Warnsveld in grootmoeders tijd

Warnsveld in grootmoeders tijd

Auteur
:   A.M. Walsemann
Gemeente
:   Warnsveld
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4648-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warnsveld in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~ar.nsoeld

--;"<* ???.... ~7~--x~?┬Ěc.-.....-

??... :..:-.-... ..(~--i ~~ ~ "-<~eL,-/~~-/.

~,g..-L-~",J ~. ~ ~~

39. Halverwege de Hofweg kijken we op de voormalige groentetuin van Schekman, rond 1900. Deze tuin werd oak wei Schekmans hof genoemd. Er werd veel groente verbouwd voor het Dude en Nieuwe Gasthuis. Het huis links bestaat nog. De twee huisjes in het midden zijn nu Schoolstraat nummer 6. In de beginjaren zeventig dreigden deze woningen afgebroken te worden. Hiertegen kwam verzet en met medewerking van de Stichting Warnsfonds werden de panden fraai gerestaureerd.

jY{olenstraat - l'larnsveld

??

40. Een aantal panden op deze kaart kan men nu nog terugvinden. Zoals het eerste rijtje huizen aan de linkerzijde en het hoge pand huize "Welgelegen" aan het einde links. Het eerste huis rechts was vroeger een kruidenierswinkel van Marsman en later van Schake!. Dit pand is in de Tweede Wereldoorlog verwoest en daarna weer herbouwd, waarna het tot circa 1966 een kruidenierswinkel bleef.

Broet uii 'Warn8oeld .

A 3068 Ltchtdr. J. II. Seh.l~bm~ Biolikstoot

.. -~'" ;:;

41. Het dorp Warnsveld kan men zich zonder zijn mooie korenmoJen bijna niet voorstellen. Deze ansichtkaart is gemaakt tussen 1905 en 1910 vanaf de Breegraven. In 1905 is de molen door brand beschadigd en daarna weer hersteJd. De huisjes in de omgeving van de molen zijn in de Tweede Wereldoorlog door een V 1 getroffen, waarbij een aantal burgers omkwam. Tot omstreeks 1950 werd voor de bakkers in Warnsveld en Zutphen in de molen het koren tot roggemeel gemalen. De twee grote panden in het midden zijn in de MoJenstraat nog te herkennen. Het weiland is in de jaren zeventig bebouwd; toen is hier de wijk "De Molenbult" ontstaan.

~.'

...

42. Door de hoge waterstanden in het voorjaar overstroomde het IJsselwater bij de Baakse Overlaat grote gebieden in Wamsveld en Zutphen. In 1953 was het eindelijk zover dat de dijk bij Baak afgesloten kon worden. Hier een foto van de hoge waterstand in 1920 en men kan zien tot hoever het water in het dorp Wamsveld kwam. Het eerste huis links is nummer 26 op de Breegraven en ongeveer halverwege ligt het Nutsgebouw. Op het rechterdeel kijken we op de woningen aan de Dorpsstraat.

43. Een blik op de Bonendaal in de beginjaren dertig. De eerste woningen staan er inmiddels. Wat verder naar achteren is de straat nog onbebouwd. In het eerste pand aan de linker kant begon Bruggeman een kapperszaak. Daarna werd deze zaak overgenomen door Talens en thans is het zijn zoon die hier het kappersbedrijf voortzet. In vergelijking met vroeger ziet de Bonendaal er nu met zijn bomen een stuk mooier uit.

44. Het dorp Warnsveld breidt zich geleidelijk aan uit. Zo is er hier een blikop de Bonendaal ter hoogte van de nummers 61-63 aan de rechterkant en 48-56 aan de linkerzijde. Aan het gras is te zien tot hoever de bebouwing ging. Zoals de ansichtkaart vermeldt, heette het destijds (tot 1964) Boonendaalsche Weg. Toen er hier nog geen woningen stonden, luidde de naam van het stuk land "De Boonendaal", zoals het raadsbesluit van 10 maart 1928 dat aangaf. De naam Boonendaal is naar aile waarschijnlijkheid ontstaan, omdat hier vroeger veel stokbonen werden verbouwd.

45. Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana in 1909 was het groot feest in Nederland. Ook in Warnsveld werd dit gevierd, zoals hier met het bekende ringsteken. De man op de fiets is baron Van Westerholt. Deze foto is genomen aan de Vordensebinnenweg. Helemaallinks op de kaart is nog iets van een waning te zien, die tot het complex behoorde dat in de volksmond "De Tutterie" werd genoemd.

46. Op de Vordensebinnenweg is niet zoveel veranderd. De huizen aan de rechterkant zijn omstreeks 1930 gebouwd. Een trottoir was er nog niet, maar dat was toen ook niet zo erg nodig. Kinderen, zoals hier op de foto, konden nog rustig midden op de weg lopen.

47. De Nieuweweg is vlak voor 1930 aangelegd. Van de hoge bomen aan de Dorpsstraat is er in de periode 1940-1945 een groot aantal gekapt. In het grote huis in het midden, dat "Waerle" heet, woonde vroeger baron Van Westerholt. Op nieuwjaarsdag (omstreeks 1910) mochten de kinderen bij hem komen en kregen dan een cadeautje. De Nieuweweg is aangelegd op de plaats, waar voorheen de moestuin van het "Waerle" lag.

48. Vanwege hetin gebruik nemen van de Abersonfontein in 1939 ontvangt burgemeester De Milly van Heyden Reinestein op de trap de genodigden. De twee oude dames in het midden met de zwarte mantels zijn de zusters Aberson. De zusters Aberson (het waren er vier) maakten geregeld een uitstapje naar de boerderij "De Ploeg" te Leesten, waar hun grootouders gewoond hadden. Daar hi elden zij zulke goede herinneringen aan over, dat mejuffrouw A.E. Aberson in 1931 besloot om een groot deel van haar vermogen aan de gemeente Wamsveld na te laten. Een van de voorwaarden daarbij was "in de gemeente Warnsveld een forsche, grootsche en fraaie fontein te stich ten , in den geest als de fontein op het Frederiksplein te Amsterdam", ter herinnering aan hun ouders. Via de opgerichte "Stichting A.E. Abersonfonds" heeft de gemeenschap van Warnsveld nog steeds profijt van deze nalatenschap. Zo mogen bijvoorbeeld de kinderen uit de hoogste klassen van de basisscholen voor rekening van het Abersonfonds een schoolreisje naar Amsterdam maken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek