1909 is zeer waarschijnlijk gernaakt tijdens een oranjefeest. Zo gaat hier een aantal rnannen te paard een rijtoer door het dorp rnaken. Veel burgers dragen een oranjeversiering op hun jas, wat destijds zeer gebruikelijk was. Naast cafe-restaurant "De Pauw" zien we eerst het postkantoor, daarna de winkel van bakker Boersbroek.

7. Nog een plaatje van het voorste deel van de Rijksstraatweg uit de jaren dertig. Links zien we weer "De Pauw" met de gezellig aandoende veranda. Op het bordje links boven is te lezen dat er vroeger ook een speeltuin achter het gebouw lag. In het eerste huis rechts woont Menger, de stoffeerder, en daarachter waren de winkels van Velders, de loodgieter, en Nossent de kruidenier, gevestigd. Gezien de kleding van de meisjes of vrouwen was de mode toen kort.

8. Aan het eind van de jaren dertig maakte men deze afbeelding van de Rijksstraatweg. De huizen rechts op de foto zijn in de jaren zestig afgebroken. Daarvoor in de plaats kwam de parkeergelegenheid, behorend bij cafe-restaurant "De Pauw". Links zien we het huis waar voorheen de hoofdonderwijzer van de open bare lagere school woonde. In de jaren dertig was in dit pand het postkantoor gevestigd. Circa 1965 is het huis afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek