Wateringen in oude ansichten deel 1

Wateringen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4147-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wateringen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

"Waar vindt men in heel ons N eerland Zulk een schoon en vruchtbaar oord?"

L. van Ollefen, 1793

Z6 moet dan Wateringen aan het einde van de achttiende eeuw zijn geweest. Dit Westlandse dorp heeft sindsdien wei een grondige gedaanteverandering ondergaan. En dit geldt in het bijzonder van de afgelopen zeventig jaar. Wat zouden onze overgrootouders verbaasd zijn, als zij het huidige Wateringen en niet te vergeten de dorpskom Kwintsheul eens konden zien! Nil (1971) 13'.557 inwoners: het vijfvoudige van het inwonertal rond 1900. Verdwenen is het drukke gewoel van tuinders en kooplieden in de groenteveiling, waar de Wateringse tuinbouwprodukten verhandeld werden; begin 1970 is het .terrein van actie naar de nieuwe veiling "Westland-Noord" onder Poeldijk verplaatst.

Verdwenen is ook de dorpsherberg "De Roscam" op het Plein - reeds in 1609 genoemd -, welk etablissement jaren lang fungeerde als rechthuis van Wateringen. In grootvaders tijdheette het "Ten Hoek". In 1921 werd het ingericht tot raadhuis. Toen in 1939 een nieuw raadhuis was gebouwd, werd de voormalige "Roscam" gesloopt.

Verdwenen is de oude pastorie naast de hervormde kerk, de smidse met "travalje" v66r dat kerkgebouw en eveneens de rustieke gracht langs de Herenstraat met zijn ve1e bruggetjes.

Wel staat nog aan de Heulweg de uit 1869 daterende

korenmolen "Windlust", echter in de loop der jaren gehavend en "ontwiekt" (gelukkig bestaan er plannen voor een volledige restauratie).

Het gereformeerde kerkje aan deze weg, in 1911 gebouwd, is in 1963 bedrijfsruimte geworden, nadat aan de Pieter van der Plasstraat een nieuwe kerk was gebouwd.

Ook het bejaardencentrum Huize Sint-Jan aan de Herenstraat en de St.-Mariastichting te Kwintsheul zullen weldra aan hun bestemming onttrokken worden, als het nieuwe bejaardencentrum "De Ark" in gebruik wordt genomen.

Het in 1922 gestichte VIOS-Autobusbedrijf (waaraan de naam Lipman onverbrekelijk verbonden is) onderhield v66r de Tweede Wereldoorlog geregelde lijndiensten op de omringende plaatsen. Ook dit is verleden tijd geworden. Als toerbedrijf geniet het nog steeds een uitstekende reputatie.

Neen, het dorp van de huidige, actieve burgemeester dr. M. P. A. Meissen is niet meer het stille, bekoorlijke dorpje uit de dagen van onze grootouders, al heeft het wei een eigen karakter gehouden.

Van dat oude Wateringen en Kwintsheul poogt dit album een beeld te geven. Tenslotte: veel dank aan hen, die zo vriendelijk waren, ons voor dit doel foto's en gegevens afte staan.

met Hervormde Kerk. W A TERINGEN.

Het Plein, vanouds het centrum van Wateringen, met de vijftiende-eeuwse kerk, die in 1572 naar de hervormde gemeente is overgegaan. V oor de kerk de uit de zeventiende eeuw daterende smederij, sinds 1835 door verschillende generaties Lipman gedreven. In verband met de reconstructie van het dorpsplein werd de smidse in 1936 afgebroken.

Pllen. Wateringen.

Aan de overkant van het Plein stond het "Huis ten Hoek", voordien bekend als "De Roscam". In 1921 werd het huis door het gemeentebestuur aangekocht en als raadhuis ingericht. Het oude raadhuis werd logement ("Het Wapen van Wateringen"), De huisjes rechts (de "Zeven Plagen") zijn reeds lang verdwenen. Hier dreef onder andere de heer Dijkshoorn een handel in kruidenierswaren, tabaksartikelen, klompen, etc.

Wa!eringen. Gemeentehuis

Het "Huis ten Hoek", hier in zijn rol van gemeentehuis (1921-1939). In 1939 werd het huis in verband met verbreding van de provinciale weg Wateringen-Naaldwijk afgebroken. Links (aan de zijde van de Heulweg) was de secretarie en de trouw-/raadzaal.

Het VI0S-Autobusdiensten- en Touringcarbedrijf began in 1922 met een Ford op massieve banden een lijndienst Kwintsheul-Wateringen-Rijswijk, en breidde het dienstennet over het gehele Westland uit. Op de foto de autobus, die sinds 1924 de verbinding met 's-Gravenzande en Delft onderhield.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek