Weerselo in oude ansichten

Weerselo in oude ansichten

Auteur
:   H.J. Kollen
Gemeente
:   Weerselo
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4486-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Weerselo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In Rossurn, gemeente Weerselo, werd in het jaar 1919 een rijwielpad-vereniging opgericht ter verbetering van de weinige fietspaden in die tijd. De fiets kwam steeds meer in gebruik en het bestuur van de vereniging besloot het aantal wegen uit te breiden in de buurtschap. Bij de werkzaamheden had men de beschikking over een paardewals. De werklui hadden nog niet de beschikking over moderne hulpmiddelen zoals thans, doch er was ook wei gelegenheid om de zweetlepel even buiten werking te stellen, zoals deze foto laat zien. Zittend op het paard kapelaan W. Pelgrim. Geheellinks de winkelier J. Vos. De persoon met hoed is pastoor J. Hassink. De man met een pet als een tulband is J. L. Bosch, later wethouder van Weerselo. Rechts naast hem G. J. Vennegoor, gemeentesecretaris.

73

Vereenigingsgebouw. Sr. Henricus. Rossum bij Oldenzaal

74

Het verenigingsgebouw St.-Henricus te Rossum is in de vele jaren van haar bestaan een trefpunt geweest voor jong en oud. In dit gebouw werden uitvoeringen gegeven en hielden plaatselijke verenigingen hun vergaderingen. Het St.-Henricusgebouw in Rossum is sedert 1912, toen deze foto werd gernaakt, uiteriijk weinig veranderd. Voor het gebouw is thans een plein aangelegd, terwijl het ijzeren hek op de voorgrond is verwijderd.

De kerk en pastorie Rossum bij Oldenzaal, zoals het onderschrift bij deze foto van 1930 luidt, was een oude waterstaatskerk. Daar het gebouw in de loop der jaren in vervallen staat geraakte, werd in 1939 besloten tot de bouw van een nieuwe kerk, schuin tegenover de oude katholieke kerk. In 1941 tijdens de oorlog werd de oude kerk op deze foto afgebroken. Het is spijtig dat weer een waterstaatskerk moest worden gesloopt.

76

Deze foto dateert uit 1930 en laat zien een gedeelte van het dorp Rossum, gemeente Weerselo. Geheel links het oude katholieke verenigingsgebouw St.-Henricus. Daarachter het winkelpand van de heer J. F. Vos. Op de voorgrand pastoor A. Dames. Op de achtergrond de oude katholieke kerk in 1941 afgebroken.

Direct na de oorlog werd in 1918 te Weerselo een burgerwacht opgericht. De heer J. J. Bosch, later wethouder van die gerneente, werd benoemd tot commandant. Onder leiding van sergeant Brinker werden geregeld oefeningen gehouden in Weerselo en Rossum. Op deze foto daterende uit 1920, de afdeling Rossum van de burgerwacht met enkele Jeden van de St.-H enricusharmonie eveneens uit Rossum. De persoon in uniform is sergeant Brinker. Vooraan en geheel rechts zit pastoor A. Dames. De burgerwacht werd in 1925 ontbonden.

77

Dorpsgezlcht. R055Um bij Oldenzaal

78

Een dorpsgezicht van Rossum naar een foto van rond 1912. Links is te zien de oude Plechelmus kerk, afgebroken in het oorlogsjaar 1941. Geheel rechts het katholieke verenigingsgebouw St.-Henricus. Rechts naast de kerk het voormalige winkelpand van de heer J. Vos. De percelen grasland hebben in de loop der jaren een andere bestemming gekregen, of zijn gedeeltelijk bebouwd.

Oldenzaal

Gezicht op de zuivelfabriek "De Eendracht", te Rossum gemeente Weerselo, naar een foto van 1912. "Meester Plegt", in die jaren hoofd van de katholieke school te Rossurn, heeft een belangrijk aandeeJ gehad in de oprichting van de zuive1fabriek. In 1917 werd het bedrijf uitgebreid. Na de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek geheel gemoderniseerd. Het grasland op de voorgrond van de foto is sinds jaren verdwenen. Op dezelfde plaats ligt nu de Meester Plegtstraat.

79

so

Het Huys Evenloo bij Oldenzeel zoals het onderschrift bij deze tekening luidt, was gelegen in Volthe en is een van de weinige havezathen in Weerselo geweest. Het huis dateert uit omstreeks 1660 en heeft verschillende eigenaren gekend o.a. B. J. baron Sloet tot Everlo. De havezathe geraakte in de loop der jaren in groot verval en werd niet gerestaureerd. Het herenhuis Everloo werd in 1811 gesloopt; de eeuw waarin veel waardevolle gebouwen verloren gingen, door gebrek aan belangstelling voor onvervangbare cultuurmonumenten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek