Wateringen in oude ansichten deel 2

Wateringen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.N.M. van Leeuwen
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4322-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wateringen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Oodefnde - 'Wafer;nllen

19. Een vertrouwd beeld van vele generaties is de vaart die door het dorp heeft gelopen. Het restant hiervan wordt op dit moment gedempt. Aan de linkerzijde het hek dat toegang gaf naar het huis van Harrie Zuiderwijk. Rechts woonde Toon van Zwet, die instrumentmaker was, dan kwam het tuindershuis van Nic. Duynisveld en in het achterste huis woonden Jaap Reygersberg en Gerrit van der Hut. Op deze plaats is nu het autobedrijf van de firma Bakker gevestigd.

20. Een fraaie opname van de Wateringse veiling. Deze 1aat ons even terugkijken hoe onze grootouders naar de veiling gingen. Dit gebeurde voor het merendee1 via het water, maar zoals ons de foto 1aat zien, is er ze1fs a1 van "sne1verkeer" sprake. De afdeling Wateringen werd opgericht op 11 mei 1889 met elf 1eden. In het begin werden de veilingen om beurten in een herberg in Wateringen en Kwintsheu1 gehouden, later ook in de ko1fbaan van het "Huis ten Hoek". In 1899 veilde de afdeling voor het eerst in een eigen veilinggebouw en in 1932 kreeg het de beschikking over een nieuwe veiling, die achter de oude veiling was gebouwd.

21. Evenals bij aile Westlandse veilingen hoorde ' uiteraard ook hier een veilinghaven. Dit was een eerste vereiste voor het goed functioneren van een veiling, omdat het merendeel der produkten per schuit aangevoerd moest worden. Dit gaf vooral in de zomermaanden, als de haven volledig "bezet" was, een prachtig schouwspel. De veiling met haven is niet meer als zodanig in gebruik, want sinds 2 januari 1970 veilen de Wateringse tuinders te Poeldijk, waar de grootste groente- en fruitveiling van ons land op die datum ging draaien.

22. De bewaarschool van de zusters aan de Kerklaan, de tegenwoordige Julialaan, in 1904. We zien telkens van links naar rechts, bovenaan: Anton van der Wilk, M. Verbraeken, dan een jongen en een meisje van de familie Van Wingerden, Marie van Schie, Cor Volkering, een jongetje Vis en Piet Krijger, Tweede rij: L. Veenman, jongetje Grootendorst, Jaan Plat, Mina van der Zijden, Greet de Groot, Jan van Leeuwen, jongetje Veenman, Rien van der Rut en W. Smit. Derde rij: Alida Onings, Ina de Leeuw, Jaan van der Huysen, Lina van Vliet, Nic, Duynisveld, Anna Eigermans, Koos Solleveld, Ben Krijger en Jan Eigermans. Vierde rij: A. Tangel, Dora van der Akker, Anna van der Doef, Harrie Duynisveld, Sjaan Duynisveld, Arie Jutte en Frans van der Kraan.

23. De Poeldijkseweg ter hoogte van de Uithoflaan was in de jaren twintig nog maar een smalle landweg. Autoverkeer van betekenis was er nog niet. Ret beeld in die tijd bestond voomamelijk uit fietsers en voetgangers. Aan de linkerzijde het hek dat toegang gaf naar de tuinderij en woning van de familie Van Leeuwen. De dichte rijen bomen dienden voor de gewassen als beschutting tegen de zeewind. Rechts het platte bruggetje naar de Uithoflaan.

WeD naar Poefdiji - WafennDen

;/

24. De landelijke weg van Wateringen naar Poeldijk, zo'n kleine zeventig jaar geleden gekiekt. Ret is de tegenwoordige Willem Driestraat. Maar in het verleden was het de Poeldijkseweg tot aan de Kerklaan. Men ging in die tijd over de Korte Noordweg, via de oude tol, naar Poeldijk. De Provinciale weg moest nog worden aangelegd; dit zou ongeveer twintig jaar later ziin beslag krijgen, Toen de Provinciale weg tot stand kwam werd deze weg omgedoopt in Willem Driestraat.

UJATERJn6En. - Heerestrcct met postkantoor.

25. De schilderachtige vaart langs de Herenstraat ter hoogte van het postkantoor, dat links in het witte gebouw gevestigd was. Als men zo'n foto bekijkt is het eigenlijk jammer dat er van al dat romantische niets meer is overgebleven. Maar deze Herenstraat zou toch wel te veel obstakels hebben gehad voor het drukke verkeer van deze tijd. lets is nog hetzeIfde gebleven als vroeger: de Herenstraat is nog steeds Waterings belangrijkste winkeistraat en zal dat ongetwijfeld in de toekomst ook blijven.

!J{euesz'ra(l/ - Wafer;nllen

26. De Herenstraat heeft door zijn lengte vele mooie dorpsgezichten opgeleverd. Hier zien we deze straat nog eens kort na de Eerste Wereldoorlog. Rechts het cafe van Aai van Es, waar men ook heerlijke koffie kon "krijgen", daarnaast de textielhandel van de familie Van der Doef. De heer Van der Doef was ook .Japjesrnan" en liep als zodanig de hele buurt af, terwiji zijn vrouw voor de winkel zorgde, Het hoge huis was van de aannemer Sam weI, maar het heeft ook nog dienst gedaan als burgemeesterswoning. Links staat het oude koetshuis van burgemeester Van der Does de Willebois, die rond de eeuwwisseling eerste burger van Wateringen was.

27. Zo zag de Herenstraat er omstreeks 1935 uit. Langs het water is nu een goede beschoeiing gemaakt, ten einde de verkeersveiligheid te verhogen, wat niet overbodig was. Links ziet men Coba van Zanten-Geuze, die met haar man een winkel in tabaksartike1en dreef. Het echtpaar Van Zanten, dat kinderloos was gebleven, stond in de buurt bekend om zijn prachtige katten en katers. Vandaar ook dat Coba van Zanten-Geuze hier pronkt met een van haar lievelingsdieren. Op de achtergrond het inmiddels afgebroken bejaardentehuis "Huize Sint Jan".

28. De onafhankelijkheidsfeesten in 1913 werden in Wateringen op grootse wijze gevierd. Er werden velerlei festiviteiten georganiseerd. We zien hier op de Heulweg een grote optocht van de schooljeugd, vooraan met vlaggen en sjerpen de meisjes, die zich begeven naar het centrum van het dorp. In hun midden het fanfarekorps "De Ster", de voorloper van het huidige korps "De Phoenix". Op de achtergrond de school voor christelijk onderwijs, die later de Pieter-van-der-Plasschool genoemd zou worden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek