Weerselo in oude ansichten

Weerselo in oude ansichten

Auteur
:   H.J. Kollen
Gemeente
:   Weerselo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4486-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weerselo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In Weerselo en omgeving branden nog de Paasvuren. Dit vereist vee! voorbereidend werk. Op de Paasweide wordt eerst een enorme hoeveelheid hout bijeen gebracht door de ingezetenen van het dorp. In de avond van Paaszondag wordt dan plechtig het vuur in de berg hout ontstoken, onder het zingen van oude Paasliederen. Bij een mooi uitzicht ziet men allerwege in de orntrek de Paasvuren, oplichtend in het donker van de nacht. Op deze foto van ongeveer 1929 staat een groep Weerseloers op de Paasweide voor de enorme brandstapel die straks zal worden ontstoken. Staand van links naar rechts: J. Nijlant (Esscheman), onbekend, K. ter Laak, H. Th. Luhen (willernboer), G. Luhen, postbode, J. v. Olffen, rnolenaar, F. Novack, J. v. Dijk, J. Luhen achter Novack, H. J. Scholten, J. A. F1inkers, G. Luhen, H. Bombeld, G. J. L. Scholten, gemeenteontvanger, J. Lubker, A. Berends en H. E. Nijhuis (Robers Hendrik). Enkelejongelui op de voorgrond zijn o.a. H. Krikhaar, W. de Leeuwen H. Bolk (Bolkshein).

33

34

Deze foto van 1919 laat zien het interieur van de oude katholieke waterstaatskerk te Weerselo. Het gebouw was voorzien van een aantal gebrandschilderde ramen in prachtige kleuren. Deze ramen werden in 1904 geschonken aan de kerk door de familie Wenshofte Weerselo. Bij de sloop van de vervallen kerk in 1966 hechtte men waarschijnlijk geen waarde aan deze ramen die in het gouden zonlicht pas goed tot hun recht kwamen. Slechts twee ramen zijn gespaard gebleven en veilig gesteld. De prachtige oude koperen kaarsenkroon werd overgebracht naar de nieuwe katholieke kerk te Weerselo.

De Bisschopstraat op deze foto was in 1932 nog een onbenaamde klinkerweg in Weerselo. Links op de voorgrond nog een echt dorps winkeltje met stopflessen voor de k1eine raampjes. We horen in onze herinnering nog de eigenaardige blikken klank van het winkelbelletje, als we na school onze laatste zakcent verbrasten voor zoethout en drop. Voor dit bedrijf ontdekt men de eigenaar G. B. Senger met kinderen. Het oude herenhuis op de achtergrond werd bewoond door de familie P. G. de Leeuw. Ditpand is inmiddels gesloopt.

35

36

Op de bekende historische plaats .Jiet Stift' te Weerselo stonden in 1733 drie huizen welke in handen van adellijke families waren. Twee ervan zijn reeds lang gesloopt, Deze foto laat zien het eeuwenoude Stiftshuis dat aIleen is overgebleven. De fraaie ingang van het oude huis spreekt van de rijke historie van het Stift en zijn bewoners. De deur met hoog bovenlicht wordt bekroond door een paar zandstenen wapens van de geslachten Bentinck en Weleveld. Boven de schilden in de toog van de deur staat het jaartal MDCCXXXI (1731).

Veer elo.

Gezicht op het Stift anna 1912. Links op voorgrond het oude erve "de veerrnan", bewoond door defamilie J. Waanders. De naam van dit erf komt uit het verre verleden tot ons en is ontstaan doordat het voorgeslacht van de familie Waanders in dienst was van de Stiftjuffers te Weerselo. Tot hun taak behoorde mede het plukken van ganzen die op het Stift gehouden werden. Op deze foto links Rika Waanders. In het midden J. Waanders de oude .veerman".

37

38

Deze foto werd gemaakt omstreeks 1932 tijdens een openluchtvergadering van de J.B.T.B., een vereniging te Weerselo die de belangen van de jonge boeren en tuinders voorstond. Op de voorste rij het bestuur van deze vereniging: G. J. L. Scholten, gemeenteontvanger, H. B. Banierink, landbouwer, G. J. Wijfker, hoofd der school, H. J. Haarhuis, pastoor te Weerselo, G. Hadorn, kapelaan te Weerselo, G. F. A. Nijhuis.

De vrouwen van het Weerselose platteland droegen voorheen nog de bekende knipmuts, een hoofddeksel dat nu een bezienswaardigheid geworden is. Deze foto uit 1925 laat de dames zien in groot tenue. Op voorgrond de dames:

D. Nijhuis (Roberts Dika), M. Lubker (Lubkers Miejke), D. Oude Essink Nijhuis (Snieders Dika), H. Scholten Pauwel (Pauls Hanna), S. Nijlant (Esschemans Siena), H. Vloothuis (Kokkers Hanna) en vele anderen op achtergrond.

39

40

Dorpsgezicht uit Weerselo ornstreeks 1920. Links het oude cafe Evelo dat in 1932 door brand verloren ging. Daarachter bakkerij Senger. De kinderen met fiets aan de hand zijn K. Huizink, M. Luhen en M. Evelo.

HASSELO. Op het hoogste punt van de es te Hasselo, gemeente Weerselo, stonden eens enorme zware linden voor het schooltje in Hasselo. Deze fraaie bomen, die in het jaar 1870 werden geplant, hadden een hoogte van ruim 25 meter. Barre winters en droge zomers hebben het prachtige bomencomplex geteisterd en in verval gebracht. De vier fraaie linden konden niet behouden blijven en moesten worden gekapt. Op deze foto heerst nog de glorie van het verleden en ziet men de kleine school verscholen onder de geweldige loofbanieren van de oude linden.

Cooperatleve Stoom-Zuivelfabrlek ?? DULDER" - SAASVELD.

42

SAASVELD. In hetjaar 1912 werd te Saasveld opgericht de Cooperatieve Stoom Zuivelfabriek te Dulder. Het was een gebouw eenvoudig van opzet, waar de boeren hun melkprodukten afleverden. Deze foto van 1919 toont het personeel van deze fabriek. Van links naar rechts: J. Legtenberg (disselkamp Jans), J. Franke (Franken Jan), J. Broekhuis (Brooks Jans). In 1920 werd de fabriek verbouwd, terwijl in 1950 een kaasmakerij werd toegevoegd. In 1964 werd de zuivelfabriek gesloten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek