Wateringen in oude ansichten deel 2

Wateringen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.N.M. van Leeuwen
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4322-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wateringen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De bewoners van de Herenstraat hebben zich fraai uitgedost om zo goed rnogelijk op het "plaatje" te komen, maar het was dan ook pas circa 1900. De dame vooraan is getooid in de karakteristieke klederdracht met natuurlijk het kapje. De vrouwen hadden een "Zundagse en een Doordeweekse" kap (muts). De meeste vrouwen droegen een zogenaamde "mopmuts". Over het zwarte ondermutsje kwam het mooie exemplaar. De doordeweekse mutsen waren gemaakt van het wat grovere "pietekant". Bij rouw werd een muts gedragen van effen tule. De kap had wel iets weg van de kap die in Scheveningen gedragen werd.

┬ĚL

~:'-.-...:-::1=-- ~

?... - =.

em

40. Een aardige foto van het Wateringse Plein in de periode dat de Kerklaan verbreed werd, omstreeks 1930. Op het bord dat aan de boom bevestigd is staat te 1ezen "weg Wateringen-Poeldijk voor doorgaand verkeer afgesloten". Op de achtergrond de huisjes die door de Wateringers "De Zeven Plagen" werden genoemd. Op het hoekje was de kruideniers- en sigarenwinkel van de familie Dijkshoorn en daarnaast was een cafe dat bekend stond onder de fraaie naam "Het Nakende Kind", dit was tevens een snoepwinke1tje.

41. Overal in het Westland werden de geve1s van de schuren en zeker de aanwezige muren benut am er meesta1 perebomen tegenaan te p1anten. Deze werden dan keurig naar boven ge1eid, wat in het voorjaar een prachtige bloesern te zien gaf. Dit "bloesem"plaatje, dat gemaakt werd op het bedrijf van Jan van Leeuwen aan de Poe1dijkseweg, dateert van omstreeks 1930. Naast de schuur zien we tuinder Van Leeuwen met zoon en dochter en een werknemer. Op de voorgrond een "berrie" waarvan vee1 gebruik in de tuinderij werd gemaakt voor intern transport. De "berrie" is nu nog te bewonderen in een tuinbouwmuseum.

42. De kleine huisjes aan de Korte Noordweg, in de omgeving van de oude tol, omstreeks 1930. Links woonde de familie Van der Zalm en later Staay, Ret huis ernaast, met de mooi geleide pereboom er tegen aan (van het heerlijke soort calebasse), was van Maarten de Winter. Rond 1930 vestigde zich hier Piet Opstal, die een snoepwinkeltje had. Zelfs kon er in de avonduren een flesje bier gedronken worden. Waren er twee of drie jongens uit de buurt in het kleine "kroegje" dan riep de echtgenote al vanuit de achterkamer:

"Ken je het an vader? " Enkele tientallen jaren geleden ziin de huisjes afgebroken.

43. Een gedeelte van het fanfarekorps "De Ster" in 1908 gefotografeerd, na deelname aan de processie in Kevelaar. We zien op de bovenste rij, van links naar rechts: Arie Grootendorst, Jan Grootendorst, Bert van der Burg, Jan van der Hoeven, Klaas van Leeuwen, Jan van der Kley, Bert Hendriks en Jan de Kok. Onderaan: Klaas van der Burg, Toon Samwel, pastoor Petrus Finkenfliigel, David Hoek en Jan van der Zijden.

44. Een beeld van de nog landelijke Kerklaan, dat gemaakt moet ziin vanuit de toren van de hervormde kerk. Ret geeft' ons een zicht op een gedeelte van het wagenpark van VIOS (Vooruitgang Is Ons Streven). Aan het hoofd zien we de trots van het bedrijf: de reis-slaapwagen, met daarachter nog een tiental gewone bussen. Links op de achtergrond de huizen van de Julianastraat. Van enige vorm van tuinbouw is langs de Kerklaan al jaren niets meer waar te nemen. De foto is in de jaren dertig genomen.

De Kwak, Wateringeil.

45. Een unieke opname van de oude Kwak, de tegenwoordige Kwaklaan. Deze foto, die zo'n zeventig jaar oud is, zien wij in de riehting van de Noordweg. Ret was de tijd van de kopkassen met muur en de houten en de ijzeren lessenaar. De grote ontwikkeling van de glastuinbouw stond toen voor de deur. Reehts is het huis van de familie Van Santen, aan de overkant, nog juist te zien, het huis van Chiel van der Knaap. De rij bomen aan de reehter kant stond aan een stuk tot de Noordweg. De situatie is hier ter plaatse bijna geheel veranderd, aileen het huis van de familie Van Santen staat er nog,

46. Ben serre met druiven, eens "Westlands Roem", van Bert van Santen aan de Wateringse Kwaklaan in 1925. In die tijd hadden de tuinders nog hun eigen fust. Op de baseule staat een kistje druiven met de kwekersnaam erop. We zien van links naar rechts: Siaan, Marie en Tiena van Santen, dan mevrouw Martina van Santen-Verbeek, Rika en Jan van San ten. Op de knie bij de baseule tuinder Bert van Santen. Dit soort tafereeltjes komt in het Westland niet meer zoveel voor.

47. De Herenstraat in 1925, die niet meer te vergelijken is met de moderne winkelstraat van nu. Tijdens het burgemeesterschap van dr. M.P.A. Meissen is het aanzien van Wateringen wel sterk veranderd. De vaart, de prachtige hoge bomen en de bruggen, het is allemaal verleden tijd. Het op de achtergrond poserende groepje kinderen staat voor het postkantoor, dat enige jaren geleden als zodanig gesloten is en vervangen door een modern postkantoor, eveneens in de Herenstraat.

48. Een historisch plaatje van de Kerklaan omstreeks 1895. Men kon er rustig voor gaan zitten, haast hoefde men voor geen mens te hebben. Het vrouwtje aan de linkerkant draagt hier de kanten muts, wat in die tijd nog heel gebruikelijk was. Rechts woonde Duyvestijn, die een boerenbedrijf had. De huisjes behoren a1lang tot het verleden. Links staan nu dagelijks tientallen auto's geparkeerd, waarvan de inzittenden inkopen gaan doen bij het aldaar gelegen winke1centrum op het Plein.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek