Wateringen in oude ansichten deel 2

Wateringen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.N.M. van Leeuwen
Gemeente
:   Wateringen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4322-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Wateringen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Wateringen Pie:"

59. Het Plein in weI zeer rustige tijden. Deze foto, die gemaakt werd rond 1900, laat ons het "Huis ten Hoek" zien, hotel en stalhouderij van Jan de Boer. Dit was vroeger de herberg "De Vergulde Roscam". Het gebouw heeft een kleine twintig jaar dienst gedaan als gemeentehuis, alvorens het kort voor de Tweede Wereldoorlog werd afgebroken. Toen had de gemeente inmiddels de beschikking gekregen over een nieuw gemeentehuis.

60. Het twaalf-en-een-half-jarig jubileum van het VIOS-bedrijf werd op 1 januari 1935 door de gehele Wateringse gemeenschap op grootse wijze gevierd. Gelukwensen en bloemen kwamen uit aIle delen van het Westland en zelfs daarbuiten. Bij het koperen jubileum had het bedrijf vierenveertig autobussen en niet minder dan vijftig man personeel in dienst. Dat het bedrijf in die tijd ongekend populair was mag blijken uit het feit dat er zelfs een extra jubileumnummer van "De Westerbode", een thans opgeheven Westlands dagblad, ter ere van VIOS uitkwam. Op de foto vooraan Piet Lipman en echtgenote temidden van personeel en vele cadeaus.

WATERINGEN

Ambachtsweg

61. De stille Ambachtsweg in de jaren twintig was, de naam zegt het al, een weg waar veel ambachtslieden woonden. In de eerste jaren na de bouw van de woningen waren deze slechts bereikbaar via een bruggetje. De op deze foto aanwezige woningen zijn de oudste van de weg, de overzijde werd pas jaren later vol gebouwd. Van een kruispunt was toen ook nog geen sprake, het was toen nog de driesprong van Ambachtsweg-KerklaanNoordweg. De Ambachtsweg van to en was nog ver verwijderd van de grote stad, in tegenstelling tot nu. Wateringen .Jeunt" tegen Den Haag aan.

WATERINGEN

Ambacf1lsweg

62. Theetuin "De Rusthoek", in de jaren twintig gebouwd voor en beheerd door de heer Breitinger. Dit was een Duitser, die met een Hollandse vrouw getrouwd was. Later werd het overgenomen door de heer Moor en nu is het de in Wateringen bekende Huib Burgersdijk die er a1 sinds december 1951 de scepter zwaait. Veel wande1aars kwamen er in het verleden 1angs om even te pauzeren en een kopje thee of glaasje limonade te drinken. In latere jaren is het ook nog een druiveneetgelegenheid geweest. Was "De Rusthoek" vroeger een p1eisterp1aats voor de wandelaars, tegenwoordig is het een modern restaurant.

WATERINGEN.

Dorpsplein,

Uitg. C. J. s , d. Rout.

63. Een fraai doorkijkje in de Herenstraat, gezien vanaf het Plein. Geheellinks zien we een gedeelte van de oude bakkerij van de familie Roodenrijs. Dit bakkersbedrijf is al ongeveer honderd jaar oud en is daarmee een van de oudste bedrijven van Wateringen. Naast de bakkerij het levensmiddelenbedrijf van Zuiderwijk, dat ter verbreding van de Herenstraat moest worden afgebroken, waardoor de winkel van Roodenrijs op de hoek van het Plein en de Herenstraat kwam te staan. Duidelijk is te zien hoe ver en daardoor ook gevaarlijk de bruggen op de verkeersweg kwamen.

Wateringen

Ned. Hero. Kerk met Raadhuis

64. De hervormde kerk, vroeger een kruiskerk met een stompe spits, beheerst ve1e dorpsbee1den van het oude Wateringen. Op de achtergrond het to en juist in gebruik genomen nieuwe raadhuis, dat in moderne midde1eeuwse stijl, onder 1eiding van de Wassenaarse architect A.J. Kropholler, in 1938 werd gebouwd en waaraan een tienta1 jaren ge1eden een nieuwe v1eugel werd bijgebouwd.

65. Dat de Wateringers feest konden vieren laat deze foto nog eens duidelijk zien. Men kon met deze "Zeppelin" voor een dubbeltje van het Plein naar het feestterrein aan de Noordweg riiden, waar deze kiek oak gemaakt werd. We zien vanaf links: chauffeur Piet de Bok, Van Vliet, Cor Waayer, Han van der Kraan, Toon Vermin, Van der Blij, W. van der WeI, dan een viertal clowns die onherkenbaar vermomd zijn, Leen Bron, Willem Verbraeken, de als vrouw verklede is Piet Verbraeken, compleet met muts en naast hem ten slotte Ben Wessels. Het busje was geleend bij Droog in Naaldwijk en dit alles speelde zich af in 1936.

:""'"

~,,: 'J

' '.

Vitg-. A. J. Prins, Ddft.

66. Het Oosteinde even voorbij de huidige Kwaklaan omstreeks 1900. Het was nog een beeld van water, bruggetjes en voora1 rustige dorpstaferelen, Het gebouw aan de linkerzijde, waar twee dames zitten te genie ten van het ongetwijfe1d mooie weer, is het oude "Armenhuis", dat verkocht werd toen in 1928 het nieuwe bejaardentehuis "Sint Jan" geopend werd. Dit tehuis is inmiddels ook al weer herinnering geworden en heeft plaats moeten maken vo or het nieuwe bejaardencentrum "De Ark".

67. De fantastische preekstoe1 van de hervormde kerk aan het Plein. Deze eeuwenoude preekstoel moet tach wel een plaatsje hebben in een boekje over Wateringen. De dominee die op de kanse1 staat is de bekende Bernardus Cornelis Verhagen, die in 1934 is overleden. Het prachtige gestoelte, dat in de zeventiende eeuw vervaardigd werd, is afkomstig uit het Huis te Honselersdijk, Na de restauratie van de kerk in de achttiende eeuw is de preekstoel in de kerk van Wateringen gep1aatst. In de winter van 1884 heeft de schilder Willem Schaaf, die aan de Dorpskade woonde, de preekstoel gehee1 gerestaureerd en in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht.

68. Een van de bekendste bakkerijen van Wateringen is ongetwijfeld die van bakker De Groot. Deze bakkerij staat aan de Herenstraat, maar in het begin van deze eeuw werd dit gedeelte van de Herenstraat nag het Oosteinde genoemd. Bakker De Groot ging dagelijks met paard en wagen door Wateringen am zijn klanten van brood te voorzien. Op deze in 1917 gemaakte foto zien we van links naar rechts: Piet Onings, Jan van Dijk, Harry de Groot junior en Bets de Groot, met op haar arm Corrie de Groot. In de deuropening staat Greta de Groot. Op de wagen bakker Harry de Groot senior.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek