Warnsveld in oude ansichten

Warnsveld in oude ansichten

Auteur
:   R.W. Oosterwijk
Gemeente
:   Warnsveld
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4485-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Warnsveld in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met veel plezier heb ik gevoIg gegeven aan het verzoek van de uitgever om wat oude foto's van Warnsveld op te zoeken en te voorzien van een korte toelichting.

Het is nameIijk juist in deze tijd prettig een indruk te krijgen van datgene wat er in Warnsveld is gebeurd in de periode van 1880 tot 1930, ruim veertigjaar geleden. De ouderen onder u zullen de snelle uitbreiding van Warnsveld sedertdien aan den Iijve meegemaakt hebben, de jongeren zullen uit de foto's een goede indruk krijgen van het oude Warnsveld.

Dat het niet altijd even gemakkeIijk was een foto terug

te brengen, bleek weI tijdens de voorbereidingen, doch naar wij hopen zullen de lezers ons wat meer gegevens over de foto's kunnen geven, in het bijzonder voor wat de daarop voorkomende personen betreft.

Het is verheugend, dat Warnsveld een plaats heeft mogen krijgen in de rij gemeenten, waarover reeds een dergeIijk boekwerkje is verschenen.

Tenslotte wil ik gaarne van deze gelegenheid gebruik maken om allen te danken, 'die medewerking hebben verleend aan het totstandkomen van dit boekwerkje.

Ret gemeentehuis in 1925.

In 1898 werd de dorpspomp op het Dorpsplein geplaatst ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. De pomp is vervaardigd van gietijzer en heeft een opschrift dat luidt: .Aandenken aan de Troonbestijging van H.M. de Koningin Wilhelmina, opgericht 31 augustus 1898 door de ingezetenen van Warnsveld."

Burgemeester E. J. Gelderman, geboren te Groningen op 17 april 1839. Achtereenvolgens was hij burgemeester van Ezinge, Zuidhorn en Warnsveld (van 1878 tot ziin overlijden in 1889).

Op de plaats waar nu antiquair Gerard Rouwenhorst woont (Rijksstraatweg 112) woonde vroeger (1900) timmerman Rouwenhorst. Op deze personeelsfoto treft u "baas" Rouwenhorst met pijp aan in de deuropening.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek