Watergraafsmeer in oude ansichten deel 2

Watergraafsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.H. Kruizinga en J.A.M. van Deudekom
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5102-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Watergraafsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

.1iddem'eg-Rechthui

9. Terug naar de ingang van Watergraafsmeer bij de Oetewalerbrug, waar van 1660 de herberg het Rechthuis furore maakte en waar sinds 1771 het huidige gebouw de belangstelling trekt. Het was de plaats waar men zich liet fotograferen, hoewel op de achtergrond de Gooise Stoomtram nadert.

}Y1iddenweg. flmsterdam - Oud Watergraafsmeer.

10. De Middenweg werd steeds drukker en er reed zelfs een bus door de Meer. Het is het enige gemotoriseerde vervoermiddel op deze afbeelding, waarop links twee veldwachters te fiets surveilleren. Bus A onderhield toen nog de verbinding tussen de Nieuwe Oosterbegraafplaats en het Leidse Bosje. De bijnaam van deze buslijn was de Kraaienknip, naar de aansprekers (kraaien) die van deze buslijn vee! gebruik maakten.

11. De reeds genoemde Gooise Stoomtram komt over de Oetewalerbrug op weg naar de halte bij de Hogeweg. Een bakkerskarstaat gevaarlijk dicht bij de rails en de Gooise zal daar luid bellend op wijzen. Enkele voetgangers kijken naar de afloop van deze verkeerssituatie. Vele winkels hebben zonneschermen en de ingang van de Wakkerstraat is zichtbaar.

12. De Middenweg op een vroege zondagmorgen: totaal uitgestorven. De rails van de Gooise liggen er onbereden bij en alles ademt een grote rust. Naar de oorzaak van dit vreemde natuurverschijnsel kunnen we slechts gissen. Rechts is de ingang van de Hogeweg.

Middenweg bij Ringdijk. W.A.TERGRA..A.F MEER.

13. Dertien voetgangers, twee fietsers en een kinderwagen bevolken omstreeks 1900 de Middenweg, vlak bij de Oetewalerbrug. Opvallend zijn zowellinks als rechts de brede trottoirs met de nog jonge bomen. Tussen het Rechthuis en het cafe Oostindie links ligt nog een onbebouwd terrein, waar in onze dagen de Amrobank gevestigd is.

Cafe - Restaurant "Oost - lndie", Watergraafsmeer

Midde.n",e!" 6 - 14 Te.lenhnnn !;~

14. Aan de Middenweg 6-14 lag sinds 1911 het eerste en lange tijd het enige verenigingsgebouw van de Meer, cafe-restaurant Oost- Indie, annex concertzaal. Daar werd op 3 september 1913 tijdens de onafhankelijkheidsfeesten een herdenkingsdienst georganiseerd waarop burgemeester De Wit de feestrede uitsprak. In de concertzaal zong mejuffrouw Bertels, speelde het fanfarekorps "Kunst na Arbeid" en oogstte het dubbel-gemengd kwartet J.B. Bach grote bijval.

Concertzaal Cafe

Watergraafsmeer

15. In de concertzaal was plaats voor 240 toehoorders, die op ronde rotanstoelen zaten. Het decor werd gevormd door een Italiaans tafereel waarover zelfs in de stad werd gesproken. Cafe Oost-Indie werd in 1935 gesloten om plaats te maken voor de Veenendaalse. Ook de bioscoop "Bio" die in 1951 werd geopend sloot zijn poorten op 5 januari 1975. Reeds in 1916 was er naast de zaak van Korff een bioscoopje waar (zeer) stomme films werden gedraaid.

16. De naar burgemeester mr. J.P. van Medenbach Wakker genoemde straat is de eerste zijstraat van de Middenweg. In deze vanouds druk bevolkte winkelstraat deed de rijtuig- en autoverhuurder Thijmen Johannes Timmer sinds 1903 goede zaken. Op de linkerhoek floreerde de zaak van Jamin en rechts had de firma Proeskie een goede naam. Schilders en behangers, drukkers en bloemisten verdienden in deze straat een royale boterham.

17. Oorspronkeli jk was het niveau van deze straat verschillend. Voorbi j de eerste hervormde kerk in de Simon Stevinstraat kwam men omstreeks 1920 via een stenen trapje in de Comelis Drebbelstraat en het hogere gedeelte van de Wakkerstraat. Rechts was de kleuterschool Tryfosa gevestigd. Na de annexatie van Watergraafsmeer, in 1921, is er veel aan de bestrating gedaan.

18. Een straatfotograaf kon vroeger goede zaken doen. Via de scholen waar hij , .foto-briefjes" uitdeelde benaderde hij de kinderen die graag in groepsverband voor hem poseerden. Je moest dan weI goed naar het "vogeltje kijken". Deze jongelui werden op de hoek van de Cornelis Drebbelstraat en de Zacharias Jansestraat vereeuwigd. Een nam zelfs zijn autoped mee. Devijfde van linksop de voorste rij is een van de auteurs van dit boekje, J. van Deudekom.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek