Weerselo in oude ansichten

Weerselo in oude ansichten

Auteur
:   H.J. Kollen
Gemeente
:   Weerselo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4486-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weerselo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Ked. Hm. Paslorie Weerselo

De hervormde pastorie van Weerselo op een zonnige dag in het jaar 1921. Oeze fraai gelegen pastorie op het Stift was vanaf 1921 tot en met 1930 de ambtswoning van Os. Jacob Koek, predikant te Weerselo.

13

Cafe n't Stitt" - Weerselo

14

Dit oude bierhuis was in de jaren voor de oorlog een bekende pleisterplaats voor dorstige zielen. Het cafe met winkelbedrijf is in de loop der jaren enkele malen verbouwd en is nog steeds eigendom van de familie H. Huizink. De man met hond is de gemeenteveldwachter H. Waayerink. Links naast hemjachtopziener D. Pasman. Zij stelden soms een jeugdige delinquent voor de keus met de vraag wat hij liever had: een verbaal met de pen of met de gumrnistok, gedachtig aan het oude Woord waar geschreven staat: "De roede is voor de weerbarstige, hij zal daaraan geenszins sterven".

Bij het zien van deze oude schoolfoto uit 1921 denken wij misschien met verlangen terug aan onze eigen kinderjaren. Zie hen daar bijeen op het plein voor de katholieke lagere school te Weerselo. Allen in het "beste pak", terwijl een van hen het bord mag vasthouden. Geheel rechts: .meester" G. J. Wijfker, hoofd van deze school, links naast hem meester H. F. A. Bijen.

15

16

Op deze foto het St.-Josephgesticht te Weerselo in het prille begin van haar bestaan. Op 29 april 1925 deden vijf zusters Franciscanessen uit Denekamp haar intrede in het toen nog bescheiden gebouw. Zij deden prachtig werk in de verpleging, het onderwijs en de bejaardenzorg. Na enkele jaren al moest het aantal zusters worden uitgebreid. In 1956 werd het bejaarden-centrurn belangrijk vergroot en gemoderniseerd om de bejaarden een goed tehuis te kunnen geven. Ook nu gaat het werk van de zusters door. In hun tehuis, op school en in de wijk is er dankbaarheid en waardering voor de inzet van de Weerselose kloostergemeenschap.

Cafe "de Belt" - Koren- en Houtzaagmolen - Weerselo.

De standerdmolen op deze foto van 1912 stond eertijds in Hengelo op de plaats waar thans het station is gesitueerd. In 1860 werd de molen gesloopt en verkocht aan H. Huizink, winkelier te Weerselo. Deze liet de prachtige molen weer opbouwen op de "Belt" te Weerselo, waar zijn bedrijf was gevestigd, De standerdmolen werd gebruikt als koren- en houtzaagmolen. Injuli 1923 werd de zeldzame oude molen afgebroken en in percelen verkocht. Bij de sloop kwam een oude eiken balk te voorschijn, waarin het bouwjaar van de standerdmolen was gebeiteld, zijnde 1648. Op de foto van links naar rechts de personen: B. R. K. Huizink, hoofd van een school te Raalte, J. G. W. Huizink, de tegenwoordige eigenaar van het bedrijf, K. B. Huizink, in 1918 bij een ongeval om het leven gekomen. H. Huizink, de oprichter van het bedrijf en molenaar,

17

18

Wie deze foto beziet van het oude gemeentehuis van Weerselo, bedenke dat hier vele jaren lang de vroede vaderen van dit goede dorp bijeen kwamen. In dit rustieke gebouw werden de belangen van de gemeente behartigd in aile gemoedelijkheid. Er was nog geen woningnood en het verkeer op de stille wegen vormde nog geen probleem. Hier kon het nog gebeuren dat een eerzaam landman die om een jachtakte vroeg en niet geheel wildrein was, aan het loket te horen kreeg: "Ik en de burgemeester geven geen vergunning". En daarmede was de zaak afgedaan, terwijl protestmarsen uitbleven.

De grindweg van Weerselo naar Fleringen gezien vanuit de richting de Belt. Een dorpsgezicht uit Weerselo op een zomerse dag in het jaar 1925. Het roept herinneringen op aan eenzame wegen met de vreemde geur van stoffig grind. In de herenhuizen rechts op de foto woonden J. M. J. Jansen, arts te Weerselo, links, en A. E. R. van Frankenhuijsen secretaris van Weerselo, rechts.

19

Weerselo

20

Gezicht op de stille grindweg van Weerselo naar Borne, een van de weinige verharde wegen die het dorp indertijd rijk was. Erfgenaam van de oude boerderij op deze foto van 1919 is R. Berends, een hoefsmid van de oude stempel, bijgenaamd de poortensmid. De naam is ontleend aan de grootvader van de genoemde Berends. Deze smid was tevens aangesteld ats poortwachter van de ophaalbrug over de gracht die toegang gaf tot het Stifl. De personen op de voorgrond zijn van links naar rechts: de heren J. Asveld (de Bosmeyer) en D. Pasrnan.jachtopziener te Weerselo.

Burgemeeslerwoning . Weerselo

De burgemeesterswoning van Weerselo op deze foto van 1919, dateert uit het jaart 1800. De fraai gelegen arnbtswoning is het geboortehuis van Rudolph Wilmink, de eerste burgemeester van deze plaats. Het oude huis onder de linden werd in de loop der jaren bouwvallig en is in 1947 goeddeels gesloopt. In 1948 verrees op dezelfde historische grond een modem landhuis voor de eerste burger van Weerselo. Het kleine meisje op de voorgrond is Dientje Huizink, thans mevrouw Steenhagen.

21

Kerkstraat - Weerselo

22

Dorpsgezicht van Weerselo omstreeks 1919. De Kerkstraat (nu St.-Remigiusstraat) gezien vanaf de Belt te Weerselo. Links op voorgrond het huis van G. J. Wijfker, destijds hoofd van de St.-Aloysiusschool. Direct naast zijn huis de lagere school. Op achtergrond de in 1966 afgebroken waterstaatskerk. In het huisje rechts woonde de schilder J. Klein Haarhuis. Dit huis werd begin 1940 gesloopt. Ter plaatse is nu het nieuwe gemeentehuis van Weerselo gesitueerd. De braakliggende grond links op de voorgrond werd in 1 925bebouwd. Hier kwamen twee herenhuizen bestemd voor J. M. J. Jansen, gemeentearts en voor A. E. R. van Frankenhuijsen, secretaris van Weerselo.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek