Weerselo in oude ansichten

Weerselo in oude ansichten

Auteur
:   H.J. Kollen
Gemeente
:   Weerselo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4486-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weerselo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VELD R. K SCHOOL

De Hoflaan te Saasveld, gezien vanaf het kerkplein in 1925, was toen nog een onbetekenend kerkpad. De katholieke school links op foto werd in 1921 gebouwd en is na de bevrijding geheel gemoderniseerd. Een bekend figuur in het dorp was "Meester" A. J. Velers. Hij werd in 1928 tot hoofd van deze school benoemd en heeft het onderwijs in Saasveld veertig jaar gediend. Op de achtergrond is nog zichtbaar het cafe en winkelpand van H. C. Bruins.

53

54

In 1885 werd de tegenwoordig koninklijke fanfare St.-Caecilia opgericht. Zij brengt fleur en muziek in het landelijke Saasveld. Op concours en uitvoering blaast de fanfare haar partij duchtig mee en bracht reeds vele prijzen mee naar huis. Op deze foro her muziekkorps St-Caecilia te Saasveld. Op de voorgrond van links naar rechts: B. Kolmschot, J. A. Franken-Volmerink, Mr. H. W. J. Scholtens, burgemeester van Weerselo, B. H. Knippers, pastoor, H. S. Franken-Volrnerink, erelid (veldrnans), H. G. Hesselink, voorzitter en H. J. F. Roetgerink , directeur.

Het gemengde zangkoor "St.-Caecilia" te Saasveld, gemeente Weerselo, tijdens een pauze bij een van zijn uitvoeringen. Onder de bezielde leiding van de dirigent, de heer A. Gaalman, werden vooral in de eerste jaren van het bestaan successen behaald. Zittend op voorste rij o.a.: mevrouw A. Scholtens-Aguila y obea, echtgenote van burgemeester Mr. H. W. J. Scholtens, erevoorzitster van St.-Cae cilia. Naast haar pastoor B. H. Knippers en de dirigent A. Gaalman. Verder nog mejuffrouw S. de Lenne, de heren J. Pross, H. Kokenberg en J. de Lenne, allen leden van het bestuur der vereniging.

55

Sinds onheuglijke tijden heeft het rnidwinterhoornblazen zich in Saasveld en omgeving weten te handhaven. Elk jaar vanaf de eerste zondag van de Advent tot en met Driekoningen klinkt het sonore geluid van de midwinterhoorn van verre over de winterse landen. Op deze foto is J. Kolmschot uit Saasveld bij de oude put van de eeuwenoude erve Holtkamp bezig met het mirweinterhoorn blaozen in Saosel.

De enige nog bestaande molen in de gemeente Weerselo is de windkorenmolen bij het natuurreservaat "Molenven", de eigenaar is de heel' H. A. Spijker. De molen dateert uit 1870 en heeft een gevlucht van potroeden van circa 22~ meter. Het is te hopen dat deze fraaie molen in goede staat van onderhoud blijft en niet voor Weerselo verloren gaat. Op deze foto van 1925 de korenmolen met bijbehorend erf en oude boerderij. Het geheel is een prachtige stoffering van het Twentse landschap.

57

58

"Vespertied" op het roggeland van erve Holtkamp in Saasveld in het jaar 1935. Staande van links naar rechts:

G. J. Oosterik (berg-Gerrit), H. J. ter Horst (Hanen-Hendrik), J. A. oude Wansink (Egbers-Jan), H. Bijen (Kerkenbej) en G. W. Hazekamp (Simmergraads). Zittend op het land: B. H. Hottenhuis, G. Maathuis, G. Wolbers (rozesgrada) en eenjonge arenlezer.

DEURNINGEN. De katholieke kerk te Deurningen op deze foto van 1925 werd in 1911 gebouwd, tel' vervanging van de oude waterstaatskerk, die in 1912 werd afgebroken. De bouw van deze kerk ging niet zonder moeilijkheden gepaard. In december 1911 stortte een gedeelte van het middengewelf in, waardoor de afbouw vertraagd werd. In 1912 na Pasen kon de nieuwe kerk in gebruik worden genomen.

59

.~

J

,

Giuilen uit l)eurning2n

In 1830 werd te Deurningen, gemeente Weerselo, een nieuwe katholieke kerk gebouwd, een zgn. waterstaatskerk , die tot 1912 heeft dienstgedaan. In 1856 moest de kerk al worden vergroot en het plafond verhoogd worden. Het niet al te solide gebouw geraakte steeds meer in verval en was tijdens de eeuwwisseling wei aan vervanging toe. In 1912 werd de kerk buiten gebruik gesteld en gesloopt. Deze foto dateert uit 1910 en laat zien de oude waterstaatskerk.

De storm ramp die in de avond van 10 augustus 1925 verschillende delen in het oosten van ons land teisterde, richtte ook in Deurningen grote verwoestingen aan. De storm raasde als een furie over het Twentse land. Deze foto van een vernielde woning aan de rijksweg te Deurningen geeft een goed beeld van de woedende kracht van de cycloon. De personen voor het huis van H. Zanderink zijn: mevrouw Zanderink, naast haar de landbouwer G. Luttikhuis. Geheel rechts, de jongen met de pet, is J. Luttikhuis, thans eigenaar van het cafe en uitspanning Luttikhuis aan de rijksweg te Deurningen.

61

62

De oude lagere school in Deurningen is in de loop der jaren uitgebreid met enkele klassen en wat moderner ingericht. Op deze foto poseren een groep kinderen voor deze school met hun onderwijzers, De kinderen lopen nog op klornpen, hetgeen in die tijd gebruikelijk was wegens de slechte wegen van huis naar school. Op hun onbeschreven gezichtjes is echter daarover geen zorg te lezen. Van links naar rechts het onderwijzend personeel van de school in Deurningen, Meester Nijkrake, dejufG. J. Sogtoen en meester J. H. Aarninkhof.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek