Watergraafsmeer in oude ansichten deel 1

Watergraafsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.H. Kruizinga
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1319-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Watergraafsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

WATEHGRAArSll~ER ..

--' .-

-=-::-

49. De beplanting van de Linnaeusparkweg wordt ook in het verdere gedeelte naar het huidige Galileïplantsoen voortgezet. De bewoners spraken en spreken nog vaak van de Parkweg, een van de langste straten van Watergraafsmeer. In het midden van de foto is rechts de ingang van de Copernicusstraat. De huizenrij links vertoont nog enkele gaten en van gemotoriseerd vervoer is nog geen sprake. Op de achtergrond is de Oostergasfabriek te zien. De Linnaeusparkweg werd aangelegd door de exploitatiemaatschappij "Linnaeuspark". Ten behoeve van de bewoners van het Linnaeuspark werd op 1 maart 1901 door de Gooise Stoomtram een lokaaldienst op Amsterdam ingevoerd.

50. De Linnaeusparkweg werd omstreeks 1905 volgebouwd nadat bij raadsbesluit van 26 april 1901 deze straat haar naam kreeg. Rechts is de ingang van de Copernicusstraat, die in 1924 zo werd genoemd. Links de rooms-katholieke hulpkerk, die van 1902 tot 1934 dienst deed. Op de achtergrond de Hogeweg en de Linnaeuskade. Er staat nog geen auto geparkeerd. Kom daar nu eens om ...

51. Aan de Linnaeusparkweg stond tot 1934 de rooms-katholieke hulpkerk, die daar in 1902 werd gebouwd. De eerste bijeenkomst van de rooms-katholieken dateert van 1667, toen zij in een schuilkerkje, "De Papeschuur", achter de hofstede ,,'t Roode Hart" in de Schagerlaan, een onderkomen vonden. Later kerkten zij in Diemen of in Amsterdam. In 1771 werd er bij een kapel aan de Diem in Overdiemen een pastorie gebouwd. In 1786 bouwden zij een kerk die aan St. Petrus Banden was gewijd. Na een periode van 120 jaar verrees op 27 oktober 1910 de huidige rooms-katholieke kerk aan de Hartsveldseweg nummer 24. Daar gingen ook veel Watergraafsmeerders heen.

52. Door de aanleg van het Linnaeuspark omstreeks 1900 werd de bouw van een roomskatholieke kerk in Watergraafsmeer urgent. Een bouwcommissie onder leiding van pastoor J.F.M. Busch besloot een hulpkerk te bouwen. Voor f 14.350,- werd de bouw gegund aan de aannemers Hillen en Roosen te Amsterdam. De architect was Paul J. de Jongh en in 1902 was deze hulp kerk gereed. Op 30 oktober van dat jaar werd de kerk ingezegend door monseigneur A.C. Schweitzer, deken van Amsterdam. Pastoor Busch werd als eerste pastoor van de parochie van H.H. Martelaren van Gorcum geïnstalleerd. De pastorie was tegenover de kerk gevestigd.

53. In de pastorie tegenover de hulp kerk woonde de eerste kapelaan, de heer C.N.B. Nuijen, die op 23 september 1903 werd benoemd. Door de groei van de parochie moest ook het onderwijs worden uitgebreid. Na veel moeite bij diverse ordes slaagde men er ten slotte in om de zusters van de congregatie van het Arme Kind Jezus in de parochie te krijgen. Op 15 september 1925 arriveerden de eerste rooms-katholieke zusters in Watergraafsmeer. Zij huurden een huis aan de Linnaeusparkweg 31. In 1927 werd beslist dat zij met hun werk konden doorgaan. Daartoe werd het naastgelegen huis erbij gehuurd.

Kweekscholen Ie Amsterdam

Amsterdam. Linnaeushof

54. Omdat steeds meer mensen zich in Watergraafsmeer vestigden, werd de bouw van een "echte" rooms-katholieke kerk actueel. Er is lang sprake geweest van de bouw op een terrein aan de Ringdijk, maar op 9 juni 1927 kon pastoor Th. Zoetmulder op het patroonsfeest mededelen dat het kerkbestuur de bouw van de kerk met pastorie had opgedragen aan de N.V. Aannemings Maatschappij J. Rozestraten, voor de som van f 315.000,- aan het Linnaeushof. Monseigneur P. Stroomer legde op 30 oktober 1927 de eerste steen en op 21 maart 1929 werd "de kerk van Zoetmulder" ingewijd. De architect van de nieuwe Martelaren van Gorcum was A.H. Kropholler.

Phylhagorasslraal

55. De Pythagorasstraat verbindt het Galileïplantsoen met de Linnaeuskade. Werd de Hogeweg oorspronkelijk naar Jacob van Lennep genoemd, de Pythagorasstraat heette tot 1922 Mr. Cornelis van Lennepstraat. De eerste huizen werden omstreeks 1900 gebouwd tussen de Hogeweg en de Linnaeuskade; de latere verrezen er onder leiding van architect J.F. Staal tussen 1924 en 1925. Voor de huizen waren aan de rechterkant bloemperken, die gedeeltelijk voor de verbreding van de straat het veld moesten ruimen. De schrijfwijze van deze straatnaam speelde ook de fotograaf van de afbeelding parten.

56. De MI. P.N. Arntzeniusweg, die evenwijdig loopt aan de Pythagorasstraat, dateert van dezelfde tijd. Deze straat werd genoemd naar de man die van 1771 tot 1797 secretaris van Watergraafsmeer was. Hij heeft de plechtigheid van de eerstesteenlegging van het Rechthuis op 18 juni 1777 opgetekend. Deze voortreffelijke rechtsgeleerde woonde onder andere op de hofstede "Werk en Rust", dicht bij het Maliehuis (aan het einde van de tegenwoordige Van 't Hofflaan). Ook de naar hem genoemde straat raakte door de toename van het verkeer de voortuintjes kwijt.

Vi.. TERGJu..An5~1 ' ER.

57. De Langeweg sloot Watergraafsmeer aan de oostzijde af. Hij verbond de Linnaeuskade met de Kruislaan en hij werd in 1922 tot Archimedesweg omgedoopt. Op de achtergrond stond tot 1956 de bekende watertoren, waarvoor op 15 maart 1889 de eerste steen werd gelegd. Dit gebeurde door de zoons van de heren Sabelson en De Waal. Deze toren leverde met zijn installaties ook gas, in het begin brongas, daarna Dawsongas en later oliegas. Het water, dat van een diepte van vijfendertig à veertig meter werd opgezogen, werd op de nabijgelegen terreinen in speciale inrichtingen ontijzerd,

58. Ook op deze foto van de Langeweg is de watertoren te zien. Het water werd gevoerd naar de bak boven een dertig meter hoge toren, die 365.000 liter water kon bevatten. Toen Amsterdam zich over de Meer ontfermde, raakte ook de watertoren buiten gebruik. De bewoners van de Langeweg poseren met leerlingen van de fröbelschool voor de fotograaf. Rechts staat de uitgever van "De Nieuwe Meerbode", de heer A.Th. Pappadopou1u. De foto werd in 1906 genomen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek