Warnsveld in grootmoeders tijd

Warnsveld in grootmoeders tijd

Auteur
:   A.M. Walsemann
Gemeente
:   Warnsveld
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4648-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warnsveld in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Villa Zomerlnst

29. In de loop der jaren heeft dit huis verschillende namen gehad, zoals "Zomerlust" en "Emjante". De naam Emjante is afgeleid van de toenmalige bewoonsters: Emma, Jannie en Thea. Een van de bewoners was ook baron S.A. K. van Nagel!, die in de periode 1889-1923 burgemeester van Warnsveld was. Het huis is vrijwel onveranderd terug te vinden aan de Rijksstraatweg onder de naam Kapperkamp.

30. "De Kap" is al sinds een paar eeuwen een verblijf geweest, waar men kon logeren en eten. Zo werd het in de vorige eeuwen als herberg aangeduid. Tot circa 1800 veranderde het vaak van eigenaar. Hierna kwam de herberg in het bezit van de families Wunderink en Breukink. Deze laatste trok zich in 1979 uit de zaak terug. Vervolgens zette de familie Klein Boltink het bedrijf nog enkele jaren voort. In 1982 werd het restaurant "De Chinese Muur" hier gevestigd. "De Kap" stond voorheen bekend als een familie-hotel, waar vee I vakantiegasten uit het westen van ons land kwamen. Achter het hotel was ook nog een speeltuin gelegen.

31. Vanaf 1889 reed er een paardetram vanaf het station te Zutphen naar hotel "De Kap" in Warnsveld. De Zutphensche Tramweg Maatschappij had in de jaren negentig als eigenaar een niet zo gunstig rendement op deze tramlijn. In 1903 werd de paardetram vervangen door de stoomtram, die van Zutph en via Warnsveld en Vorden naar Hengelo (G.) reed en geexploiteerd werd door de N. V. TramwegMaatschappij "De Graafschap", In de loop van 1938 werd de stoomtram opgeheven en namen autobussen het vervoer over.

32. Eerst stond op deze plaats een herberg/boerderij. Deze werd in 1831 gekocht door mr. Willem van de Muelen, die ereen buitenplaats van maakte, zoals datin die tijd meer gebeurde. Bij de bouw van het huis, dat "Welgelegen" werd genoemd, kreeg de boerderij de functie van stal/dienstgebouw. In de Molenstraat kan men de boerderij nog herkennen. Tegelijk werd toen de tuin aangelegd, waarvan we nu nog plezier hebben (later de overtuin geheten). Van 1870 tot 1897 was hier een meisjeskostschool gevestigd. Daarvan zien we hierboven een foto, die omstreeks 1885 is gemaakt. Van 1897 tot 1972 was de familie VerLoren van Themaat eigenaar van het huis. Daarna werd de familie Brouwer-Naumer eigenaar en sinds 1986 de Stichting Warnsveldse Monumenten.

33. Vanaf de kerktoren maakte men tussen 1925 en 1930 dit plaatje. Men krijgt hier een indruk hoe een gedeelte van het dorp Warnsveld er toen uit zag. Rechts onder zien we een flink gebouw, de meubelopslagplaats van Lebbink. Oak was in dit pand tijdelijk een fabriek voor het maken van doodskisten. Wat verder naar achteren zien we op de hoek het Nutsgebouw liggen. Vanaf dit punt slingert een zandweggetje zich oostwaarts. Dit heet nu Bonendaal. Het gebouw midden boven is de nieuwe openbare lagere school aan het Schoolplein.

34. Deze foto is gemaakt vanuit een woning in de Schoolstraat. We zien de oostkant van de hervormde kerk, ook wel Sint Martinuskerk genoemd. De kerktoren dateert van de lle eeuw en de kerk is in de 14e en 15e eeuw gebouwd. In 1791, 1825 en 1836 is de kerk uitgebreid. Tijdens de restauratie in de periode 1953-1957 zijn enige delen afgebroken, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde. De kerk is na de restauratie veel fraaier geworden. Na het slopen van een aantal panden rond de kerk, komt deze nu nog beter uit.

35. Dit is het interieur van de Sint Martinuskerk van voor de restauratie. De kerk had toen nog rondlopende banken. Hier staat de preekstoel aan de zuidkant van de kerk. Achter de kroon zien we de zogenaamde boekweithoek, die na de restauratie grotendeels is verdwenen. Hoe men aan de naam boekweithoek kwam, is niet goed duidelijk. Sommigen menen dat twee boeren v66r of na een kerkdienst daar onderhandelden over boekweit. Anderen zeggen dat hier de wat minder vermogende boeren zaten. Men hoefde in die hoek weinig of geen plaatsgeld te betalen. Vroeger was het namelijk gebruikelijk dat men voor zijn plaats in de kerk betaalde.

36. Deze van ongeveer 1920 daterende foto geeft ons een indruk hoe de hervormde kerk aan de zuidkant was ingebouwd. Het gebouw links is de openbare lagere school, die in 1963 is afgebroken. In de aanbouw voor de school stond het brandweermateriaal. Hier was ook het cachot, dat vooral gebruikt werd door degenen die te diep in het glaasje hadden gekeken. De huizen rechts vooraan zijn omstreeks 1963 afgebroken. De bewoners van deze huisjes maakten ook nog weI eens stoven klaar voor de kerkgangers op zondag. Dit deel van de Bonendaal heette vroeger Leestenseweg.

37. Omstreeks 1927 is deze foto gemaakt van een aantalleerlingen en het onderwijzend personeel van de openbare lagere school in het dorp Warnsveld. We zien, van links naar rechts, eerste rij onder: Jan Tijken, Pim Wisseborn, Greta Jonkers, Suze van Ingen, Corrie Jonkers, Derry van Engelen, ? en Dies Nengerman. Tweede rij: ? Oldenmenger, Piet Nengerman, Jurrien Nossent, ? Schakel en Gerrit Geels. Derde rij: Piet Nengerman, Martin Jonkers, Gerda Nossent, Dinnie van Engelen, Mientje Spieker en Coba Schake!. Vierde rij: Gerrit Tijken, Piet Tijken, Dien Tijken, Suze van Engelen, Henks Geels, Jan Teunissen en Gerrie Nijhof. Rechts op de foto staat meester Wassink, hoofd van de school, en links staat juffrouw Ordelman. Links zien we nog een deel van de school, rechts de hervorrnde kerk met de stalling van de lijkkoets en achter het huis "Alpha".

Groete uit yYarnsvelo

38. Van dit idyllische plaatje uit rond 1910 is niet veel meer herkenbaar. De foto zal genom en zijn ongeveer ter hoogte van de huidige nummers 10 en 12 op de Bonendaal. Links staat de Eekschuur, waar eikeschors tot kleine stukjes werd geklopt en vervolgens werd vermalen. Hierna ging het als grondstof naar de leerlooierijen. De Eekschuur is in de jaren twintig afgebroken. In het huisje midden op de kaart woonde de kleermaker Hissink en daarnaast was de bewaarschool. Rechts vooraan ligt het pand van Schekman, dat nog bestaat. Helemaal rechts stond de kolenschuur van Schekman. Dat bouwwerk is afgebroken en daarvoor in de plaats kwam een nieuw pand, de huidige woning met drogisterij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek