Waspik in oude ansichten

Waspik in oude ansichten

Auteur
:   R.H. van Dongen
Gemeente
:   Waalwijk
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2591-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Waspik in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa uit 1840 lezen we over Waspik het volgende:

" Gemeente in de Langestraat, provincie NoordBraband, palende N. aan de gemeente Dussen-Munster en Muilkerk, O. aan Capelle, Z. aan Dongen, Z. W. aan 's-Gravenmoer, W. aan Raamsdonk.

Deze gemeente bestaat uit de voormalige heerliikheid Groot-Waspik en Kletn-Waspik; beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 2001 bunder en telt 372 huizen, bewoond door 490 huisgezinnen, uitmakende eene bevolking van ruim 2550 inwoners, die meest in den hooibouw, de vee- en paardenteelt hun bestaan vinden, terwijl de scheepvaart veel vertier geeft, Ook zijn er 3 scheepstimmerwerven, 3 touwslagerijen, 4 leerlooieriien, 2 bierbrouwerijen, 1 rosalie- en 1 wind-korenmolen",

Tot zover dit uittreksel. In 1853 was er in Waspik ook een aantal kleine schoenmakerijen gevestigd met in totaal achtenzeventig werknemers. Na 1900 namen de leerlooierijen en schoenmakerijen in aanta1 af ten gevo1ge van de hoge huidenprijzen en het met tijdig overschakelen van handkracht op machines.

Waspik was rond 1800 een groot dorp met vele aanzienlijke huizen, staande aan beide zijden van de zogenaamde "Langestraat". De westelijke huizen vormen een onafgebroken reeks met de oostelijke huizen van Raamsdonk en zijn, evenals die van 1aatstgenoemd dorp, hoeksgewijze aan de straatweg gebouwd.

Waspik had vroeger twee havens, die beide in het Oude Maasje uitliepen; de ene werd de Kerkvaart en

de andere de Vrouwkensvaart genoemd. De Kerkvaartsehaven was be1angrijk voor het goederenvervoer naar Zuid-Holland; de Vrouwkensvaartsehaven diende bijna uits1uitend voor aan- en afvoer van hooi en landbouwprodukten.

De spoorlijn die in 1885 officieel in gebruik werd genomen was van grote betekenis voor de schoen- en 1ederindustrie en zij werd daarom ook wel "het halve zolen lijntje" genoemd.

Ten zuiden van Waspik lag vroeger een kanonbatterij met linie voor de infanterie. In 1794 werd deze 1inie door de Fransen ingenomen en na 1830 werd zij weer als zodanig herste1d. Later is deze linie opgebroken; de aarde werd naar het rooms-katholieke kerkhof gebracht.

Het is niet de bedoeling in dit korte bestek de geschiedenis van Waspik verder uit te diepen. Bewust zijn enke1e gegevens vermeld uit de periode 1800-1900 als inleiding op de toto's die hierna vo1gen en die u een beeld geven van het wonen en leven in Waspik gedurende de jaren 1900-1930.

De samensteller van dit boekje wil gaarne dank brengen aan allen die foto's en prentbriefkaarten beschikbaar stelden en informatie verstrekten, waardoor het mogelijk is geworden u een interessante kijk te geven op het Waspik "uit grootvaders tiid". Ongetwijfeld zullen vele lezers met be1angstelling kennis nemen van de inhoud van dit boekwerkje waarbij voora1 bij de ouderen onder u vele herinneringen zullen bovenkomen.

1. Wij willen deze serle beginnen met een foto van het oudste huis van Waspik, anna 1609. Ret is een zeer fraaie, goed onderhouden, boerderlj aan de Vrouwkensvaartsestraat, in de volksmond "De Vaartkant" genoemd.

Waspik

Wijk boven

2. Deze opname van de Spoorstraat dateert van de mobilisatietijd 1914/18. Links is thans de werkp1aats van de firma Verschure.

3. Eveneens uit die tijd een gezicht op de Schotsehooglanderstraat. De meeste huizen hier zijn verdwenen of herbouwd.

4. Dit dorpsgezieht van Waspik-Boven is geheel gewijzigd. Links op de foto staat de looierij van Janus Vloeimans en reehts de boerderij van J an Driessen. Om de boerderij liep vroeger de weg naar 's Gravenmoer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek