Warnsveld in grootmoeders tijd

Warnsveld in grootmoeders tijd

Auteur
:   A.M. Walsemann
Gemeente
:   Warnsveld
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4648-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warnsveld in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Dorpstraat , te Warnsveld

9. Een van ongeveer 1910 daterende kaart, De bornen gaven een gezellig aanzicht aan dit dee I van de straat. In het hoge pand links hebben tot voor kort drie generaties van de slager Srneerdijk hun bedrijf uitgeoefend. Achter het huis van Srneerdijk staat de srnederij in de Schoolstraat. De srnederij was er al in 1634. Tot kort voor 1940 is het bedrijf altijd in handen geweest van de farnilie Reesink. Hierna narn Harmsen de srnederij over en daama diens zoon.

10. Dit is ongeveer25 jaar later, rond 1935. De haag aan de linker kant van de wegis inmiddels verdwenen. Er is nu een pleintje, het Marktplein. De ruimte tussen de hekjes, geplaatst voor de huizen ter rechterzijde van de straat, behoorde tot het eigendom van de eigenaren van de woningen. Aan de rechterzijde vooraan staan twee winkelpanden. In het ene pand was de viswinkel van Hendriks gevestigd en in het andere de manufacturenzaak van Kalden en Driessen.

Warnsveld, Dorpsplein.

11. Zo zag het Dorpsplein of Marktplein er circa 1925 uit, gezien vanaf de andere kant. Voor de Tweede Wereldoorlog stond het Leger des Heils er op zondagmiddag vaak te spelen en op oudejaarsavond speelde de muziekvereniging "Excelsior" op deze plaats. Achter het hoge pand in het midden, wat nu nummer 36 is op de Rijksstraatweg, zien we nog een hoog bouwsel. Dit is een pakhuis, dat door G. Booy in 1893 werd gesticht. In 1912 werd het aan de sigarenfabrikant B. Heijink verkocht. Deze verkocht het weer aan C.A. Scharrenberg. In 1926 wordt het huis achter nummer 36 hoger opgetrokken, waardoor het pakhuis vanaf het Dorpsplein niet meer zichtbaar is.

12. Een door vel en gewaardeerde vereniging is de muziekvereniging "Excelsior", die in 1923 is opgericht. Deze foto is omstreeks 1933 gemaakt. Voor zover de namen te achterhalen waren, volgen ze hieronder. Van links naar rechts, onderste rij: W. Eenink, G. Wassink, 7, 7, J. Wassink, H. Hamer en T. Smeerdijk. Tweederij: K. Kraayenhage, 7, 7,7, Nossent, 7, 7 ,J. Bosvelten 7. Derderij: B. Wenneker, G. Wenneker, 7, J. van Velzen, 7, R. Smeerdijk, 7, 7, 7, 7, H. Eenink, 7, en B. van Tongeren. Vierde rij: I. de Klerk, H. Wittenberg, 7, 7, H. van Tongeren, J. van Reeken en H. Meustege.

13. Een foto, gemaakt omstreeks het tweede deel van de jaren dertig. Rechts is een gedeelte van de veranda van cafe Tamboer zichtbaar. Aan de linkerkant zien we een steegje, het Wittenbergpad geheten. Daarnaast stond het huis waar de kleermaker Eenink en schoenmaker Scheuter woonden. Dit pand is in de jaren vijftig afgebroken. In het volgende huis aan de linkerzijde woonde loodgieter Scharrenberg. Diens bedrijf is in 1979 opgehouden te bestaan. Voor het hills van Eenink en Scheuter staat een jongen: op de fiets vervoert hij een melkbus. In die tijd was het gebruikelijk dat de boeren de melk rechtstreeks aan de consument leverden.

Graef- uit Warnsueld.

A 3063 "..-tlr. J." S.haJ.':' ????? 8ullnt ?? ,

14. Hetzal tussen 1905 en 1910 geweest zijn, toen deze foto is gemaakt. Hier hebben wij een goed zicht op het voormalige cafe Tamboer aan de rechterkant, dat op de hoek van Dorpsstraat-Kerkpad lag. Tot circa 1925-1930 werd dit cafe geexploiteerd door de familie Booy en daarna door de familie Tamboer. In de jaren twintig musiceerde hier ook geregeld een echtpaar dat in de volksmond bekend stond onder de naam "Flodder Wietske". Ongeveer in 1970 is het cafe afgebroken. Thans staat op deze plek een cafe-cafetaria, , ,De Tamboer" geheten. Dit pand is in vooroorlogse stijl gebouwd, wat een verfraaiing van het straatbeeld betekent.

15. De Berkelvonder, waar vroeger en ook nu nog steeds veel wandelaars en fietsers overkomen, sluit aan op het Kerkpad. Tot omstreeks 1945 kwamen de inwoners van Eefde in Warnsveld naar de kerk via dit pad. Vandaar dat het de naam Kerkpad kreeg. Kerkelijk viel Eefde destijds onder de Hervormde Gemeente Warnsveld. De foto dateert van de jaren dertig. Voorheen werd op deze plek in de Berkel vaak gezwommen. Ten einde het drukke verkeer uit de nauwe straat in het dorp zoveel mogelijk te weren, is achter de Vander een weg aangelegd, geheten "Kleine Omlegging". Op de achtergrond is nag vaag iets van de woningen aan de Dorpsstraat te herkennen.

Warnsveld.

16. Tot circa 1915 was het achterste pand de pastorie. De nieuwe pastorie op deze kaart, gebouwd in 1914, is achtereenvolgens door de volgende predikanten bewoond geweest: dominee Van de Beke Callenfels tot 1929, dominee Visser tot 1934, dominee Van der Hoeven tot 1946 (met uitzondering van enige tijd in de oorlog, toen de Duitse bezetter het huis vorderde) en dominee Talens tot 1962. In dat jaarwerd de pastorie verkocht aan het ingenieursbureau Wolter en Dros.

J)orps~raat. Warnsueld

17. Hier een wat andere en ruimere blik op de Dorpsstraat. De meeste woningen aan de reehterkant zijn afgebroken. In het eerste pand reehts woonde Harmsen, de timmerman, die daarnaast zijn werkplaats had. De man helemaal reehts vooraan is zeer waarsehijnlijk Brouwer, die eerst sigarenmaker was en daarna in dienst kwam bij de gemeente Warnsveld.

18. Op deze kaart de Dorpsstraat vanaf de andere kant gezien, in de jaren dertig. Het eerste huis vooraan was de woningvan de politieman; vroeger heette dat de rijksveldwachter. De man die voordat huis staat, is veldwachter Baas. Het tweede pand is vroeger een boerderij geweest. Achter het huis is nog een stuk van de oorspronkelijke deel bewaard gebleven. Op de steen in de voorgevel is te lezen dat het in 1768 is gebouwd. Omstreeks 1930 is de heer Pelgrum hier met een sigarenzaak begonnen. Thans wordt die nog voortgezet door zijn vrouw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek