Wateringen in oude ansichten deel 2

Wateringen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.N.M. van Leeuwen
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4322-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wateringen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

WATERI~GEX.

Kerklaan,

t:itg. O. J. v , d. Horst.

29. De zeer smalle Kerklaan in 1903. Doordat de Kerklaan en de Herenstraat zo bijzonder smal waren is Wateringen waarschijnlijk altijd van het tramverkeer verstoken gebleven. Kort na de eeuwwisseling werd er een commissie benoemd ter bevordering van de spoorwegplannen in Wateringen. In deze commissie had den zitting de heren J.H. van Uffelen, J.D. Hoek, H. Zwinkels, P.J. Vellekoop en H. Ammerlaan. Al deze plannen ten spijt is er nooit iets van terecht gekomen. De huizen links op de foto zijn al tientallen jaren uit het dorpsbeeld verdwenen. Het hekje gaf toegang tot de pastorie van de hervormde kerk.

Kerklaan. WATERINGEN.

30. Het begin van het VIOS-bedrijf: de rijwielzaak aan de Kerk1aan. Piet Lipman wist in 1920 ook al goed wat rec1ame maken was, getuige een advertentie uit die tijd. Wien Westlands bloed door de aderen vloeit, berijdt een Westlands merk. De fiets, die het meest tot kopen boeit, is een V.I.O.S. mooi en sterk, Ga dan ook een v.I.O.S. berijden, dat zal nooit tot spijt leiden. Werkelijk zijn zij te beklagen, die zicb op een ander merk wagen. Op het bord staat te 1ezen: moffel-nikkel-verhuur en reparatieinrichting van rijwielen.

31. Een idyllisch plekje van het vaartje dat langs het Kerkpad stroomt. Dit Kerkpad he eft de laatste honderd jaar verschillende keren een andere naam gekregen. Tegenwoordig heet het de Julialaan. Hoog boven de heesters en de bomen rijst de ranke toren van de kerk van Sint Jan de Doper. Het bruggetje gaf toegang tot de kosterswoning, die in latere jaren afgebroken werd. In de graskant twee jongens die, getuige hun houding, de fotograaf moe ten hebben opgemerkt. Deze foto werd gemaakt enkele jaren na de ingebruikname van de kerk.

y,Jaleringen ];rj aet Xc r. k. ..? ~J

Pbot. H, '0011

32. Het gereformeerde kerkje van Wateringen-Kwintsheu1 aan de Heulweg. Deze foto werd gemaakt in 1925. De eerste dienst van de Gereformeerde Gemeente werd gehouden op 5 december 1909 in de open bare school te Wateringen, die aan het begin van de Herenstraat stand. Het kerkje dat omstreeks 1910 gebouwd werd was spoedig te klein, zodat het reeds na amper twintig jaar uitgebreid moest worden. In 1963 is een gehee1 nieuw en vooral grater kerkgebouw aan de Pieter van der Plasstraat in gebruik genomen. Naast de kerk ziet men de pastorie. Het kerkje doet nu, zij het zonder torentje, dienst voor de firma Kleer, die er een grossiersbedrijf in salades in heeft gevestigd,

33. De gereformeerde inwoners van Wateringen-Kwintsheu1 behoorden rond 1900 kerkelijk onder Loosduinen, maar zij genoten gastrecht in Naa1dwijk. Op 27 juni 1909 kreeg men de verheugende mededeling dat er in Wateringen godsdienstoefeningen gehouden mochten worden. Op deze foto, die ongeveer zeventig jaar oud is, zien we rechts over de brug het huis van de families Valk en Van der Berg, waarin voor de instituering van de kerk huisdiensten werden gehouden.

34. De Wilhelminastraat aan het begin van de jaren dertig. Deze straat vormde, samen met de Julianastraat, de eerste "buitenwijken" van Wateringen. De jongens konden rustig gaan staan voor het plaatje, van verkeer hadden zij geen last. De huizen achter de bomen werden hier het eerst gebouwd, deze dateren nog van voor 1920. De overzijde werd enige jaren later voorzien van woonhuizen.

35. De mooie hoefsmederij aan het Plein laat ons de travalje zien terwiil er hard wordt gewerkt. Men is bezig met het beslaan van een paard (= voorzien van nieuwe of andere hoefijzers). Deze smederij werd in 1835 door Jan Lipman gekocht en is daarna steeds in handen gebleven van de familie Lipman. Jan Lipman, die gehuwd was met Maria van der Lely, stierf rond 1873. Achter de smidse de eeuwenoude, eertijds katholieke kerk, die in de zestiende eeuw overging naar de Hervormde Gemeente. Deze opname dateert van omstreeks 1905.

Wateringen

Plein met Prot. Kerk

36. De oude pastorie der Nederlands Hervormde Gemeente staat hier in de schaduw van de al even oude bomen aan het Plein. De van 1853 daterende pastorie is afgebroken en op praktisch dezelfde plaats staat nu het raadhuis van Wateringen, waarvoor de bouwopdracht in januari 1938 aan de firma Baaten te Waspik in Noord-Brabant werd gegeven. Uiteraard is er een nieuwe hervormde pastorie gebouwd aan het Plein vlakbij de kerk. De foto is gemaakt aan het begin van deze eeuw.

37. De hele christelijke school met onderwijskrachten vereeuwigd voor het oude schoolgebouw, dat in 1904 geopend werd en waarvoor Pieter van der Plas zoveel gedaan heeft. Van der Plas jr. (1839-1903) was eerst ouderling en later, tot aan zijn dood in 1903, president-kerkvoogd. Daar hij geen kinderen had schonk hij een groot deel van zijn vermogen aan de kerk, die mede daardoor wat gernakkelijker aan haar verplichtingen kon voldoen. Hij he eft samen met dominee Pieter Giisman geijverd voor de oprichting van deze school. Bij de verbouwing van de hervormde kerk in 1936 heeft het gymnastieklokaal van de school dienst gedaan als kerkgebouw.

38. De Wateringse vaart langs de Heulweg, even voorbij de brug aan de Dorpskade. Rechts over de brug woonde Frans de Groot, die een meelhandel had. Toen deze foto omstreeks 1928 gemaakt werd, was het nog een drukte van belang in Westlands wateren, zowel door de schippers die hun brood op het water moesten verdienen, als door de tuinders die er vooral 's morgens vroeg veel gebruik van maakten om hun produkten naar de veiling te brengen. Dit water is nu gedempt, maar de vaarten die het Westland nog wel rijk is worden nu veelal bevaren door plezierjachten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek