Watergraafsmeer in oude ansichten deel 1

Watergraafsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.H. Kruizinga
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1319-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Watergraafsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

59. Nog een foto van de Langeweg (Archimedesweg) in de richting van de Linnaeuskade. Aan het profiel van de straat is niet zoveel veranderd. Nieuw voor die tijd (rond 1900) waren de houten serres (afdakjes) boven een gedeelte van de tuin. Tal van bekende personen woonden op de Langeweg. We denken hierbij aan de schrijver A.M. de Jong, de redacteur van "Het Volk" J.F. Anersmit, G.R. von Diepenbrock, rector van de Kaiser Wilhelm Schule, professor Noteboom, de familie Citroen, diamantairs, Polak, Bijl en Albert Hahn, de politieke tekenaar. Zijn atelier, Archimedesweg 49, is nog lange tijd intact gebleven.

.,

"

~.

. .

/' .~ ";

. . .~'!"'~ ...

60. De Archimedesweg gezien van de Hogeweg omstreeks 1929. Het rijtje oude huizen links dateert van het begin van deze eeuw. De huizen op de linker hoek zijn nog niet gebouwd, terwijl aan de overzijde "moderne" woningen verrezen. Op de achtergrond arriveert bus A, die de verbinding onderhield met de stad. Geheel links voert een weg naar de spoorwegovergang, waarover men de Indische Buurt kon bereiken.

61. We zijn terug op de Middenweg waar de Gooise Stoomtram zojuist de halte bij de Hogeweg heeft verlaten om zich naar de stad te begeven. De N.V. Gooise Stoomtram werd op 17 december 1880 opgericht. De feestelijke opening van het eerste baanvak Amsterdam-Diernerbrug, een afstand van vijf kilometer vond plaats op 17 mei 1881. De lijn bereikte op 2 juli 1881 Muiderberg en op 20 augustus Naarden. Met de opening van de lijn Naarden-Laren via Crailoo, op 15 april 1882, was de tramweg met een totaal van 37,5 kilometer voltooid. Op 15 oktober 1939 werd deze tramdienst opgeheven en dat betekende het einde van de "Gooise Moordenaar", zoals deze tram in de volksmond heette.

62. Op deze foto is het hoofdkantoor van de Gooise Stoomtram (rechts) goed te zien. In latere dagen bevond zich hier het kantoor van de Sparcentrale. Het huis van burgemeester J.W. de Wit is ingericht tot winkel en daarvoor leidden de rails naar de remise. Op de achtergrond de ingang van de Hogeweg. Waar de bomen eens stonden bevindt zich nu het benzinestation. Let u ook op de oude stadslantaarn?

)Yliddenweg. flmsterdam - Oud Watergraajsmeer.

63. De Middenweg ter hoogte van de huidige Linnaeusdwarsstraat. Een oude benaming voor deze straat is Hibsekrib. Deze straat werd omstreeks 1850 aangelegd en werd naar de bouwer van het eerste huis aldaar, J. Ipsen, Ipsenstraat genoemd. De bevolking van deze straat nam het leven gemoedelijk op. Er was nogal eens een feestje en dan dansten de bewoners rond in wijde baaien broeken, .Jupsen" geheten. De overige Meerbevolking sprak dan ook spoedig van de Hibsekrib, een straatje met een eigen karakter. Op de hoek bevindt zich nu het café "Nieuw Rozenburg".

64. Tijdens de Onafhankelijkheidsherdenking in 1913 werd ook in de Hibsekrib feestgevierd. De bewoners hadden voor de ingang van hun straat een met groen en bloemen versierde erepoort opgericht, waarin 's avonds lampions brandden. Het feestcomité zit op de voorgrond, gedekt met een strooien dakje, een pet of een hoed. Geheel rechts zit de populaire burgemeester J.W. de Wit; geheel links staat een figuur met steek die Napoleon moet voorstellen. Op het balkon rechts staat de zoon van de caféhouder die het bekende café "Oud-Rozenburg" (nu "Nieuw-Rozenburg") beheerde.

/

Middenweg

Watergraafsme

tlitJ:. H. Gr~~rius Jr._ 2e r, Swlo:deustT. 7_ Aruat.

65. De Middenweg met links de ingang van Frankendael. De huizenrij aan de rechterzijde is nog niet volgebouwd. Hoewel het trottoir aan de rechterzijde reeds is aangelegd, ontbreekt het nog aan de linkerkant. Wel liggen er sinds 1880 de rails van de Gooise Stoomtram. Ook de bierwagen, die de verschillende café's van het geestrijke vocht gaat voorzien, is op dit plaatje vereeuwigd. Bij wijze van uitzondering is er voor de ingang van Frankendae1 een lantaarn geplaatst.

Midden", eg.

W Á TERGRA AFS)JEER.

66. De Middenweg gezien in de richting Diemen, met rechts de ingang van Frankendael. De "gaten" tussen de huizen zijn inmiddels aardig opgevuld en het trottoir aan de rechterzijde is gereed. De Gooise Stoomtram nadert de halte aan de Hogeweg, terwijl twee heren rustig op de rijweg converseren.

67. Veel laag gebouwde huizen langs de Middenweg werden omstreeks 1930 afgebroken. Zo ook dit huis tegenover Frankendael. Op de achtergrond de in 1929 geopende roomskatholieke kerk Martelaren van Gorcum op het Linnaeushof.

Uitg. C.

cJYtiddenweg, Watergraafsmeer.

68. De huizen langs de Middenweg tegenover Frankendael hadden nog voortuintjes, die door de verbreding van deze verkeersader moesten verdwijnen.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek