Weerselo in oude ansichten

Weerselo in oude ansichten

Auteur
:   H.J. Kollen
Gemeente
:   Weerselo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4486-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weerselo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Deze groep personen doet denken aan een Boerencommando uit de tijd van de Transvaaise oorlog, Het betreft echter Ieden van de Weerselose burgerwacht, bijeen gekomen voor het oude gemeentehuis ter gelegenheid van de mobilisatieherdenking in 1924. De staande heer rechts met ambtsketen, is burgemeester J. Jansen van Weerseio. De landsverdediger in die dagen ging geheel in zijn vak op. Dit bleek weI uit de woorden van een brave borst bij het afscheid aan zijn meisje: "AIs ik sneuvel, dan sneuvel ik veur oe". Zegt Hanna bedrukt: "Ie doot mer".

23

24

Bij het afscheid van de heer H. A. C. Banning als burgemeester van Weerselo op 27 maart 1940 werd deze groepsfoto gemaakt van het gemeentebestuur en -personeel. Eerste rij van links naar rechts: H. Franken-Volmerink, wethouder; J. L. Bosch, wethouder; G. J. Scholten Meilink-Lenferink; G. J. Sanderink, zoontje van burgemeester; burgemeester H. A. C. Banning; mevrouw Banning; A. E. R. van Frankenhuijsen, secretaris: W. Schepers en W. Wolthuis. Tweede rij: G. Bekke, rijksveldwachter; P. G. de Leeuw; J. J. ter Borg; F. H. Ottenhof; J. Kerkhof; G. J. Enbers; H. H. Detert oude Weme; G. B. Scholten; H. B. Kroeze; P. de Jong, hoofd van Stiftschool; H. Lowik en H. G. Vleerbos. Derde rij: G. L. Bouwhuis; Ch. ter Laak, gemeenteveldwachter; H. Helthuis; G. J. Bartelink; G. J. Vennegoor: H. A. Kotte; G. A. F. Mulder; J. H. Krabbe en H. A. Snijders.

De Weerselose huishoudschool was in vroeger jaren gevestigd in een gedeelte van het St.-Jozefgesticht, gelegen in de kom van het dorp. Onder de bekwame leiding van de zusters werd hier duchtig met de pollepel gezwaaid en kregen de meisjes hun eerste lessen op eulinair gebied. Deze foro, gemaakt in 1924, toont het bestuur en de leerlingen van de huishoudsehool bijeen voor het gebouw St.-Jozef. De personen op de voorgrond zijn van links naar reehts:

G. J. Groothuis, mevr. J. J. Jansen, eehtgenote van burgemeester Jansen, pastoor A. J. van Aken.J, S. Jansen, burgemeester van Weerselo. Op de voorgrond zuster Aurea, direetriee van de huishoudsehool te Weerselo. Tweede rij geheel reehts A. E. R. van Frankenhuijsen, gemeenteseeretaris.

25

Groeten uit Weerseloo 't Stilt

De tegenwoordige hervormde kerk, die dateert van ongeveer 1400, is de voormalige klooster- of Stiftskerk. De kerk werd in 1932 gerestaureerd. Bij de restauratie zijn enige zerken, die vroeger in de vloer lagen, schoongemaakt en tegen de wanden geplaatst. De twee oudste zijn priesterzerken. De ene is van de heer H. Beele, eertijds pastoor van de kerk. Hij werd in 1477 benoemd en van hem zijn de oudste mededelingen over het klooster van Weerselo afkomstig. Op deze foto van 1912 de Stiftskerk voor de restauratie. De persoon, staande bij de duizendjarige eik, is de landbouwer H. G. Waanders, bijgenaamd de veerman.

. ?

?? ?

? ????

Het klootschieten is een typische Twentse veldsport en werd voorheen gespeeld op de heide rondom de dorpen. Nu de heide bijna geheel verdwenen is.wordt het klootschieten beoefend op stille landwegen. Het is een zeer oud werpspel en ook nu nog werpen velen de kloot onder luide aanmoediging van de toeschouwers. Op deze foto van 1920 een groep klootschieters uit de Weerselose buurtschappen. In de ogen van deze petten dragende landlieden is het vage vermoeden te lezen dat slechts een van hen "behoed" door het leven gaat. De personen zijn o.a.: H. Engbers (Spikkers mans), B. Veldhuis, G. Snijders (Snieders jeunken), G. Evelo, G. Kamphuis, H. Veldhuis, G. Weiden (Boerkarnp), H. Bijen (Kerken bij) enJ. Haarman (haarboer).

27

28

De Oldenzaalse straat op deze oude foto was een stille grindweg, slingerend tussen golvende korenvelden en lommerrijk geboomte. Het is alsof men in de drukkende hitte van deze zomerdag het scherpen van de zeis hoort met het geluid van het haren, licht en zwevend over de velden. Nu heeft dit landschap plaats moe ten maken voor een moderne autoweg, waarover het verkeer raast. Links op de foto de voormalige eierloods, waar de boeren hun eieren afleverden. De twee kinderen voor de loods zijn: mevrouw A. Oude Mulders, links, en rechts de heer G. Huizink, thans garagehouder te Weerselo.

Gezicht op de Oldenzaalse straat te Weerselo, zoals het was voor de oorlog. De prachtige bornen aan weerszijden van de weg zijn reeds lang gekapt en uit het landschap verdwenen.

29

30

In 1909 werd in Weerselo opgericht de St.- Remigiusharmonie door de heren J. ter Borg, J. Kolbrink en J. Haarman. Onder de bezielde leiding van de dirigent J. ter Borg heeft de harmonie een klinkende naam gekregen. In de loop der jaren verleende het korps bij vele gelegenheden zijn gewaardeerde medewerking. En mocht het zijn dat een enkel lid in het vuur van het spel een noot voorliep en letterlijk toekomstmuziek speelde, het zij zoo In de vele jaren van zijn bestaan is de harmonie van Weerselo gegroeid tot een korps met allure. Deze foto, daterende uit 1920, toont de harmonie in de eerste jaren en zonder uniform. De personen zijn: P. Vreeswijk, J. Klein Haarhuis, G. ter Borg, G. Banierink, J. Kolbrink, J. Franke, G. Bijen, G. Pots, B. Veldhuis, Ch. ter Laak, J. ter Borg, directeur en geheel rechts burgemeester J. S. Jansen.

Groeten uit Weerseloo

Houtve sterij

In de achttiende eeuw was er sprake van een houtvester, werkzaam in de uitgestrekte bossen van het Stift te Weerselo. Zijn woning, de houtvesterij, lag ten noorden van het Stift aan de weg naar Fleringen. Op deze foto van 1914 de houtvesterij, bewoond door het hoofd van de Stiftsschool, meester W: Nagelgast staat voor de heg, Achter de haag de veehandelaar G. Bombeld. De houtvesterij behoort momenteel toe aan de familie G. Timmerman.

31

32

In het landelijke Weerselo verleenden de rijverenigingen uit aile kerkdorpen hun medewerking bij volksfeesten in de verschillende buurtschappen. Er was nog weinig motorisch verkeer en de paardesport was dan ook een gewilde ontspanning na de zware landarbeid. De ruiters op deze foto van 1930 zijn leden van de Weerselose rijvereniging. De personen zijn van links naar rechts: G. Evelo, H. Bijen, G. N. Weme, J. v. Olffen, J. Asveld, J. Huizink, H. ter Keurs en de instructeur H. Gilberts.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek