Weerselo in oude ansichten

Weerselo in oude ansichten

Auteur
:   H.J. Kollen
Gemeente
:   Weerselo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4486-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weerselo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

"In de verzameling van het Museum van Overijssels Regt en Geschiedenis bevindt zich deze ongedateerde tekening van de achterzijde van het Huis te Saasveld", aldus Ter Kuile in zijn boek "Havezathen van Twente". In vroeger eeuwen hebben de Van Reedes, als heren van het slot Saasveld, veel ambten bekleed. Het huis heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis van Weerselo en omstreken. Het slot was door een dubbele gracht omgeven. Het geslacht Van Reedes stierf uit omstreeks 1720, waarna het slot in 1735 aan de Duitse graaf M. H. Droste zu Visschering werd verkocht. Hij liet het goed door een rentmeester beheren en woonde zelf niet in het slot. Het kasteel raakte steeds meer in verval en werd op 4 december 1817 verkocht voor afbraak.

43

44

Saasveld bezit van oudsher een mooi natuurreservaat "Het Molenven". Dat prachtige yen Jigt aan de natuurschoonrijke weg van SaasveJd naar Borne. In 192 J was eigenaar de heer J. H. van Heek te Enschede, die het wegschonk aan het Natuur Historisch Museum "Natura Docet" te Denekamp, waarmede het reservaat is veilig gesteJd.

Een met een paard bespannen tweewielige stortkar, zoals die vroeger bij de boeren in gebruik waren, ziet men weinig meer op het platteland van Weerselo. Deze echte boerenkarren zijn reeds lang vervangen door trekkers en andere moderne landbouwwerktuigen. De twee mannen gezeten op deze oude stortkar zijn genaamd: A. Voorthuis en H. Weghorst (hanenhendrik) beide bekende figuren uit Saasveld. Zij namen geregeld deel aan folklorefeesten welke indertijd in Saasveld werden gehouden.

45

CaFe r{o~lgerink Saasueld

46

Deze foto van cafe Roetgerink in Saasveld dateert uit 1908. De oude taveerne, gelegen aan de Koninksweg te Saasveld, was een bekend trefpunt waar de dorpsgenoten elkaar ontmoetten en soms min of meer diepzinnig in het glaasje keken. Het oude kroegje wordt thans door de eigenaar H. Roetgerink als opslagruimte gebruikt voor zijn cafe en winkelbedrijf. De personen voor deze eenvoudige tempel van Bacchus zijn van links naar rechts: mejuffrouw G. Stui, mevrouw M. Silderhuis-Schepers, mevrouw M. Roetgerink. Op de arm draagt zij de kleine Hendrik, de tegenwoordige eigenaar van het cafe. Het meisje aan de hand van haar moeder is mevrouw A. Roetgerink. De alleenstaande kleine is R. Roetgerink, een kloosterzuster. Naast de boom staat wegwerker J. Stui met enkele van zijn collega's.

Een zeer oud en merkwaardig gebruik in Saasveld is de jaarlijkse St.-Caecilia-jachtdag, die op of nabij 22 november wordt gehouden. Aan deze jacht mogen als kloppers en gasten uitsluitend deelnemen, de plaatselijke geestelijkheid, het kerkbestuur en de leden van het kerkkoor. Na een hele dag weidwerken in het vrije veld wordt dejacht besloten met een glas wijn en een stevige erwtensoepmaaltijd. Op de foto het jachtgezelschap bijeen na een succesvolle dag. De herenjagers van links naar rechts zijn: J. Knuif, B. Hulshoff, H. Zwerink, B. Knuif, A. Meiling, H. Hesselink, Fr. Rientjes, J. Schepers-Holtkamp. Achter G. J. Kolmschot bevindt zich jachtopzichter G. Lansink en G. H. Hesselink.

47

48

Op deze interieurfoto uit Saasveld, ziet men de familie H. Harink bij elkaar in hun oude Twentse .Josse hoes". Deze boerderij is echter reedsjaren geleden gesloopt en heeft plaats moeten maken voor een meer gerieflijke woning. In vroeger jaren stelde men zeer geringe eisen aan de woonruimte, terwijl het dagelijkse werk alle aandacht opeiste.

In 1925 werd de nieuwe katholieke kerk in Saasveld in gebruik genomen. Bij deze gelegenheid werd in het dorp een allegorische optocht gehouden, georganiseerd door de plaatselijke bevolking. Met versierde wagens werd een voorstelling gegeven uit het verleden van Saasveld. Op deze foto van 1925 een praalwagen voorstellende het oude slot Saterslo. Dit kasteel werd in 1818 gesloopt. De personen zijn: B. zum Grotenhof, G. H. H esselink, J. F. de Lenne, B. Lubbers en H. J. Arkink.

49

50

Saasveld kreeg bekendheid door zijn folklorefeesten die elk jaar in de zomer plaats vonden. Uit verre omtrek kwam een kleurige stoet van schutters en muzikanten naar het feestterrein. Onder grote belangstelling van het publiek werd de schietboom geplaatst en streden de schutters om de eer wie van hen het eerst de houten vogel zou afschieten. Op deze foto zijn de schutters van "Saterslo" op weg naar het vogelschieten te Saasveld. De person en zijn:

J. J. de Lenne, G. B. Kuipers, H. M. Koekkoek, B. Geerdink, G. H. Hesselink, G. H. Spijker, A. Hofste, H. J. S. Kuipers, H. S. Franken-Volrnerink.J. C. Scherink.J. H. Kemerink enJ. B. Vlaswinkel.

Op deze weinig bekende foto is te zien de in 1936 afgebroken schippersherberg "de Blenke" op het Loo in Dulder. Op de plaats, waar nu erve Ter Haar gelegen is aan de Loo-Lee-beek, rnoet in vorige eeuwen at een schippersherberg zijn geweest. De Loo-Lee-beek in Dulder was toen van veel betekenis voor de Twentse binnenscheepvaart. De schippers Josten hier hun lading en konden overnachten in de herberg op een eenvoudig stroleger. Ook deze oude pleisterplaats is verdwenen en het schippersverkeer behoort voorgoed tot het veri eden in deze streek.

51

it e. kerk met paslorie te Sa~su~ld ~em. Weerseloo

52

De katholieke kerk en pastorie Ie Saasveld, gemeente Weerselo, op deze foto dateren uit 1862. De bouw scheen niet al te deugdelijk te zijn, want in 1893 moest de voorgevel al gerepareerd worden. In 1925 werd de oude kerk afgebroken. Op deze toto uit 1919 zijn van links naar rechts kapelaan Luckens, pastoor B. F. Moekate te zien. Geheel rechts zijn huishoudster Rika Loohuis. Het meisje op de voorgrond is een van de kinderen die direct na de Eerste Wereldoorlog uit het hongerende Oostenrijk kwamen en hier tijdelijk verpleegd en verzorgd werden. Geheel links een zandstenen zonnewijzer uit 1800 in de tuin van de pastorie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek