Watergraafsmeer in oude ansichten deel 2

Watergraafsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.H. Kruizinga en J.A.M. van Deudekom
Gemeente
:   Amsterdam
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5102-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Watergraafsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Jan van Deudekom (geboren in 1926) kwam in 1940 in het bedrijf van zijn vader aan de Willem BeukeIsstraat 35. Op de foto staan links drie broodbezorgers en vijfbakkers; in de winkelopening poseren Cato van Deudekom-Thijssen, Lies van Putten en Jan van Deudekom. Met de bakkerskarren werd het brood door de gehele Meer bezorgd.

20. De namen van de straten tussen Wakkerstraat en Zacharias Jansestraat he etten oorspronkelijk anders. De Simon Stevinstraat werd Kerkstraat genoemd, de Comelis Drebbelstraat Kerklaan, de Zacharias Jansestraat heette naar Paul Kruger en de Willem Beukelsstraat naar Mich. Adr. de Ruyter. Na de annexatie van Watergraafsmeer in 1921, werden deze straatnamen bij Raadsbesluit van 22 maart 1922 veranderd in de huidige namen.

21. De eerste gereformeerde kerk van Watergraafsmeer stond aan het kerkepad (later Kerkstraat). Deze "boerenkoolkerk" werd in september 1891 in gebruik genomen. Zij bevatte 200 zitplaatsen en kreeg pas in 1894 een eigen predikant (dominee A.H. Gezelle Meerburg). Op 25 juli 1900 kon een nieuw kerkgebouw in gebruik worden genomen in de Simon Stevinstraat. Op de plaats van het oude kerkje kwam in 1900 de eerste christelijke school van Watergraafsmeer, die naar koningin Wilhelmina werd genoemd.

22. In 1910 kochten de Nederlands Hervormden de oude gereformeerde kerk aan de Simon Stevinstraat. In dit rustige kerkgebouw spraken de Amsterdamse predikanten graag. Zij het met uitzondering van een hunner, die nooit in de Meer wilde preken omdat deze kerk vroeger "gereformeerd" was. Toen er koperen kronen aangeschaft moesten worden kocht een trouwe kerkganger die van Carre.

23. De Zacharias Jansestraat, de tweede zijstraat van de Middenweg, heette tot 1921 Paul Krugerlaan. De naam herinnert aan de Zeeuwse brillenslijper (1580-1620) die samen met Camelis Drebbel en Hans Lipperhey iets met de uitvinding van de verrekijker te maken had. In deze straat stand tot 1972 de Rehobothkerk.

24. De Rehobothkerk, aan het einde van de Zacharias Jansestraat, werd in 1908 als derde gereformeerde kerk onder leiding van architect Tj. Kuipers gebouwd. De bouwkosten bedroegen f 47.500 en tot 1972 herinnerde een gevelsteen in de noordmuur aan de eerstesteenlegging op 2 september 1907. Bouwvalligheid was oorzaak van de afbraak van deze kerk in 1972.

25. Voor f 1100 werd in 1902 een bijkantoor van de posterijen gebouwd op de hoek Middenweg-Hogeweg. In 1923 werd een pand aan de Bredeweg in gebruik genomen en in 1931 kwam het derde postkantoor Middenweg 56 gereed. Rechts daarvan was de boekhandel van K.L. Lintvelt, die na een 40-jarig bestaan in 1965 werd opgeheven. Boven het postkantoor woonde de domineesfamilie J. Dijk. Het postkantoor werd in 1960 afgebroken voor de aanleg van de Kamerlingh Onneslaan.

26. Watergraafsmeer kan bogen op het bezit van de laatste hofstede in de hoofdstad, Frankendael, Middenweg 128. Veel is er reeds over deze buitenplaats, die van 1660 dateert, geschreven en nog in onze tijd brengt het voortbestaan vele pennen in beweging. Tijdens de Edison-lichtweek, oktober 1929, baadde ook Frankendael in een zee van licht.

27. Naast Frankendael stond tot 1938 Huize Pericles, bewoond door de heer J. Egeman, die in de wandeling de "peperkoning" werd genoemd. Hij was niet aIleen een van de oprichters van Ajax, maar hij deed ook veel goed. Hij verkocht zijn villa in 1938 aan het fonds kerkbouw van de Nederlands Hervormde Kerk, die er onder leiding van if. G. Friedhoff de Emmakerk bouwde.

28. Voor de Emmakerk legde de heer W.N. Rakers in 1938 de eerste steen en samen met de heer L. Bijl de gedenksteen aan de voorzijde van de kerk. Het terrein is stedebouwkundig mooi gelegen op de kruising van Middenweg en Nieuwe Weg (nu Wethouder Frankeweg), welke laatste onder de naam Hugo de Vrieslaan naar het Amstelstation werd doorgetrokken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek