COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Warnsveld in grootmoeders tijd

Warnsveld in grootmoeders tijd

Auteur
:   A.M. Walsemann
Gemeente
:   Warnsveld
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4648-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warnsveld in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De christelijke school te Wichmond werd in 1909 gebouwd. Het geld hiervoor werd toen nog met giften van particulieren bijeengebracht, varierend van twee kwartjes tot duizend gulden. Het schoolgebouw met twee lokalen en de onderwijzerswoning, die voor de school stond, kostten f 7040,-. Deze school en woning zijn in 1963 afgebroken, omdat toen een nieuw schoolgebouw werd betrokken.

70. Dit vriendelijke plaatje is omstreeks 1900 gemaakt van de Dorpsstraat te Wichmond. De kinderen herinneren ons aan de verhalen van Ot en Sien. Aan de linkerkant zien we nog iets van de pastorie, de hervormde kerk, met daarnaast de kosterswoning. Aan de rechterzijde in de verte is de rooms-katholieke kerk nog vaag zichtbaar. Het stukje land, dat hier omringd is door een hek, bestaat nog steeds maar is niet meerzo herkenbaar, omdat er een hoge beplantingstaat. Het behoort nu tot de tuinen van het huis de "Drosterij" en de christelijke basisschool.

:J)orpslraa.l ~

71. Zo zag de Dorpsstraat er in de Eerste Wereldoorlog uit. We staan hier ongeveer ter hoogte van de hervormde kerk en zien op de achtergrond de rooms-katholieke kerk te Vierakker. Vanwege de hoge bomen is de kerk nu niet meer vanaf deze plek te zien. In het eerste huis rechts heeft bakker Schuppers gewoond en wat verderop kleermaker Timmer en klompenmaker Rutgers. De meeste huizen hier zijn inmiddels ingrijpend veranderd.

72. Drosterij rond 1917. Dit pand is nog in een sterk gewijzigde vorm terug te vinden op de hoek van de Dorpsstraat-Hackforterweg en is bekend onder de naam "Drosterij". Het is de oudste woning-boerderij in het centrum van Wichmond. Zo wordt in de notulen van het Markeboek Bronsbergen-Wichmond uit 1666 gesproken over de "Drosterij". Waarschijnlijk heeft de drost hier rechtszittingen gehad. Het oudste gedeelte van dit pand is de deel. Het woonhuis is er in 1892 tegenaan gebouwd. De familie Brokken, die er ongeveer vanaf 1906 tot 1975 woonde, had vroeger naast het schi!dersbedrijf ook een cafebedrijf, Ouderen zuIlen zich de naam "Me!k, bier en koffiehuis" nog we! herinneren. In 1950 is de dee! verbouwd tot woonhuis en kapperszaak. De kapperszaak is in 1979 opgeheven. De beek en de brug zijn in 1963-1964 bij de rui!verkave!ing verdwenen.

73. Een zonnige toto, gemaakt omstreeks 1935. De straat heet niet meer Vordenscheweg, zoals de ansichtkaart vermeldt, maar Hackforterweg. Links kijken we op de deel van de "Drosterij". Aan de rechterkant is veel veranderd. Zo zijn daar nu een parkeerplaats en de straat Vogelzang ontstaan.

74. In het verleden waren er in Warnsveld veel korenvelden, die het landschap zo aantrekkelijk kunnen maken. Zo maait hier de familie Jansen-van de Schutter aan de Broekweg te Wichmond in 1904 de haver met een zicht. Net boven de bomen links zien we nog de spits van de rooms-katholieke kerk te Vierakker.

Iii/spanning" " .7(arenberg", 13ronsbergen.

8347

75. Vlak bij de rivier de II sselligt de buurtschap Bronsbergen. Hier was de uitspanning ,,'t Harenberg" gevestigd. Zo was er behalve een speeltuin ook een doolhof, waar men via een draaihek naar binnen ging. Daartoe moest eerst een muntstuk van 2Vz cent in de automaat van het hek worden gedaan. Kinderen namen elkaar dan soms op de rug om samen voor een prijs door het hek te gaan. Het doolhof .was achter de theekoepel gelegen rechts op de foto. Van deze theekoepel zijn nu aileen nog de fundamenten te zien. In de Tweede Wereldoorlog zijn de theekoepel en de herberg/boerderij links op de foto verwoest.

76. Varend op de IJssel zag men in 1900 zo het rivierduin bij Bronsbergen, behorend bij de uitspanning ,,'t Harenberg". Vanuit de theekoepel, die men links tussen de bomen ziet staan, had men een prachtig uitzicht over het IJssellandschap. Het nu nog bestaande rivierduin is vrij uniek: het komt in ons land bijna niet meer voor. Onder dit rivierduin ligt een ijskelder, waar gedurende het gehele jaar een temperatuur van circa 80 heerst. In de kelder, die al ongeveer 100 jaar oud is, werd vroeger het ijs bewaard, dat 's winters uit de rivier de IJssel werd gehakt. Maandenlang kon men dan de kelder zeer koel houden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek