Warnsveld in grootmoeders tijd

Warnsveld in grootmoeders tijd

Auteur
:   A.M. Walsemann
Gemeente
:   Warnsveld
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4648-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warnsveld in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Op de schoolborden is te lezen dat deze foto in 1928 is gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de christelijke school te Leesten. De personen die hier poseren vormen het bestuur van de school, met uitzondering van de twee mensen zittend rechts. We zien van links naar rechts, staand: J.B. Menkveld, M. Boersbroek, H. Regelink, W. Teerink en H. Roeterdink. Zittend: M.H. Gotink, J . W.J. Regelink, dominee W. v. d. Beke Callenfels, hoofdonderwi jzer Bennink en mevrouw Bennink.

60. In de gemeente Warnsveld kennen we enkele buurtschappen. Zo zien we hier een prentbriefkaart van de buurtschap Leesten, die genomen is vanaf de T-splitsing, nu nummer 18 aan de Leestenseweg. De boerderij rechts en de mooie note boom ernaast kunnen we nu nog terugvinden. Dit was de boerderij waar de dames Aberson vroeger vaak kwamen (zie foto 48). In dit dee I van Leesten is een aantal woningen geconcentreerd. Voorheen waren hier verschillende bedrijven gevestigd, zoals dat van de molenaar, de smid, de klompenmaker, de timmerman, de kruidenier en de bakker. De buurtschap Leesten is ongeveer gelegen tussen de Vierakkerselaak, Vordenseweg, Den Elterweg en ten zuiden van het dorp Warnsveld.

61. Een foto die voor 1930 in Leesten is gemaakt bij het keuren van vee. Op de achtergrond staat de molen, die in 1945 bij de bevrijdingvan Nederland verloren is gegaan. Rond de bevrijding is in Leesten hevig gevochten. Evenals de molen zijn hierbij ook verschillende boerderijen en huizen, zoals op deze foto, verwoest. De molen stond ongeveer ter hoogte van het huidige nummer 16 aan de Leestenseweg.

62. De Hervormde Knapenvereniging Tim6theiis uit Leesten ging in 1929 een dagje uit. Bij de pier in Scheveningen zien we, van links naar rechts, zittend: H. Heuvelink, H. Makkink, J. Leijendekker. D. Broekgaarden, J. Rouwenhorst, H. Hissink, G. Hagen, G. Addink, H. Leunk en Bloemendaal. Staand: H. Bouwmeester, F. Woestenenk, D. Wesselink, H. Nije Meisland, H. Rouwenhorst, P. Nengerman, J. Boschloo, H. Brummelman, J. Norde, J. Addink, 'l , J. Schieven en W. Makkink (achter).

Ingang "Boggelaar" - Warnsveld.

63. De Boggelaar is een klein landgoed tussen de wegen Boggelaar en Hekkelerdijk. Baron Van Westerholt, die wethouder was, liet in het bos een soort park aanleggen met een rozenhof, een doolhof, een vijver en een kettingbrug. Ook werd er een landhuisje gebouwd. Voor de Tweede Wereldoorlog had deze uitspanning een bekende naam in de omgeving. Velen gingen er in hun vri j e ti jd naar toe, bi j voorbeeld met de tram, die vanaf Zutphen naar Hengelo (G.) reed.

64. Het gebouw op dezefoto was de open bare lagere school aan de Kapelweg in Vierakker. Vermoedelijk is dit plaatje gemaakt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de school in 1925. De school moet zelfs ooit 120 leerlingen geteld hebben. Tot omstreeks 1955 heeft het gebouw als school dienst gedaan. Daarna is het tot drie woningen verbouwd, die er nog staan. Op de foto zien we onder anderen het onderwijzend personeel, zoals juffrouw Haarman met witte kraag helemaallinks en helemaal rechts het hoofd van de school, de heer Van de Klei, met daarnaast zijn vrouw.

65. De rooms-katholieke kerk te Vierakker werd in 1870 ingewijd. De bij deze kerk behorende pastorie werd iets later gebouwd. Beide gebouwen konden van de grond komen door de financiele bijdrage van de eigenaren van het landgoed Suideras, te weten baron, A.A.J.C. van der Heyden van Doomenburg en barones T.G.M.F. von Motzfeldt. Eveneens waren zij bereid om de middelen te verschaffen om in het onderhoud van de pastoor te voorzien.

Vierakker

R. K. Kerk

66. De rooms-katholieke school te Vierakker is gesticht in 1875. In 1908 is het gebouw met twee lokalen uitgebreid. Voor het voormalige schoolgebouw zien we omstreeks 1923 gefotografeerd, van links naar rechts, bovenste rij: Siska See sing, Marie Wolbrink, Truus Menting, Lena Menting, Anna Rouwenhorst, Truus Seesing en Anna Mentink. Tweede rij: Anneke Arends, Grada Hagen, Wilhelmien Menting, Anneke Helmink, Diene Helmink, Mieneke Hagen, ? Bourgonjen, meester Reuben en Tineke Helmink. Derde rij: Anneke Nijenhuis, Leida Arends, Henk Rouwenhorst, Nol Arends, Wim Arends, Willen Bourgonjen, Hendrik Arends en Tonia Bourgonjen. Onderste rij: Bernard Rouwenhorst, Herman Arends, juffrouw De Wilde, Toon Hagen, Bernard Bourgonjen, meester Van Weert en een onbekende.

6roeten uit Wichmond

67. De Dorpsstraat omstreeks 1925. De straat is nog zonder trottoir en asfalt, maar heeft weI elektriciteit, aangelegd ongeveer in 1922, in de kom van het dorp. In het eerste huis links woonde de familie Ronk , nu nummer 9. Ronk was be steller bij de PTT, en zijn vrouw was stationhoudster van het postkantoor, dat in de winkel gevestigd was. Van 1924 tot 1968 is het kantoor daar geweest. Na een grondige verbouwing is het een bijkantoor van de Cooperatieve Boerenleenbank te Vorden geworden, daarna werd het een woning. Vandaar de naam "Post-Bank". die men nu op de huidige voorgevel vermeld ziet. Het witte huis reehts stelt waarsehijnlijk de "Drosterij" voor, die er in getekend zal zij n, omdat dit stukje op de foto mogelijk niet goed belieht is geweest.

N. H. Kerk

68. De hervormde kerk te Wichmond is in 1856 gesticht. De spits op de kerktoren is in de beginjaren dertig door een andere vervangen. Links van de kerk ligt de pastorie. Aan de andere kant van de kerk lag de kosterij en in dit pand was eerst het postkantoor gevestigd. Dit pand is afgebroken. In 1863 zorgde dominee Moll, die de eerste predikant in dit dorp was, er via een handtekeningenactie voor dat er dagelijks een brievenbode van Zutphen naar Wichmond kwam en dat er brievenbussen in Wichmond en Vierakker werden geplaatst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek