Wassenaar in oude ansichten deel 2

Wassenaar in oude ansichten deel 2

Auteur
:   W.M. van der Kley
Gemeente
:   Wassenaar
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2285-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wassenaar in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor de tweede uitgave over Wassenaar in oude foto's en ansichtkaarten is het mij niet moeilijk gevallen deze afbeeldingen uit mijn verzameling samen te stellen. Immers, Wassenaar uit het verleden kent zo veel dorpsgezichten en mooie plekjes, dat dit geen probleem kon opleveren. Ret enige probleem was welke foto's en welke ansichtkaarten ik moest kiezen, daar Wassenaar vroeger, zoals ik reeds schreef, vele mooie en ook historische plekjes bezat. Ik heb dan ook zo maar een greep uit rnijn verzameling moeten doen en de volgende zesenzeventig foto's van personen, groepen en huizen laten u zien wat er in ons Wassenaar van vroeger leefde en werkte.

Wassenaar, vroeger met zijn schout en schepenen, later gevolgd door burgemeesters, wethouders en raadsleden; zij hebben er aan medegewerkt dat wij in het Wassenaar van heden kunnen leven in een dorp met mooie parken, wegen en landhuizen. Overal worden fouten gemaakt, ook in Wassenaar. Dit gebeurde in het verleden, gebeurt in het heden en ook in de toekomst zal dit nog wel eens voorkomen. Maar met z'n allen hebben de vroede vaderen van vroeger en nu, naar hun beste weten, het mooiste met hun en ons Wassenaar voorgehad.

Van buitenaf wordt men nog al eens met het idee geconfronteerd dat Wassenaar slechts werd en wordt bewoond door rijken, Ten eerste moesten deze

mensen vroeger - en ook thans nog - hard werken, ten tweede is er nu een bloeiende middenstand, die enorm zijn best doet al zijn klan ten die service te geven waar zij recht op hebben, en ten derde heeft Wassenaar nog een grote groep ambtenaren, vakmensen en werknemers. Laten wij blij zijn met die verschillende bevolkingsgroepen. Ret heeft voor Wassenaar altijd leven in de brouwerij gebracht. Mochten er in het verleden idyllische dorpsplekjes en natuurschoon zijn verdwenen, dan is dat altijd geweest om ons dorp een voor die tijd moderner aanzicht te geven. Zouden er ondanks dit toch plekjes zijn verdwenen welke men liever had bewaard, laten wij dat dan maar rangschikken onder de bekende foutjes. Niemand is volmaakt, ook een leidinggevend persoon niet.

Wat natuurschoon betreft is Wassenaar wel een van de mooiste dorpen van ons land. Er zijn bossen, polders, duinen en strand. Vooral de duinen; "Meyendel" met zijn prachtige flora, met in het voorjaar de zoet geurende meidoorn en duinkamperfoelie. De kroondomeinen "Raaphorst", "Terhorst" en "Eikenhorst" met hun eeuwenoude eiken en beukebomen en hun polders met prachtige vergezichten.

Laten wij er trots op zijn dat dit ons Wassenaar is. Mogen wij, en oak ons nageslacht, het dan zo houden.

1. Een van de oudste plekjes van Wassenaar. Hoogstwaarschijnlijk is dit, met het Dorpsplein, de oudste kern van het dorp. Recente opgravingen hebben aangetoond dat hier omstreeks de vijftiende eeuw al stenen bebouwing is geweest. Een stukje overblijfsel van wat eens veel langer was en de Reyerlaan heette. Met de aanleg van de Storm van 's-Gravesandeweg heeft deze langere weg opgehouden te bestaan en dit is het restant dat nog steeds Reyerlaan heet. Het was een schitterend landweggetje met aan een kant kastanjebomen en aan de andere zijde laag hakhout. De Reyerlaan liep vroeger door tot de Spelderslaan, vanwaar men door linksaf te gaan op de vroegere Kerklaan kwam.

2. Hier zien we de in vroeger jaren, omstreeks 1920, bij de jeugd bekende en gevreesde Bart Snelderwaard. Hij was de koddebeier bij de familie Van Pallandt, woonde in een van de huisjes van de Reyerlaan (zie foto 1) en deed zijn werk voor de famille Van Pallandt zoals dat in vroeger tijden gebeurde. Hij was een schrik voor de stropers, zorgde dat niemand, maar dan oak niemand, die er niets te maken had op het terrein van zijn baas kwam. Wassenaarse jongens uit die tijd, die op avontuur uit waren, waagden het weI eens het domein van Bart Snel te betreden. Maar al deze jongens, die nu allen in de leeftijd tussen de zestig en zeventig jaar zijn, heeft Bart Snel weI ontzettend hard leren lopeno En toch, naar later bleek, was het een prima kerel met uiteindelijk een hart van gaud.

Pl ein

Wassenaar

3. Het bekende Dorpsplein uit de jaren rond 1900 met de pomp en het baljuwhuis; dit laatste werd bewoond door de familie Van Zuylen, Het hoekhuis tussen de kastanjeboom en de pomp was de kruidenierswinkel van kruidenier De Smit. Het huis reehts op de hoek heeft zo veel versehillende bewoners gehad dat het vrijwel niet meer is na te gaan wie daar toen woonde. In het huis waren een textielwinkel, een viswinkel, de sehoenmakerij van de bekende Billy en de kapperswinkel van Andre, de kapper. En aangezien er in een ouderwetse kapperszaak altijd iets gebeurt dat in de herinnering voortleeft, kan ik mij nog heugen dat er op een koude winteroehtend, toen ik mij wilde laten knippen, zo'n enorme rookontwikkeling in de zaak plaats yond, dat ik samen met Andre eerst het salamanderkacheltje, dat verstopt bleek te zijn, naar buiten moest sjouwen, ramen moest openen en toen samen met Andre en het kaeheltje op het Plein heb gewaeht tot de rook was opgetrokken, waarna ik toch nog ben geknipt.

~-'-'-

. -')..f

, .

" " ...

" .,.'

4, Dit is de bekende kruidenierswinkel van De Srnit. Kruidenier De Smit begon hier zijn bedrijf in 1880, Hij was een man die altijd vroeg op was en die overal raad op wist. Was er een jongen die een snee in hand of Yinger had, dan nam hij die mee naar het pakhuis. Daar lagen kazen opgeslagen welke allemaal groen waren uitgeslagen, Dat groene spul .schrapte hij er af en bewaarde hij in een blikken doos. De wond of snee werd opengehouden, van dat groene schimmel erin gedaan, een draad rijggaren er omheengedraaid en volgens De Smit was het dan: "klaar is Kees", En warempel, na een paar dagen was het genezen ook. Hij verkocht van alles. Verpakte levensmiddelen kende men to en nog heel weinig en alles werd afgewogen. Thee, koffie, suiker, bruine bonen, erwten enzovoort. De stroop kwam uit een ton, ergens in een donkere hoek. Waarschijnlijk omdat men dan de vliegen niet zag, die er wel eens in dreven.

5. De Gang, een begrip voor elke Wassenaarder. Een van de oerstraatjes van ons dorp met rechts nog een stukje gevel van het baljuwhuis en in het verlengde van de muur het poortje (dat altijd dicht was) van de tuin van dit huis. Over de rand van de muur is nog altijd de schitterende paars-violette bloeiende aubrietia zichtbaar. Deze Gang, met zijn eigen bewoners, was karakteristiek voor Wassenaar. Ik kan me niet herinneren dat achter in de Gang iemand anders lOU hebben gewoond dan de bekende familie v.d. Barselaar. Links daarvoor, nog net zichtbaar, staat het witte huis met poort van de familie Kortekaas. Zij hoorden erbij; zonder hen lOU het de Gang niet zijn.

6. Hier een foto van enige leden van het gezin Kortekaas. Vader Jan staat bij het paard en zijn zoon Dik zit op de bok. Jarenlang heeft de familie Kortekaas vracht gereden en koeien gehouden. Moeder en dochters verkochten de melk en als kleine jongen - dat kan ik mij nog herinneren - moest ik voor rnijn moeder daar rnelk halen. Het mooist en prachtigst vond ik het dan als je over de dubbele deur van het zogenaamde melkhuis naar binnen mocht kijken. De koelte kwam je dan tegemoet uit de grote stenen waterbak waar de veertig liter melkbussen stonden. Een pomp bij de waterbak zorgde ervoor dat deze steeds van vers koud water werd voorzien. Moeder Kortekaas schepte met een litermaat de melk uit de bus en zo ging je dan met je pint, ook wel eens een half pintje, melk naar huis.

7. Dit is het pand Langstraat 2B. Piet de Smit, de fietsenmaker, staat voor de deur. Ais zoon van kruidenier De Smit vestigde hij zich hier in 1912. Een echte Wassenaarse jongen; hij stond altijd voor iedereen klaar en had veel gevoel voor humor. In 1917 betrok hij aan de overzijde van de straat een nieuw pand, waarin hij jarenlang zijn vak uitoefende. Zijn grote hobby en vooral zijn grote liefde was de muziek en weI de harmonie "Excelsior". Jarenlang was hij een trouw en rnuzieklievend lid en speelde hij in deze harmonie de baspartij. Hij sloeg vrijwel geen repetitie over. lk dacht dat "Excelsior" met trots kan terugzien op zo'n lid en medewerker. Hij werkte hard voor zijn gezin in de fietsenbranche, maar de muziek was zijn liefde en leven. Het pand in de Langstraat wordt tegenwoordig als gesloten huis bewoond door zijn jongste dochter.

8. Op deze foto zien we een ouderwetse kleermakerij. Het is de kleermakerij van A.W. van -der Kley in de Langstraat 8 in 1915. Het personeel bestond uit de volgende person en. Links op de tafel zien we G. van Kesteren, achter de naaimachine Th. van Lochum en J. Oosterkamp en geheel rechts F. Draad. Laatstgenoemde is kort daarop overgestapt naar de Amsterdamse politie en is daar helaas een paar jaar later bij een overval om het leven gekomen. A.W. van der Kley, op de foto te midden van zijn personeel, dreef naast de kleermakerij nog een herenmodezaak en een kappersbedrijf. In de kapperszaak werd toen nog geschoren voor drie cent. Toen Van der Kley het tarief verhoogde tot vijf cent, verloor hij diverse klan ten. Waar eens die kapperszaak was is nu de firma De Loos gevestigd. In de vroegere herenmodezaak bevindt zich nu ,,'t Winkeltje".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek