Watergraafsmeer in oude ansichten deel 1

Watergraafsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.H. Kruizinga
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1319-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Watergraafsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. In Watergraafsmeer waren verschillende bloemisterijen gevestigd. We denken aan de firma's Ingwersen, Buttstedt, Kauffmann en Hofman. De grond van de Meer was er uitermate geschikt voor. Die bloemisterijen lagen langs de Schagerlaan, Weesperzijde, Kruislaan en Middenweg. Op deze foto zien we de ingang van de bloemisterij van Ingwersen aan de Middenweg, schuin tegenover de ingang van de Hogeweg. In het huis naast de ingang was de boekhandel S. van der Hoef gevestigd, die later naar de Ie Van Swindenstraat verhuisde. Bij de bouw van het postkantoor werd dit huis afgebroken.

30. Omstreeks 1900 richtte het gemeentebestuur van Watergraafsmeer een verzoek tot Amsterdam een postkantoor te mogen bouwen. Op dit verzoek werd afwijzend beschikt, maar op 15 maart 1902 kon een bijkantoor worden geopend op de hoek van de Hogeweg en de Middenweg 57. Dit bijkantoor, dat f 1100,- kostte, bleef eenentwintig jaar in gebruik. Op 1 september 1923 werd een pand aan de Bredeweg in gebruik genomen. Op 1 augustus 1931 werd het postkantoor gevestigd aan de Middenweg 56. Dit postkantoor werd in 1960 afgebroken voor de aanleg van de Kamerlingh Onneslaan, waar nu de vierde postinstelling van de Meer is gevestigd.

31. Het derde postkantoor van Watergraafsmeer lag tegenover de Hogeweg. In het huis met het ruitjesbalkonhek was de boekhandel van Van der Hoef gevestigd (nu vishandel J. Braan). Daarnaast de boekhandel K. Lintvelt, in het huis dat in 1931 werd gebouwd. Links daarvan het postkantoor, dat in 1931 in gebruik werd genomen en in 1960 werd afgebroken. Ook het huis waar de kapperszaak van Kamoschinski gevestigd was, moest verdwijnen. Inmiddels was de Middenweg geasfalteerd en kwam er een tramhalte van lijn 9. Geheel rechts de ingang van de Zacharias Jansestraat.

".

Middenweg bij den Hoogeweg.

Uit~a'"e c. P. KUPPERS, Watergrae.f meer.

32. De Middenweg bij de Hogeweg die eertijds Jacob van Lennepweg heette. Op de hoek was een melksalon gevestigd; in het aangrenzende huis was de sigarenzaak van de heer Vlieger. In het huis met het puntdak woonde burgemeester I.W. de Wit (nu radio- en t.v.-zaak van De Boer). Burgemeester De Wit diende Watergraafsmeer van 1899 tot 1921 en hij was de opvolger van burgemeester F.W. Everts. Door de annexatie van Watergraafsmeer op 1 januari 1921 raakte burgemeester De Wit zijn baan kwijt. De latere De Wetbuurt werd eerst naar hem, De Witbuurt, genoemd.

I [(Wfj!' /"1'1/. II ,tf"':!I"(j/~l~fJle",". AIJ!·~f.e,.dam.

/, ,-...-.--~ :.I.--<_~----'---''---'-

33. De Hogeweg had aan het begin van deze eeuw nog een rij bomen in het midden. Op de rechter hoek was de melksalon Linnaeuspark gevestigd (nu: verf- en wandbekleding DecoHome). Eertijds lag op deze hoek de buitenplaats Oranje Meer. De Hogeweg (eertijds Jacob van Lennepweg) werd zo genoemd omdat hij oorspronkelijk wat hoger lag dan de omliggende straten. Later kreeg hij een profielverandering door het aanbrengen van een vluchtheuvel. Aan deze weg, op nummer 14, lag de bakermat van het "Wierings Weekblad") opgericht door de heer C. Wiering (1897-1961).

34. De Hogeweg gezien naar de Middenweg vanaf het Hogewegplein. De bomen op de vorige foto zijn volwassen geworden. Zij werden later bij de asfaltering van deze drukke verbindingsweg verwijderd. Rechts de ingang van de Bredeweg. Hoewel nog veel van handkarren gebruik wordt gemaakt, staan de eerste auto's er al geparkeerd. Op de achtergrond het postkantoor, dat bij de doortrekking van de Hogeweg naar de Kamerlingh Onneslaan moest verdwijnen. De winkels op de linker hoek bestaan nog, zij het dat er in de loop der jaren andere eigenaars kwamen wonen.

·.

J:..... . ...

. j'6~j;~':""'" .. ~~;~;ii~

' ..

·i

":j.

35. Het was in vroeger dagen goed wonen in Watergraafsmeer. Dat bewijst het opschrift op deze kaart, die van 1902 dateert. Op het Hogewegplein werd in 1900 deze fontein geplaatst, die van een lantaarn werd voorzien. Dit naar aanleiding van de ingebruikneming van de watertoren, die in 1899 aan de Langeweg (Archimedeslaan) werd gebouwd. Rechts is de ingang van de Linnaeusparkweg en links het vervolg van de Hogeweg, waar nog een aantal huizen ontbreekt. Op bijna alle foto's van de fontein staan mensen afgebeeld, want deze "waterspuwer" was in die dagen nog een nieuwigheid.

Fontein

Watergraafsmeer

Uitg. B. Gr'r<>ri ??? Ir., 2. Y. Swlndtllatr. 7, AmaL

36. Ook op deze foto poseert een aantal kinderen bij de fontein op het Hogewegplein. Deze fontein was in 1913 het middelpunt van de feestviering ter gelegenheid van het Onafhankelijkheidsfeest, waaraan in Watergraafsmeer veel aandacht werd besteed. De schooljeugd bracht hier een aubade voor burgemeester I.W. de Wit. De lantaarn brandde alleen bij donker weer, want als de maan scheen was dit licht overbodig. Achter de fontein een deel van de Linnaeusparkweg, waar links op de nummers 20-22 van 1920 tot 1942 de hulpsecretarie was gevestigd. Op de achtergrond wordt nog aan de uitbreiding van de Oostergasfabriek gewerkt.

wfHER6RAfFSMEER. Hoogeweg.

Uiig. F.6.Labcut Watergraafsmeer.

Fooio .1' j jJ. de ~ee!

37. Nog eenmaal het Hogewegplein met de reeds vermelde fontein van bovenaf gezien. Deze springbron werkte alleen op zon- en feestdagen en er was een "fonteinmeester" benoemd, die voor het schoonhouden van het plantsoentje eromheen zorgdroeg. Door het drukker worden van het verkeer vormde de fontein een sta-in-de-weg en daarom werd zij in 1932 afgebroken. Op het Hogewegplein hoek Linnaeusparkweg was links een halte van bus K. Boven de huizen van het plein steekt de gashouder van de Oostergasfabriek uit. De bebouwing van de Hogeweg was tot de Mr. P.N. Amtzeniusweg gevorderd.

38. Omstreeks 1900 waren er in de Meer twee christelijke scholen en één openbare school. De openbare lagere school kwam aan de Ringdijk 86 en de christelijke scholen waren gevestigd aan de Kerklaan 1 (Cornelis Drebbelstraat) en de Linnaeusparkweg 97. Eerstgenoemde school heette de Koningin Wilhelminaschool (geopend op 2 januari 1902) terwijl de school aan de Linnaeusparkweg Koningin Emmaschool heette. Het gebouw werd in 1913 vernieuwd en op 1 september 1921 kon de nieuwe school aan de Hogeweg haar deuren openen. In 1922 werd de Prinses Julianaschool in de Wetbuurt geopend en in 1930 verrees daar de Abraham van Riebeeckschool. De Willem van Outshoornsehooi in de Willem Beukelsstraat werd reeds in 1912 in gebruik genomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek