Weerselo in oude ansichten

Weerselo in oude ansichten

Auteur
:   H.J. Kollen
Gemeente
:   Weerselo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4486-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weerselo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In 1920 werd in Weerselo tijdens het dorsen nog gebruik gemaakt van wan en dorsvlegel. Deze werktuigen zijn reeds lang niet meer in gebruik. Deze foto daterende uit 1920 is gemaakt tijdens het schaftuur bij het dorsen op erve Beuvink te Deurningen. De person en zijn: J. B. Blenke zittend op de motorkap, geheel rechts J. H. Blenke, de vrouw met het kind op de arm is de echtgenote van J. Balvert. Links naast haar, het meisje met de schort is C. Rietveld. Geheellinks is H. Overmars.

63

64

Na de Eerste Wereldoorlog nam de belangstelling voor de vliegsport steeds meer toe. Vooral zakenlui zagen hier toekomst in. Besloten werd een terre in geschikt te maken voor vliegdemonstraties, terwijl contact werd opgenomen met gedemobiliseerde oorlogsvlicgers. Op 22 augustus 1920 werden op een oefenterrein bij de beek in Deurningen de eerste demonstraties gehouden met de toen beschikbare lichte vliegtuigen. Deze foto van 1920 toont een vliegtuig uit die dagen op het provisorische vliegveld te Deurningen te midden van het samengestroomde publiek.

In de kom van het dorp Deurningen lag aan de weg naar Hengelo (0.) een oude herberg met paardestalling. Eigenaar hiervan was de heer H. G. Pelster, die uit Wetteringen kwam en in 1770 in Deurningen ging wonen. Hier vestigde hij zich als kastelein en winkeJier. De oude pleisterpIaats was zeer bekend bij voerlieden en marskramers in die dagen. Op hun tochten langs barre wegen wisten zij de weg te vinden naar de gelagkarner, waar de herbergier reeds klaar stond met gebrande wateren. In 1905 werd de herberg geheeI verbouwd en op de zelfde plaats verrees een nieuw cafe en winkelbedrijf. Eigenaar is weer H. G. Pelster, een verre nazaat van de man uit Wetteringen. Deze zeer oude foto van de reeds lang verdwenen taveerne dateert uit 1880.

65

Tussen de korenvelden en de wijde akkers van de Hasseleres ligt de oude dorpschool, daterende uit het jaar 1885. Vroeger lag het schooltje bijna verborgen onder de schaduw van hoge lindebornen waarvan de rnachtige kruinen tot in verre orntrek zichtbaar waren. De winterstormen en de tijd hebben echter de prachtige bomen gehavend en tenslotte geveld. Op deze foto van 1925 de oude school onder de linden in de buurtschap Hasselo.

Gezicht op de Weerselose straat te Deurningen, thans de Hoofdstraat genaamd. Links achter de haag het winkelpand van H. G. Pelster. Geheel rechts het bedrijf van de A.B.T.H. te Deurningen. Op achtergrond cafe J. B. Geuke, waarvan thans eigenaar is de heer M. Engelbertink.

67

68

In Deurningen heeft voor de oorlog van 1940 een achtkantige windmolen gestaan langs de onverharde weg van Deurningen naar Oldenzaal. De molen werd in 1767 gebouwd door een Duitse molenbouwer. Eigenaar was J. Beldhuis, die bij de molen tevens een bakkerij met woning liet bouwen. Tijdens de oorlogsjaren werd de molen afgebroken door de zoon van de vroegere eigenaar, die nu nog de Mulder wordt genoemd. Deze foto van de nu verdwenen molen is afkomstig uit het familiebezit van de heer J. A. Beldhuis.

De oude grindweg van Gammelke naar Deurningen te Weerselo naar een foto van rond 1925. Een rustiek weggetje, zich slingerend door het landschap, verdwijnt uit het gezicht naar onbekende verten. Op achtergrond de katholieke kerk te Deurningen.

69

70

ROSSUM. Op deze oude foto het bouwhuis dat behoort bij de havezathe "Everloo", te Volthe in de gemeente Weerselo. In 1831 kocht J. Palthe, predikant te Oldenzaal en gehuwd met C. B. Races, de havezathe. Een zoon van hem, een econoom, vestigde zich in het bouwhuis en beheerde de oude lustplaats. Hij overleed in 1862. De havezathe is in bezit gebleven van het geslacht Racer Palthe. De tegenwoordige eigenaar, de heer J. Racer Pal the houdt het erfgoed der vaderen in hoge ere en heeft het voormalige bouwhuis ingericht als een speciale eetgelegenheid in een verfijnde omgeving.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de kunstmest zeer schaars en was bijna niet te koop. De Weerselose boeren gingen op zoek naar een produkt dat de kunstmest kon vervangen. Men verkeerde in de mening dat fosforieten daarvoor konden dienen. In Rossum werden deze fosforieten door arbeiders opgegraven op een diepte van ongeveer een a twee meter, hier en daar uit de bodem. Het opgegraven produkt werd vervolgens vermalen tot een soort kunstmest. Op deze foto, gemaakt in 1917, ziet men Geert Weustink met een ploeg arbeiders voor zijn woning tijdens het schaftuur bij de opgraving van fosforieten te Rossum.

71

Kerkiaen Ros urn bi] Otderueet 1930

72

Het dorp Rossum, gemeente Weerselo, is voortgekomen uit de marke Rossum. In 1930 werden meerdere verharde wegen aangelegd en ontstond een betere verbinding met de overige dorpen in de omtrek. Op deze foto uit 1930 de Kerklaan te Rossum. De beide kinderen op de voorgrond zijn van links naar rechts: Anneke Oude Hengel, thans mevrouw Hesselink, Truus Oude Hengel met het broodje in de arm, thans mevrouw Plegt te Weerselo.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek